Zoeken

Gemeenschappelijke tekst goedgekeurd door het bemiddelingscomité - TOEKENNING VAN MACROFINANCIËLE BIJSTAND AAN GEORGIË

  C7-0168/2013 2010/0390(COD)

Gemeenschappelijke tekst goedgekeurd door het bemiddelingscomité - FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE BEVORDERING VAN DEMOCRATIE EN MENSENRECHTEN IN DE WERELD Banana Accompanying Measures

  C7-0379/2011 2010/0059(COD)

Gemeenschappelijke tekst goedgekeurd door het bemiddelingscomité - FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE BEVORDERING VAN DEMOCRATIE EN MENSENRECHTEN IN DE WERELD

  C7-0378/2011 2009/0060B(COD)

Gemeenschappelijke tekst goedgekeurd door het bemiddelingscomité - FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE BEVORDERING VAN DEMOCRATIE EN MENSENRECHTEN IN DE WERELD

  C7-0377/2011 2009/0060A(COD)

Gemeenschappelijke tekst goedgekeurd door het bemiddelingscomité - FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR SAMENWERKING MET INDUSTRIELANDEN

  C7-0376/2011 2009/0059(COD)

Gemeenschappelijke tekst goedgekeurd door het bemiddelingscomité - RECHTEN VAN AUTOBUS- EN TOURINGCARPASSAGIERS

  C7-0015/2011 2008/0237(COD)

Gemeenschappelijke tekst goedgekeurd door het bemiddelingscomité - ELEKTRONISCHE-COMMUNICATIENETWERKEN EN -DIENSTEN

  C7-0273/2009 2007/0247(COD)

Gemeenschappelijke tekst goedgekeurd door het bemiddelingscomité - STATISTIEKEN OVER GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

  C7-0258/2009 2006/0258(COD)

Gemeenschappelijke tekst goedgekeurd door het bemiddelingscomité - AANSPRAKELIJKHEID VAN VERVOERDERS VAN PASSAGIERS OVER ZEE EN DE BINNENWATEREN BIJ ONGEVALLEN

  C6-0047/2009 2005/0241(COD)

Gemeenschappelijke tekst goedgekeurd door het bemiddelingscomité - ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN IN DE ZEESCHEEPVAARTSECTOR

  C6-0046/2009 2005/0240(COD)

Contact

Gemeenschappelijke teksten

Wanneer het Parlement en de Raad het in eerste of tweede lezing niet eens kunnen worden, volgt er een bemiddelingsprocedure ( art. 76van het Reglement). Als het bemiddelingscomité, bestaande uit leden van de Raad en even veel vertegenwoordigers van het Parlement ( art. 77) een akkoord weet te bereiken, neemt het een gemeenschappelijke ontwerptekst aan ( art. 78). Deze tekst wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement en de Raad (derde lezing).