Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Commission’s position on the restructuring of EDF

Priority question for written answer P-005780/2020
to the Commission
Rule 138
Jean-Lin Lacapelle (ID), Jean-Paul Garraud (ID), Julie Lechanteux (ID), Gilles Lebreton (ID), Aurelia Beigneux (ID), Jérôme Rivière (ID), Annika Bruna (ID), Herve Juvin (ID), Hélène Laporte (ID), France Jamet (ID), Catherine Griset (ID), André Rougé (ID), Virginie Joron (ID)

26-10-2020 P-005780/2020

Het water komt de Europese scheepsbouw aan de lippen, Commissie moet nú de reddingsboei uitgooien!

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-005768/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Caroline Nagtegaal (Renew)

23-10-2020 P-005768/2020

  COVID-19 vaccines: rules on packaging, labelling and patient leaflets

Priority question for written answer P-005759/2020
to the Commission
Rule 138
Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)

23-10-2020 P-005759/2020

  Level of EU grant funding for developing the road system in Bulgaria

Priority question for written answer P-005741/2020
to the Commission
Rule 138
Petar Vitanov (S&D)

22-10-2020 P-005741/2020

  European Green Deal

Priority question for written answer P-005732/2020
to the Commission
Rule 138
Grzegorz Tobiszowski (ECR)

21-10-2020 P-005732/2020

  Supply of German submarines to Turkey

Priority question for written answer P-005722/2020
to the Council
Rule 138
Emmanouil Fragkos (ECR)

21-10-2020 P-005722/2020

  Seizure of Mazara del Vallo fishing vessels in Libya

Priority question for written answer P-005717/2020
to the Commission
Rule 138
Dino Giarrusso (NI), Pietro Bartolo (S&D)

21-10-2020 P-005717/2020

  Banned pesticides in citrus fruit from South Africa

Priority question for written answer P-005695/2020
to the Commission
Rule 138
Inma Rodríguez-Piñero (S&D), Clara Aguilera (S&D)

20-10-2020 P-005695/2020

  Concrete measures to tackle unacceptable abuses on the internet

Priority question for written answer P-005692/2020
to the Commission
Rule 138
Geoffroy Didier (PPE)

20-10-2020 P-005692/2020

  SELECTION OF PARTNERS TO CARRY OUT EUROPE DIRECT ACTIVITIES (2021-2025) IN ITALY | Call ID: ED-ITALY-20 – request to reopen the call

Priority question for written answer P-005690/2020
to the Commission
Rule 138
Andrea Caroppo (NI)

20-10-2020 P-005690/2020

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 136)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 137)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 138)