Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  The situation of people with disabilities on the labour market

Question for written answer P-003592/2019
to the Commission
Rule 138
Bogdan Rzońca (ECR)

04-11-2019 P-003592/2019

  Reducing environmental pollution in highly industrialised regions

Question for written answer P-003590/2019
to the Commission
Rule 138
Antonio Tajani (PPE)

04-11-2019 P-003590/2019

Standaard standairco's in Europese vrachtwagens

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-003571/2019
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Caroline Nagtegaal (Renew)

31-10-2019 P-003571/2019

  Transparency regarding free trade negotiations with the US

Question for written answer P-003561/2019
to the Commission
Rule 138
Pascal Arimont (PPE)

31-10-2019 P-003561/2019

  Proposal to unfreeze the proceeds of economic crime after 18 months

Question for written answer P-003560/2019
to the Commission
Rule 138
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

31-10-2019 P-003560/2019

  Use of the EU's Solidarity Fund for the floods in Murcia

Question for written answer P-003559/2019
to the Commission
Rule 138
Isabel Benjumea Benjumea (PPE)

30-10-2019 P-003559/2019

  Recognition of multiple chemical sensitivity

Question for written answer P-003556/2019
to the Commission
Rule 138
Mounir Satouri (Verts/ALE)

30-10-2019 P-003556/2019

  Commission authorisation to install backup generators on the island of Menorca

Question for written answer P-003546/2019
to the Commission
Rule 138
Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

30-10-2019 P-003546/2019

  Regulation of online gambling and betting shops

Question for written answer P-003545/2019
to the Commission
Rule 138
Adriana Maldonado López (S&D)

30-10-2019 P-003545/2019

  New European Data Protection Supervisor

Question for written answer P-003528/2019
to the Commission
Rule 138
Nils Torvalds (Renew)

29-10-2019 P-003528/2019

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 136)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 137)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 138)