Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  VP/HR - Acts of provocation by Turkey and encroachments on Greek and Cypriot (European) borders

Question for written answer P-002855/2019
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos (ECR)

18-09-2019 P-002855/2019

  Commission support for Irish road hauliers affected by a no-deal Brexit

Question for written answer P-002844/2019
to the Commission
Rule 138
Billy Kelleher (Renew)

18-09-2019 P-002844/2019

  Information regarding agreement between Federpesca Mazara and the Libyan Military Investment and Public Works Authority

Question for written answer P-002799/2019
to the Commission
Rule 138
Ignazio Corrao (NI)

17-09-2019 P-002799/2019

  Penalties imposed on the Hungarian Government in connection with cohesion policy

Question for written answer P-002798/2019
to the Commission
Rule 138
Sándor Rónai (S&D)

17-09-2019 P-002798/2019

  Uncontrolled proliferation of the brown marmorated stink bug (Halyomorpha halys) affecting crops in northern Italy

Question for written answer P-002791/2019
to the Commission
Rule 138
Rosanna Conte (ID), Marco Campomenosi (ID), Francesca Donato (ID), Gianna Gancia (ID), Lucia Vuolo (ID), Angelo Ciocca (ID), Marco Zanni (ID), Stefania Zambelli (ID), Marco Dreosto (ID), Matteo Adinolfi (ID), Antonio Maria Rinaldi (ID), Simona Baldassarre (ID), Danilo Oscar Lancini (ID), Massimo Casanova (ID), Alessandra Basso (ID), Annalisa Tardino (ID), Susanna Ceccardi (ID), Luisa Regimenti (ID)

17-09-2019 P-002791/2019

  Respecting all EU official languages

Question for written answer P-002781/2019
to the Commission
Rule 138
Emmanuel Maurel (GUE/NGL)

13-09-2019 P-002781/2019

  Import of durum wheat treated with glyphosate

Question for written answer P-002726/2019
to the Commission
Rule 138
Catherine Griset (ID)

12-09-2019 P-002726/2019

Fraude met slimme tachograaf tegengaan!

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-002717/2019
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Caroline Nagtegaal (Renew)

11-09-2019 P-002717/2019

  Further question to reply to question E-002294/2019 concerning a carbon border tax

Question for written answer P-002713/2019
to the Commission
Rule 138
Jörg Meuthen (ID)

11-09-2019 P-002713/2019

  Continued operations in the Turów lignite mine

Question for written answer P-002703/2019
to the Commission
Rule 138
Stanislav Polčák (PPE)

10-09-2019 P-002703/2019

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 136)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 137)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 138)