Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  EU preparedness in the face of the outbreak of the new Chinese coronavirus

Priority question for written answer P-000392/2020
to the Commission
Rule 138
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De Almagro

23-01-2020 P-000392/2020

  Retroactive legislation resulting in the removal of administrators serving on the Greek Competition Commission

Priority question for written answer P-000386/2020
to the Commission
Rule 138
Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Elena Kountoura, Petros Kokkalis, Alexis Georgoulis

23-01-2020 P-000386/2020

  Statement by Commissioner Hahn on Germany’s GDP growth through the EU’s internal market

Priority question for written answer P-000385/2020
to the Commission
Rule 138
Sven Schulze

23-01-2020 P-000385/2020

  Limits on the use of cash in Italy

Priority question for written answer P-000369/2020
to the Commission
Rule 138
Antonio Maria Rinaldi

23-01-2020 P-000369/2020

De nieuwe alomvattende EU-strategie voor Afrika

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000007/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Tomas Tobé
namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking

23-01-2020 O-000007/2020

  Deforestation in Colombia

Priority question for written answer P-000343/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling

22-01-2020 P-000343/2020

Vliegen over conflictgebieden

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-000336/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Tom Berendsen

22-01-2020 P-000336/2020

EU-prioriteiten voor de 64e zitting van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000006/2020
aan de Raad
Artikel 136 van het Reglement
Evelyn Regner
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

22-01-2020 O-000006/2020

  Statistics on CO2 emissions and sustainable investment

Priority question for written answer P-000320/2020
to the Commission
Rule 138
Margarida Marques

21-01-2020 P-000320/2020

Centrale databank dierproeven

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-000318/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Gerolf Annemans

21-01-2020 P-000318/2020

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 136)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 137)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 138)