Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  European Green Deal

Priority question for written answer P-005732/2020
to the Commission
Rule 138
Grzegorz Tobiszowski (ECR)

21-10-2020 P-005732/2020

  Supply of German submarines to Turkey

Priority question for written answer P-005722/2020
to the Council
Rule 138
Emmanouil Fragkos (ECR)

21-10-2020 P-005722/2020

  Seizure of Mazara del Vallo fishing vessels in Libya

Priority question for written answer P-005717/2020
to the Commission
Rule 138
Dino Giarrusso (NI), Pietro Bartolo (S&D)

21-10-2020 P-005717/2020

  Concrete measures to tackle unacceptable abuses on the internet

Priority question for written answer P-005692/2020
to the Commission
Rule 138
Geoffroy Didier (PPE)

20-10-2020 P-005692/2020

  SELECTION OF PARTNERS TO CARRY OUT EUROPE DIRECT ACTIVITIES (2021-2025) IN ITALY | Call ID: ED-ITALY-20 – request to reopen the call

Priority question for written answer P-005690/2020
to the Commission
Rule 138
Andrea Caroppo (NI)

20-10-2020 P-005690/2020

Transparantie op het gebied van voorafgaande aankoopovereenkomsten voor COVID-19-vaccins

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000067/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Nils Torvalds
namens de Renew-Fractie
Tilly Metz
namens de Verts/ALE-Fractie
Kateřina Konečná, Marc Botenga
namens de GUE/NGL-Fractie

20-10-2020 O-000067/2020

Follow-up van de brief van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken over de Griekse regelgeving inzake registratie van ngo’s (JMD 10616/2020)

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-005656/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Tineke Strik (Verts/ALE)

16-10-2020 P-005656/2020

  New genetic engineering technology: tests and testing procedures

Priority question for written answer P-005642/2020
to the Commission
Rule 138
Martin Häusling (Verts/ALE)

15-10-2020 P-005642/2020

  Alleged violation of the rule of law in France and Spain

Priority question for written answer P-005639/2020
to the Commission
Rule 138
Beata Mazurek (ECR)

15-10-2020 P-005639/2020

  Detention of 18 Sicilian fishermen by Haftar’s militia in Libya

Priority question for written answer P-005620/2020
to the Commission
Rule 138
Francesca Donato (ID), Marco Zanni (ID), Marco Campomenosi (ID), Alessandro Panza (ID), Paolo Borchia (ID), Annalisa Tardino (ID), Antonio Maria Rinaldi (ID), Stefania Zambelli (ID), Vincenzo Sofo (ID), Angelo Ciocca (ID), Gianantonio Da Re (ID)

14-10-2020 P-005620/2020

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 136)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 137)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 138)