Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Organised property crime

Priority question for written answer P-004246/2019
to the Commission
Rule 138
Tomas Tobé

05-12-2019 P-004246/2019

Eerlijke belastingheffing in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie — BEPS 2.0

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000040/2019
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Irene Tinagli
namens de Commissie economische en monetaire zaken

04-12-2019 O-000040/2019

  Review of the EU’s climate policy in the light of the Union’s principle of proportionality

Priority question for written answer P-004155/2019
to the Commission
Rule 138
Laura Huhtasaari

02-12-2019 P-004155/2019

  Political bias displayed by Commission Vice-President Margaritis Schinas

Priority question for written answer P-004141/2019/rev.1
to the Commission
Rule 138
Dimitrios Papadimoulis

02-12-2019 P-004141/2019

  Presentation of the von der Leyen Commission

Priority question for written answer P-004117/2019
to the Commission
Rule 138
Martin Schirdewan

29-11-2019 P-004117/2019

  Funding of the European Islamophobia report

Priority question for written answer P-004112/2019
to the Commission
Rule 138
Lukas Mandl

28-11-2019 P-004112/2019

  Projected mineral prospection around Lagoa Salgada

Priority question for written answer P-004102/2019
to the Commission
Rule 138
Nuno Melo

28-11-2019 P-004102/2019

Herziening van de algemene beginselen van de comitéprocedure

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000039/2019
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Pascal Durand
namens de Renew-Fractie
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

28-11-2019 O-000039/2019

  Economic and employment impact of the ‘plastics tax’

Priority question for written answer P-004062/2019
to the Commission
Rule 138
Isabella Tovaglieri

27-11-2019 P-004062/2019

  Care allowance for Slovak migrant workers living in Austria

Priority question for written answer P-004058/2019
to the Commission
Rule 138
Lucia Ďuriš Nicholsonová

27-11-2019 P-004058/2019

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 136)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 137)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 138)