Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Mobile and seasonal workers

Priority question for written answer P-003185/2020
to the Commission
Rule 138
Dan-Ștefan Motreanu (PPE)

26-05-2020 P-003185/2020

  Impact of emergency decree on the range of products available from Bulgarian food retailers

Priority question for written answer P-003167/2020
to the Commission
Rule 138
Daniel Caspary (PPE)

25-05-2020 P-003167/2020

  Turkish has turned back an aircraft carrying medical equipment for Cyprus

Priority question for written answer P-003158/2020
to the Commission
Rule 138
Loucas Fourlas (PPE)

25-05-2020 P-003158/2020

  Measures to facilitate ship crew changes

Priority question for written answer P-003144/2020
to the Commission
Rule 138
Andrey Kovatchev (PPE)

21-05-2020 P-003144/2020

  Follow-up question on EU funding for SIEMENS (P-000517/2020)

Priority question for written answer P-003137/2020
to the Commission
Rule 138
Rasmus Andresen (Verts/ALE)

20-05-2020 P-003137/2020

  Support for self-employed and freelance artists in the context of the COVID-19 crisis

Priority question for written answer P-003122/2020
to the Commission
Rule 138
Andrey Slabakov (ECR), Elżbieta Kruk (ECR), Dace Melbārde (ECR), Asim Ademov (PPE)

20-05-2020 P-003122/2020

  Activation of the European Civil Protection Mechanism by Germany for the evacuation of citizens from third countries

Priority question for written answer P-003118/2020
to the Commission
Rule 138
Paolo Borchia (ID)

20-05-2020 P-003118/2020

  Seasonal workers abroad

Priority question for written answer P-003111/2020
to the Commission
Rule 138
Ioan-Rareş Bogdan (PPE)

20-05-2020 P-003111/2020

‘Vrijwillige’ app voor quarantaine in verband met Covid-19

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-003107/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Sophia in 't Veld (Renew), Moritz Körner (Renew)

20-05-2020 P-003107/2020

  Supporting beet cultivation and the sugar industry

Priority question for written answer P-003105/2020
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos (ECR)

19-05-2020 P-003105/2020

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 136)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 137)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 138)