Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Chinese threats of trade restrictions towards Sweden

Priority question for written answer P-004325/2019
to the Commission
Rule 138
Karin Karlsbro

10-12-2019 P-004325/2019

  Infringement by Turkey of the rights of the Greek islands

Priority question for written answer P-004324/2019
to the Commission
Rule 138
Stelios Kympouropoulos

10-12-2019 P-004324/2019

  Humanitarian aid for earthquake in Albania

Priority question for written answer P-004310/2019
to the Commission
Rule 138
Aldo Patriciello

10-12-2019 P-004310/2019

EU-strategie inzake handicaps na 2020

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000046/2019
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
namens de PPE-Fractie

10-12-2019 O-000046/2019

  Increasing cost of agricultural production

Priority question for written answer P-004288/2019
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos

09-12-2019 P-004288/2019

  Memorandum of Understanding between Turkey and Libya on Maritime Borders

Priority question for written answer P-004285/2019
to the Commission
Rule 138
Loucas Fourlas

09-12-2019 P-004285/2019

EU-initiatief inzake bestuivers

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000045/2019
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

09-12-2019 O-000045/2019

  Impact of increased production costs in the cured meat sector

Priority question for written answer P-004271/2019
to the Commission
Rule 138
Paolo Borchia

06-12-2019 P-004271/2019

Vervuiling door de scheepvaart en oplossingen: antwoord van de Commissie op de eisen van het Parlement

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-004270/2019
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Tiemo Wölken, Jytte Guteland, Ismail Ertug, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Karima Delli, Bas Eickhout, Jutta Paulus, Ciarán Cuffe, Grace O'Sullivan, Chris Davies, Catherine Chabaud, Peter Liese

06-12-2019 P-004270/2019

  Detention of Iranian activist and Sakharov Prize winner Nasrin Sotoudeh

Priority question for written answer P-004269/2019
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Giuliano Pisapia, Marco Dreosto, Pina Picierno, Elena Lizzi

06-12-2019 P-004269/2019

Contact

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en organen van de EU.
Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld en worden op de agenda ingeschreven onder de debatten. Zij kunnen al dan niet worden gevolgd door een resolutie ( artikel 136)
  • De vragen voor het "Vragenuur" worden op de daarvoor vastgestelde tijdstippen gesteld tijdens de plenaire vergaderingen ( artikel 137)
  • Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijk antwoord ( artikel 138)