Beschermen van de interne markt van de EU en van de rechten van consumenten tegen de negatieve gevolgen van de illegale handel in gezelschapsdieren

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000011/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

24-01-2020 O-000011/2020

Beschermen van de interne markt van de EU en van de rechten van consumenten tegen de negatieve gevolgen van de illegale handel in gezelschapsdieren

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000010/2020
aan de Raad
Artikel 136 van het Reglement
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

24-01-2020 O-000010/2020

Het belang van stedelijke en groene infrastructuur – Europees Jaar van groenere steden 2022

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000009/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, Idoia Villanueva Ruiz
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

23-01-2020 O-000009/2020

Geautomatiseerde besluitvormingsprocessen: waarborging van consumentenbescherming en vrij verkeer van goederen en diensten

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000008/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Petra De Sutter
namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming

23-01-2020 O-000008/2020

De nieuwe alomvattende EU-strategie voor Afrika

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000007/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Tomas Tobé
namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking

23-01-2020 O-000007/2020

EU-prioriteiten voor de 64e zitting van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000006/2020
aan de Raad
Artikel 136 van het Reglement
Evelyn Regner
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

22-01-2020 O-000006/2020

Geactualiseerde strategie voor de bio-economie - een duurzame bio-economie voor Europa

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000005/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Norbert Lins
namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

20-01-2020 O-000005/2020

EU-strategie voor mobiliteit en vervoer: noodzakelijke maatregelen voor 2030 en later

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000004/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Esther de Lange
namens de PPE-Fractie

09-01-2020 O-000004/2020

Kleine en middelgrote ondernemingen, en betere regelgeving

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000003/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Henna Virkkunen, Jens Gieseke
namens de PPE-Fractie

09-01-2020 O-000003/2020

Illegale 3D-geprinte voorwerpen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000002/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Lucy Nethsingha
namens de Commissie juridische zaken

06-01-2020 O-000002/2020

Contact

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat

Vragen kunnen door een commissie, een fractie of ten minste vijf procent van de leden van het Parlement (38) worden voorgelegd aan de Raad, de Commissie of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda worden ingeschreven

Artikel 132, leden 2 tot en met 5, betreffende de indiening van en stemming over ontwerpresoluties, is van overeenkomstige toepassing.