Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Ethics and safety of GMO and non-GMO vaccines against COVID-19

Priority question for written answer P-003908/2020
to the Commission
Rule 138
Michèle Rivasi (Verts/ALE)

01-07-2020 P-003908/2020

  Promotion of plans to install fibre optic cables in buildings and elimination of the deployment threshold

Priority question for written answer P-003904/2020
to the Commission
Rule 138
David McAllister (PPE), Lena Düpont (PPE), Jens Gieseke (PPE)

01-07-2020 P-003904/2020

  Imports of fake honey from China

Priority question for written answer P-003896/2020
to the Commission
Rule 138
Alessandro Panza (ID), Rosanna Conte (ID), Stefania Zambelli (ID), Francesca Donato (ID), Mara Bizzotto (ID), Matteo Adinolfi (ID), Alessandra Basso (ID), Simona Baldassarre (ID), Valentino Grant (ID), Luisa Regimenti (ID), Danilo Oscar Lancini (ID), Paolo Borchia (ID), Marco Campomenosi (ID)

01-07-2020 P-003896/2020

  The British government’s decision to abolish loans to EU students

Priority question for written answer P-003894/2020
to the Commission
Rule 138
Loucas Fourlas (PPE)

01-07-2020 P-003894/2020

  Reallocation of investment funding to TEN-T completion, thereby stimulating regional recovery in Italy

Priority question for written answer P-003893/2020
to the Commission
Rule 138
Vincenzo Sofo (ID)

01-07-2020 P-003893/2020

  Is the Epibreed procedure governed by the EU’s GMO law?

Priority question for written answer P-003885/2020
to the Commission
Rule 138
Martin Häusling (Verts/ALE)

01-07-2020 P-003885/2020

  Effectiveness of regulations to reduce greenhouse gas emissions

Priority question for written answer P-003870/2020
to the Commission
Rule 138
Eugen Jurzyca (ECR)

01-07-2020 P-003870/2020

  Proposed merger between PSA and FCA and Commission response

Priority question for written answer P-003857/2020
to the Commission
Rule 138
Aurelia Beigneux (ID)

30-06-2020 P-003857/2020

  CHAFEA subsidies for sales advertising

Priority question for written answer P-003853/2020
to the Commission
Rule 138
Alexander Bernhuber (PPE)

30-06-2020 P-003853/2020

  Access to clinical trial information and transparency in the vaccine strategy

Priority question for written answer P-003851/2020
to the Commission
Rule 138
Tilly Metz (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE)

30-06-2020 P-003851/2020

Contact

Schriftelijke vragen

  • Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord kunnen door elk lid, elke fractie en elke commissie worden gesteld aan de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.
  • Vragen zonder voorrang moeten binnen zes weken nadat de vraag aan de betroffen instelling is toegezonden, worden beantwoord.
  • De termijn voor de beantwoording van vragen met voorrang bedraagt drie weken vanaf de toezending aan de betroffen instelling. Elk lid, elke fractie en elke commissie kan elke maand een vraag aanmerken als "vraag met voorrang".