Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Human rights in Cuba

Priority question for written answer P-004375/2019
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Guido Reil

12-12-2019 P-004375/2019

  Increasing cost of agricultural production

Priority question for written answer P-004288/2019
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos

09-12-2019 P-004288/2019

  Impact of increased production costs in the cured meat sector

Priority question for written answer P-004271/2019
to the Commission
Rule 138
Paolo Borchia

06-12-2019 P-004271/2019

  Political bias displayed by Commission Vice-President Margaritis Schinas

Priority question for written answer P-004141/2019/rev.1
to the Commission
Rule 138
Dimitrios Papadimoulis

02-12-2019 P-004141/2019

  Food production curve

Question for written answer E-004136/2019
to the Commission
Rule 138
Monika Beňová

30-11-2019 E-004136/2019

  Presentation of the von der Leyen Commission

Priority question for written answer P-004117/2019
to the Commission
Rule 138
Martin Schirdewan

29-11-2019 P-004117/2019

  Funding of the European Islamophobia report

Priority question for written answer P-004112/2019
to the Commission
Rule 138
Lukas Mandl

28-11-2019 P-004112/2019

  Church fires

Question for written answer E-004114/2019
to the Commission
Rule 138
Thierry Mariani

28-11-2019 E-004114/2019

  Articles 38 to 44 TFEU, CAP post-2020 and the definition of a ‘genuine farmer’

Question for written answer E-004104/2019
to the Commission
Rule 138
Bronis Ropė

28-11-2019 E-004104/2019

  Care allowance for Slovak migrant workers living in Austria

Priority question for written answer P-004058/2019
to the Commission
Rule 138
Lucia Ďuriš Nicholsonová

27-11-2019 P-004058/2019

Contact

Schriftelijke vragen

  • Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord kunnen door elk lid, elke fractie en elke commissie worden gesteld aan de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.
  • Vragen zonder voorrang moeten binnen zes weken nadat de vraag aan de betroffen instelling is toegezonden, worden beantwoord.
  • De termijn voor de beantwoording van vragen met voorrang bedraagt drie weken vanaf de toezending aan de betroffen instelling. Elk lid, elke fractie en elke commissie kan elke maand een vraag aanmerken als "vraag met voorrang".