Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Construction of Tesla gigafactory in Grünheide, Brandenburg

Priority question for written answer P-004519/2020
to the Commission
Rule 138
Manuela Ripa (Verts/ALE)

07-08-2020 P-004519/2020

  EU position on the Intergovernmental Conference on marine biodiversity of areas beyond national jurisdiction (BBNJ)

Priority question for written answer P-004499/2020
to the Commission
Rule 138
Grace O'Sullivan (Verts/ALE)

04-08-2020 P-004499/2020

  Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council

Priority question for written answer P-004497/2020
to the Commission
Rule 138
Michal Wiezik (PPE)

04-08-2020 P-004497/2020

Neonatale screening

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-004487/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Stelios Kympouropoulos (PPE), Tomislav Sokol (PPE), Peter Liese (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Sara Cerdas (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Tomáš Zdechovský (PPE), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Petra De Sutter (Verts/ALE), Eva Kaili (S&D), Frédérique Ries (Renew), Andrey Kovatchev (PPE), Lefteris Christoforou (PPE), Costas Mavrides (S&D)

03-08-2020 P-004487/2020

  Date of suspension of CETA agreement following its rejection by Cyprus’ Parliament

Question for written answer E-004489/2020
to the Commission
Rule 138
Emmanuel Maurel (GUE/NGL)

03-08-2020 E-004489/2020

  Intervention by Commissioner for Equality, Helena Dalli, on the rejection of the applications of six Polish local authorities for the Town Twinning programme

Question for written answer E-004484/2020
to the Commission
Rule 138
Zbigniew Kuźmiuk (ECR), Elżbieta Rafalska (ECR)

03-08-2020 E-004484/2020

  Regulation (EEC) No 2080/92 instituting a Community aid scheme for forestry measures in agriculture. Conservation and maintenance of lowland forests

Priority question for written answer P-004471/2020
to the Commission
Rule 138
Gianantonio Da Re (ID)

31-07-2020 P-004471/2020

  Austrian law on the indexation of family benefits

Question for written answer E-004470/2020
to the Commission
Rule 138
Ioan-Rareş Bogdan (PPE)

31-07-2020 E-004470/2020

  Discrimination against local authorities defending family rights

Priority question for written answer P-004467/2020
to the Commission
Rule 138
Beata Szydło (ECR)

30-07-2020 P-004467/2020

  Implementation of common fisheries policy and blue growth strategy

Priority question for written answer P-004465/2020
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos (ECR)

30-07-2020 P-004465/2020

Contact

Schriftelijke vragen

  • Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord kunnen door elk lid, elke fractie en elke commissie worden gesteld aan de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.
  • Vragen zonder voorrang moeten binnen zes weken nadat de vraag aan de betroffen instelling is toegezonden, worden beantwoord.
  • De termijn voor de beantwoording van vragen met voorrang bedraagt drie weken vanaf de toezending aan de betroffen instelling. Elk lid, elke fractie en elke commissie kan elke maand een vraag aanmerken als "vraag met voorrang".