ONTWERPRESOLUTIE over nauwere militaire samenwerking tussen de lidstaten in de Sahel

16-10-2020 B9-0341/2020

ONTWERPRESOLUTIE over het beschermen van onze economie tegen buitenlandse overnames

15-10-2020 B9-0340/2020

ONTWERPRESOLUTIE over de toekomst van het Europese onderwijs in de context van COVID-19

13-10-2020 B9-0338/2020
AMENDEMENTEN

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over de wet “buitenlandse agenten” in Nicaragua

07-10-2020 RC-B9-0317/2020

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over Eritrea, en met name de zaak van Dawit Isaak

07-10-2020 RC-B9-0312/2020
AMENDEMENTEN

Contact

Prioritaire informatie en documenten

Lijst van ontwerpresoluties en amendementen

Ontwerpresoluties in de plenaire vergadering

In de agenda van de vergaderperiode staat aangegeven of de verklaringen van de Raad, de Commissie of de Europese Raad (artikel 132 en de mondelinge vragen aan de Raad en de Commissie (artikel 136 worden afgesloten met een stemming over een ontwerpresolutie. Ook de debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144 kunnen worden afgesloten met een resolutie. Deze teksten worden meestal ingediend door een commissie, een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken.