Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  REPORT on the shortage of medicines – how to address an emerging problem

22-07-2020 A9-0142/2020 2020/2071(INI)
ENVI

Nathalie COLIN-OESTERLÉ

VERSLAG over de voordracht voor de benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit

06-07-2020 A9-0132/2020 2020/0905(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

VERSLAG over een alomvattende Europese benadering van energieopslag

02-07-2020 A9-0130/2020 2019/2189(INI)
ITRE

Claudia GAMON

VERSLAG over de voordracht van Helga Berger voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer

29-06-2020 A9-0126/2020 2020/0802(NLE)
CONT

Mikuláš PEKSA

Contact

Prioritaire informatie en documenten

Lijst van amendementen op de verslagen

Verslagen

Verslagen worden opgesteld door een rapporteur, die is aangewezen door de parlementaire commissie voor het betreffende beleidsterrein.
De ontwerpresolutie in de verslagen wordt eerst goedgekeurd in deze commissie, vervolgens besproken in de plenaire vergadering, en na eventuele goedkeuring opgenomen in de rubriek aangenomen teksten.