Multimedia na debatę

Poniedziałek, 9 marca 2020 r.

14:41 - 14:43 Sprawa obywatela szwedzkiego Minhaia Gui, bezpodstawnie uwięzionego w Chinach

Asim Ademov

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:06

Początek

14:42:09

Koniec

14:43:15

Jacek Saryusz-Wolski

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:00:22

Początek

14:42:55

Koniec

14:43:17

Isabella Adinolfi

Funkcja : NI

Czas trwania

00:00:04

Początek

14:43:21

Koniec

14:43:25

14:43 - 14:43 Głosowanie

17:06 - 17:06

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:15

Początek

17:06:30

Koniec

17:06:45

17:06 - 17:07 Wznowienie sesji

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:36

Początek

17:06:45

Koniec

17:07:21

17:07 - 17:07 Otwarcie posiedzenia

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:35

Początek

17:07:22

Koniec

17:07:57

17:07 - 17:08 Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:18

Początek

17:07:57

Koniec

17:08:15

17:08 - 17:08 Skład Parlamentu

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:45

Początek

17:08:15

Koniec

17:09:00

17:09 - 17:09 Skład komisji i delegacji

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:26

Początek

17:09:00

Koniec

17:09:26

17:09 - 17:10

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:41

Początek

17:09:26

Koniec

17:10:07

17:10 - 17:10 Porządek obrad

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:05:54

Początek

17:10:07

Koniec

17:16:01

17:16 - 17:16

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:29

Początek

17:16:01

Koniec

17:16:30

17:16 - 17:16 Zamknięcie posiedzenia

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:05

Początek

17:16:30

Koniec

17:16:35

17:16 - 17:16 Zamknięcie sesji rocznej

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:05

Początek

17:16:35

Koniec

17:16:40

Informacja prawna

Poprzedzające debaty

Teksty wypowiedzi są publikowane dopiero po opracowaniu ich przez służby odpowiedzialne za protokołowanie obrad. Ze względów operacyjnych kolejność, w jakiej publikowane są teksty, niekoniecznie odpowiada kolejności, w której wypowiedzi zostały wygłoszone na posiedzeniu plenarnym.