Multimedia na mówcę


Czwartek, 26 marca 2020 r.


Bruksela

A-D

Manon AUBRY

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:04:05

Początek

11:24:20

Koniec

11:28:25

Nicolas BAY

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : au nom du groupe ID

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:03:36

Początek

11:11:11

Koniec

11:14:47

Brando BENIFEI

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : S&D

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:04:26

Początek

11:32:54

Koniec

11:37:20

Marc BOTENGA

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : GUE/NGL

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:01:16

Początek

11:46:49

Koniec

11:48:05

Marco CAMPOMENOSI

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : ID

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:03:24

Początek

11:40:34

Koniec

11:43:58

Jordi CAÑAS

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : Renew

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:03:39

Początek

12:22:48

Koniec

12:26:27

Herbert DORFMANN

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : PPE

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:02:17

Początek

12:16:59

Koniec

12:19:16

Angel DZHAMBAZKI

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : ECR

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:02:47

Początek

11:43:59

Koniec

11:46:46

E-H

Derk Jan EPPINK

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:02:13

Początek

11:22:03

Koniec

11:24:16

Helmut GEUKING

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : ECR

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:02:16

Początek

12:14:41

Koniec

12:16:57

Esteban GONZÁLEZ PONS

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:05:23

Początek

10:58:48

Koniec

11:04:11

I-L

Sophia IN 'T VELD

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : Renew

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:02:09

Początek

12:09:58

Koniec

12:12:07

Ska KELLER

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:06:57

Początek

11:14:57

Koniec

11:21:54

Maximilian KRAH

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : ID

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:02:28

Początek

12:12:12

Koniec

12:14:40

Wystąpienie :

Funkcja : ID

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:01:33

Początek

17:34:15

Koniec

17:35:48

Esther DE LANGE

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : PPE

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:04:05

Początek

11:28:39

Koniec

11:32:44

M-P

Pedro MARQUES

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : S&D

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:03:09

Początek

11:51:56

Koniec

11:55:05

Javier MORENO SÁNCHEZ

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:04:33

Początek

11:04:14

Koniec

11:08:47

Alessandra MORETTI

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : S&D

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:03:22

Początek

12:19:20

Koniec

12:22:42

Siegfried MUREŞAN

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : PPE

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:03:30

Początek

11:48:14

Koniec

11:51:44

Jan-Christoph OETJEN

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : Renew

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:02:06

Początek

12:29:57

Koniec

12:32:03

Tonino PICULA

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : S&D

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:03:12

Początek

12:06:40

Koniec

12:09:52

Q-T

Frédérique RIES

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : Renew

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:03:03

Początek

11:37:24

Koniec

11:40:27

Dominique RIQUET

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : au nom du groupe Renew

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:02:15

Początek

11:08:55

Koniec

11:11:10

David Maria SASSOLI

Wystąpienie :

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:47

Początek

10:00:09

Koniec

10:00:56

Wystąpienie : Wznowienie sesji

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:05

Początek

10:00:56

Koniec

10:01:01

Wystąpienie : Otwarcie posiedzenia

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:12

Początek

10:01:01

Koniec

10:01:13

Wystąpienie : Harmonogram okresów sesyjnych

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:01:32

Początek

10:01:29

Koniec

10:03:01

Wystąpienie : Skład komisji i delegacji

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:32

Początek

10:03:01

Koniec

10:03:33

Wystąpienie : Wniosek o uchylenie immunitetu

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:25

Początek

10:03:33

Koniec

10:03:58

Wystąpienie : Nadanie dalszego biegu stanowiskom i rezolucjom Parlamentu

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:20

Początek

10:03:58

Koniec

10:04:18

Wystąpienie : Porządek obrad

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:30

Początek

10:04:18

Koniec

10:04:48

Wystąpienie :

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:06:01

Początek

10:04:48

Koniec

10:10:49

Wystąpienie :

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:04:21

Początek

10:29:16

Koniec

10:33:37

Wystąpienie : Wznowienie posiedzenia

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:11

Początek

10:33:37

Koniec

10:33:48

Wystąpienie : Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:03:47

Początek

10:33:48

Koniec

10:37:35

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:41

Początek

10:37:35

Koniec

10:38:16

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:50

Początek

10:58:00

Koniec

10:58:50

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:08

Początek

11:04:07

Koniec

11:04:15

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:11

Początek

11:08:46

Koniec

11:08:57

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:09

Początek

11:11:07

Koniec

11:11:16

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:15

Początek

11:14:46

Koniec

11:15:01

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:10

Początek

11:21:53

Koniec

11:22:03

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:06

Początek

11:24:15

Koniec

11:24:21

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:16

Początek

11:28:24

Koniec

11:28:40

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:16

Początek

11:32:39

Koniec

11:32:55

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:06

Początek

11:37:19

Koniec

11:37:25

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:09

Początek

11:40:26

Koniec

11:40:35

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:06

Początek

11:43:55

Koniec

11:44:01

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:06

Początek

11:46:45

Koniec

11:46:51

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:11

Początek

11:48:04

Koniec

11:48:15

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:14

Początek

11:51:43

Koniec

11:51:57

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:09

Początek

12:06:33

Koniec

12:06:42

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:10

Początek

12:09:51

Koniec

12:10:01

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:07

Początek

12:12:06

Koniec

12:12:13

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:05

Początek

12:14:37

Koniec

12:14:42

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:04

Początek

12:16:56

Koniec

12:17:00

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:06

Początek

12:19:15

Koniec

12:19:21

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:07

Początek

12:22:42

Koniec

12:22:49

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:09

Początek

12:26:26

Koniec

12:26:35

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:05

Początek

12:27:52

Koniec

12:27:57

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:08

Początek

12:29:50

Koniec

12:29:58

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:13

Początek

12:32:02

Koniec

12:32:15

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:11

Początek

12:43:21

Koniec

12:43:32

Wystąpienie :

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:04:24

Początek

12:43:45

Koniec

12:48:09

Wystąpienie : Wznowienie posiedzenia

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:20

Początek

17:33:05

Koniec

17:33:25

Wystąpienie :

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:50

Początek

17:33:25

Koniec

17:34:15

Wystąpienie :

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:01:37

Początek

17:35:46

Koniec

17:37:23

Wystąpienie : Wznowienie posiedzenia

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:07

Początek

20:08:34

Koniec

20:08:41

Wystąpienie :

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:01:01

Początek

20:08:42

Koniec

20:09:43

Wystąpienie :

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:45

Początek

20:09:43

Koniec

20:10:28

Wystąpienie : Wznowienie posiedzenia

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:12

Początek

22:32:49

Koniec

22:33:01

Wystąpienie :

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:02:04

Początek

22:33:01

Koniec

22:35:05

Wystąpienie :

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:44

Początek

22:35:06

Koniec

22:35:50

Wystąpienie : Kalendarz następnych posiedzeń

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:09

Początek

22:35:51

Koniec

22:36:00

Wystąpienie : Zamknięcie posiedzenia

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:04

Początek

22:36:01

Koniec

22:36:05

Wystąpienie : Przerwa w obradach

Funkcja : przewodniczący

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:00:03

Początek

22:36:16

Koniec

22:36:19

Andreas SCHWAB

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : PPE

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:01:54

Początek

12:27:57

Koniec

12:29:51

Maroš ŠEFČOVIČ

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : komisarz

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:11:14

Początek

12:32:09

Koniec

12:43:23

Jessica STEGRUD

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : ECR

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:01:21

Początek

12:26:32

Koniec

12:27:53

U-X

Ursula VON DER LEYEN

Wystąpienie : Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19

Funkcja : komisarz

Data

26/03/2020

Czas trwania

00:19:48

Początek

10:38:16

Koniec

10:58:04

Y-Z

Informacja prawna

Poprzedzające debaty

Teksty wypowiedzi są publikowane dopiero po opracowaniu ich przez służby odpowiedzialne za protokołowanie obrad. Ze względów operacyjnych kolejność, w jakiej publikowane są teksty, niekoniecznie odpowiada kolejności, w której wypowiedzi zostały wygłoszone na posiedzeniu plenarnym.