Multimedia na debatę

Czwartek, 16 kwietnia 2020 r.

07:31 - 07:42

Charles Michel

Funkcja : EurCouncil

Czas trwania

00:01:07

Początek

07:31:32

Koniec

07:32:39

Esteban González Pons

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:07

Początek

07:32:34

Koniec

07:33:41

Iratxe García Pérez

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:00:17

Początek

07:33:38

Koniec

07:33:55

Dacian Cioloş

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:02:37

Początek

07:33:50

Koniec

07:36:27

Iratxe García Pérez

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:00:16

Początek

07:36:21

Koniec

07:36:37

Philippe Lamberts

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:21

Początek

07:36:34

Koniec

07:37:55

Raffaele Fitto

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:00:09

Początek

07:37:13

Koniec

07:37:22

Carles Puigdemont i Casamajó

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:11

Początek

07:38:37

Koniec

07:39:48

Thierry Mariani

Funkcja : ID

Czas trwania

00:02:57

Początek

07:39:44

Koniec

07:42:41

09:05 - 09:06

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:34

Początek

09:05:26

Koniec

09:06:00

09:06 - 09:06 Wznowienie sesji

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:10

Początek

09:06:00

Koniec

09:06:10

09:06 - 09:06 Otwarcie posiedzenia

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:10

Początek

09:06:10

Koniec

09:06:20

09:06 - 09:15 Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:08:31

Początek

09:06:51

Koniec

09:15:22

09:15 - 09:15 Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:19

Początek

09:15:23

Koniec

09:15:42

09:15 - 09:16 Harmonogram okresów sesyjnych

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:47

Początek

09:15:42

Koniec

09:16:29

09:16 - 09:17 Porządek obrad

09:16 - 09:22

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:06:21

Początek

09:16:29

Koniec

09:22:50

09:17 - 09:22

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:05:31

Początek

09:17:19

Koniec

09:22:50

09:22 - 09:34

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:06

Początek

09:22:50

Koniec

09:22:56

Charles Michel

Funkcja : EurCouncil

Czas trwania

00:11:21

Początek

09:22:56

Koniec

09:34:17

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:03

Początek

09:34:17

Koniec

09:34:20

09:34 - 09:34

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:10

Początek

09:34:20

Koniec

09:34:30

09:34 - 12:25

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:05

Początek

09:34:30

Koniec

09:34:35

Ursula von der Leyen

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:18:04

Początek

09:34:35

Koniec

09:52:39

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:39

Początek

09:52:40

Koniec

09:53:19

Esteban González Pons

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:05:24

Początek

09:53:15

Koniec

09:58:39

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:20

Początek

09:58:38

Koniec

09:58:58

Iratxe García Pérez

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:07:17

Początek

09:58:58

Koniec

10:06:15

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:20

Początek

10:06:14

Koniec

10:06:34

Dacian Cioloş

Funkcja : au nom du groupe Renew

Czas trwania

00:05:29

Początek

10:06:26

Koniec

10:11:55

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:13

Początek

10:11:53

Koniec

10:12:06

Marco Campomenosi

Funkcja : au nom du groupe ID

Czas trwania

00:04:53

Początek

10:12:01

Koniec

10:16:54

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:13

Początek

10:16:52

Koniec

10:17:05

Philippe Lamberts

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:10:24

Początek

10:16:55

Koniec

10:27:19

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:11

Początek

10:27:16

Koniec

10:27:27

Raffaele Fitto

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:04:42

Początek

10:27:27

Koniec

10:32:09

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:04

Początek

10:32:05

Koniec

10:32:09

Manon Aubry

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:05:10

Początek

10:32:09

Koniec

10:37:19

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:33

Początek

10:37:13

Koniec

10:37:46

Márton Gyöngyösi

Funkcja : NI

Czas trwania

00:02:17

Początek

10:37:33

Koniec

10:39:50

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:12

Początek

10:39:45

Koniec

10:39:57

Esther de Lange

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:30

Początek

10:39:54

Koniec

10:42:24

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:09

Początek

10:42:20

Koniec

10:42:29

Brando Benifei

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:02:05

Początek

10:42:28

Koniec

10:44:33

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:13

Początek

10:44:26

Koniec

10:44:39

Stéphane Séjourné

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:02:59

Początek

10:44:36

Koniec

10:47:35

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:18

Początek

10:47:34

Koniec

10:47:52

Thierry Mariani

Funkcja : ID

Czas trwania

00:03:45

Początek

10:47:48

Koniec

10:51:33

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:12

Początek

10:51:27

Koniec

10:51:39

Angel Dzhambazki

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:51

Początek

10:51:32

Koniec

10:53:23

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:21

Początek

10:53:24

Koniec

10:53:45

Marc Botenga

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:02:17

Początek

10:53:31

Koniec

10:55:48

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:18

Początek

10:55:40

Koniec

10:55:58

Antoni Comín i Oliveres

Funkcja : NI

Czas trwania

00:02:16

Początek

10:55:52

Koniec

10:58:08

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:13

Początek

10:57:42

Koniec

10:57:55

Siegfried Mureşan

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:25

Początek

10:57:48

Koniec

11:00:13

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:16

Początek

11:00:08

Koniec

11:00:24

Javier Moreno Sánchez

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:59

Początek

11:00:17

Koniec

11:02:16

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:01:02

Początek

11:02:08

Koniec

11:03:10

Frédérique Ries

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:02:22

Początek

11:03:10

Koniec

11:05:32

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:11

Początek

11:05:32

Koniec

11:05:43

Filip De Man

Funkcja : ID

Czas trwania

00:02:25

Początek

11:05:38

Koniec

11:08:03

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:26

Początek

11:07:59

Koniec

11:08:25

Johan Van Overtveldt

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:41

Początek

11:08:07

Koniec

11:09:48

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:08

Początek

11:09:45

Koniec

11:09:53

Clare Daly

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:21

Początek

11:09:51

Koniec

11:11:12

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:19

Początek

11:11:09

Koniec

11:11:28

Daniel Caspary

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:14

Początek

11:11:18

Koniec

11:13:32

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:12

Początek

11:13:28

Koniec

11:13:40

Pierre Larrouturou

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:58

Początek

11:13:36

Koniec

11:15:34

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:13

Początek

11:15:27

Koniec

11:15:40

Guy Verhofstadt

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:02:18

Początek

11:15:36

Koniec

11:17:54

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:10

Początek

11:17:50

Koniec

11:18:00

Gunnar Beck

Funkcja : ID

Czas trwania

00:03:30

Początek

11:17:59

Koniec

11:21:29

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:07

Początek

11:21:25

Koniec

11:21:32

Derk Jan Eppink

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:41

Początek

11:21:29

Koniec

11:23:10

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:08

Początek

11:23:08

Koniec

11:23:16

Mick Wallace

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:19

Początek

11:23:12

Koniec

11:24:31

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:12

Początek

11:24:24

Koniec

11:24:36

Andor Deli

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:02

Początek

11:24:33

Koniec

11:26:35

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:13

Początek

11:26:30

Koniec

11:26:43

Evelyn Regner

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:47

Początek

11:26:39

Koniec

11:28:26

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:11

Początek

11:28:21

Koniec

11:28:32

Maite Pagazaurtundúa

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:02:14

Początek

11:28:29

Koniec

11:30:43

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:20

Początek

11:30:42

Koniec

11:31:02

Helmut Geuking

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:19

Początek

11:30:51

Koniec

11:32:10

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:15

Początek

11:32:10

Koniec

11:32:25

Lídia Pereira

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:12

Początek

11:32:22

Koniec

11:34:34

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:16

Początek

11:34:33

Koniec

11:34:49

Pedro Silva Pereira

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:45

Początek

11:34:48

Koniec

11:36:33

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:09

Początek

11:36:32

Koniec

11:36:41

Ondřej Knotek

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:02:08

Początek

11:36:40

Koniec

11:38:48

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:08

Początek

11:38:48

Koniec

11:38:56

Carlo Fidanza

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:08

Początek

11:38:54

Koniec

11:40:02

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:10

Początek

11:40:00

Koniec

11:40:10

Kris Peeters

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:45

Początek

11:40:09

Koniec

11:41:54

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:12

Początek

11:41:53

Koniec

11:42:05

Sylwia Spurek

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:42

Początek

11:42:04

Koniec

11:43:46

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:10

Początek

11:43:45

Koniec

11:43:55

Dragoș Pîslaru

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:02:21

Początek

11:43:54

Koniec

11:46:15

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:07

Początek

11:46:14

Koniec

11:46:21

Robert Roos

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:18

Początek

11:46:20

Koniec

11:47:38

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:09

Początek

11:47:37

Koniec

11:47:46

Christophe Hansen

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:51

Początek

11:47:46

Koniec

11:49:37

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:09

Początek

11:49:36

Koniec

11:49:45

Maria Arena

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:47

Początek

11:49:43

Koniec

11:51:30

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:09

Początek

11:51:29

Koniec

11:51:38

Roberta Metsola

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:56

Początek

11:51:36

Koniec

11:53:32

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:11

Początek

11:53:31

Koniec

11:53:42

Sándor Rónai

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:46

Początek

11:53:41

Koniec

11:55:27

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:10

Początek

11:55:24

Koniec

11:55:34

Pernille Weiss

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:12

Początek

11:55:32

Koniec

11:57:44

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:13

Początek

11:57:43

Koniec

11:57:56

Pina Picierno

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:45

Początek

11:57:55

Koniec

11:59:40

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:17

Początek

11:59:39

Koniec

11:59:56

Andreas Schwab

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:43

Początek

11:59:46

Koniec

12:01:29

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:12

Początek

12:01:28

Koniec

12:01:40

Elena Yoncheva

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:34

Początek

12:01:37

Koniec

12:03:11

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:09

Początek

12:03:11

Koniec

12:03:20

Maria Spyraki

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:52

Początek

12:03:19

Koniec

12:05:11

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:10

Początek

12:05:09

Koniec

12:05:19

Javi López

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:47

Początek

12:05:16

Koniec

12:07:03

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:10

Początek

12:07:01

Koniec

12:07:11

Isabel Wiseler-Lima

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:39

Początek

12:07:10

Koniec

12:08:49

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:11

Początek

12:12:16

Koniec

12:12:27

Lena Düpont

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:42

Początek

12:12:26

Koniec

12:14:08

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:13

Początek

12:14:07

Koniec

12:14:20

Maroš Šefčovič

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:10:12

Początek

12:14:18

Koniec

12:24:30

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:42

Początek

12:24:28

Koniec

12:25:10

13:41 - 13:41

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:16

Początek

13:41:35

Koniec

13:41:51

13:41 - 13:41 Wznowienie posiedzenia

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:09

Początek

13:41:51

Koniec

13:42:00

13:42 - 13:49

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:07:34

Początek

13:42:00

Koniec

13:49:34

13:49 - 13:49

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:02

Początek

13:49:34

Koniec

13:49:36

17:06 - 17:06 Wznowienie posiedzenia

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:11

Początek

17:06:03

Koniec

17:06:14

17:06 - 17:11

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:05:01

Początek

17:06:14

Koniec

17:11:15

17:11 - 17:12

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:01:16

Początek

17:11:15

Koniec

17:12:31

20:35 - 20:35

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:10

Początek

20:35:04

Koniec

20:35:14

20:35 - 20:35 Wznowienie posiedzenia

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:26

Początek

20:35:14

Koniec

20:35:40

20:35 - 20:39

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:04:09

Początek

20:35:40

Koniec

20:39:49

20:39 - 20:40

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:28

Początek

20:39:49

Koniec

20:40:17

22:54 - 22:54

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:12

Początek

22:54:38

Koniec

22:54:50

22:54 - 22:55 Wznowienie posiedzenia

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:13

Początek

22:54:50

Koniec

22:55:03

22:55 - 22:58

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:03:07

Początek

22:55:03

Koniec

22:58:10

22:58 - 22:58

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:06

Początek

22:58:10

Koniec

22:58:16

22:58 - 22:58

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:06

Początek

22:58:16

Koniec

22:58:22

22:58 - 22:58

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:05

Początek

22:58:22

Koniec

22:58:27

Informacja prawna

Poprzedzające debaty

Teksty wypowiedzi są publikowane dopiero po opracowaniu ich przez służby odpowiedzialne za protokołowanie obrad. Ze względów operacyjnych kolejność, w jakiej publikowane są teksty, niekoniecznie odpowiada kolejności, w której wypowiedzi zostały wygłoszone na posiedzeniu plenarnym.