Multimedia na mówcę


Czwartek, 16 kwietnia 2020 r. - Piątek, 17 kwietnia 2020 r.


Bruksela

A-D

Maria ARENA

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : S&D

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:12

Początek

11:49:38

Koniec

11:51:50

Manon AUBRY

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:05:35

Początek

10:32:04

Koniec

10:37:39

Gunnar BECK

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : ID

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:03:55

Początek

11:17:54

Koniec

11:21:49

Brando BENIFEI

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : S&D

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:30

Początek

10:42:23

Koniec

10:44:53

Marc BOTENGA

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : GUE/NGL

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:42

Początek

10:53:26

Koniec

10:56:08

Marco CAMPOMENOSI

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : au nom du groupe ID

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:05:18

Początek

10:11:56

Koniec

10:17:14

David CASA

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : PPE

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:01:23

Początek

12:10:54

Koniec

12:12:17

Daniel CASPARY

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : PPE

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:39

Początek

11:11:13

Koniec

11:13:52

Dacian CIOLOŞ

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : au nom du groupe Renew

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:05:54

Początek

10:06:21

Koniec

10:12:15

Antoni COMÍN I OLIVERES

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : NI

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:41

Początek

10:55:47

Koniec

10:58:28

Clare DALY

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : GUE/NGL

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:01:46

Początek

11:09:46

Koniec

11:11:32

Andor DELI

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : PPE

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:27

Początek

11:24:28

Koniec

11:26:55

Filip DE MAN

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : ID

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:50

Początek

11:05:33

Koniec

11:08:23

Lena DÜPONT

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : PPE

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:01:42

Początek

12:12:26

Koniec

12:14:08

Angel DZHAMBAZKI

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : ECR

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:16

Początek

10:51:27

Koniec

10:53:43

E-H

Derk Jan EPPINK

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : ECR

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:06

Początek

11:21:24

Koniec

11:23:30

Carlo FIDANZA

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : ECR

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:01:33

Początek

11:38:49

Koniec

11:40:22

Raffaele FITTO

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:05:07

Początek

10:27:22

Koniec

10:32:29

Iratxe GARCÍA PÉREZ

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:07:42

Początek

09:58:53

Koniec

10:06:35

Helmut GEUKING

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : ECR

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:01:44

Początek

11:30:46

Koniec

11:32:30

Esteban GONZÁLEZ PONS

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:05:49

Początek

09:53:10

Koniec

09:58:59

Márton GYÖNGYÖSI

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : NI

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:42

Początek

10:37:28

Koniec

10:40:10

Christophe HANSEN

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : PPE

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:16

Początek

11:47:41

Koniec

11:49:57

I-L

Ondřej KNOTEK

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : Renew

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:08

Początek

11:36:40

Koniec

11:38:48

Philippe LAMBERTS

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:10:49

Początek

10:16:50

Koniec

10:27:39

Esther DE LANGE

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : PPE

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:30

Początek

10:39:54

Koniec

10:42:24

Pierre LARROUTUROU

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : S&D

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:23

Początek

11:13:31

Koniec

11:15:54

Javi LÓPEZ

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : S&D

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:12

Początek

12:05:11

Koniec

12:07:23

M-P

Thierry MARIANI

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : ID

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:04:10

Początek

10:47:43

Koniec

10:51:53

Roberta METSOLA

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : PPE

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:01:56

Początek

11:51:36

Koniec

11:53:32

Charles MICHEL

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (debata)

Funkcja : EurCouncil

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:06:04

Początek

09:22:56

Koniec

09:29:00

Javier MORENO SÁNCHEZ

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : S&D

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:24

Początek

11:00:12

Koniec

11:02:36

Siegfried MUREŞAN

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : PPE

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:50

Początek

10:57:43

Koniec

11:00:33

Maite PAGAZAURTUNDÚA

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : Renew

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:39

Początek

11:28:24

Koniec

11:31:03

Kris PEETERS

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : PPE

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:10

Początek

11:40:04

Koniec

11:42:14

Lídia PEREIRA

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : PPE

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:37

Początek

11:32:17

Koniec

11:34:54

Pina PICIERNO

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : S&D

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:10

Początek

11:57:50

Koniec

12:00:00

Tonino PICULA

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : S&D

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:13

Początek

12:08:51

Koniec

12:11:04

Dragoș PÎSLARU

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : Renew

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:21

Początek

11:43:54

Koniec

11:46:15

Q-T

Evelyn REGNER

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : S&D

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:12

Początek

11:26:34

Koniec

11:28:46

Frédérique RIES

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : Renew

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:47

Początek

11:03:05

Koniec

11:05:52

Sándor RÓNAI

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : S&D

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:11

Początek

11:53:36

Koniec

11:55:47

Robert ROOS

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : ECR

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:01:43

Początek

11:46:15

Koniec

11:47:58

David Maria SASSOLI

Wystąpienie :

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:45

Początek

09:05:21

Koniec

09:06:06

Wystąpienie : Wznowienie sesji

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:05:55

Koniec

09:06:11

Wystąpienie : Otwarcie posiedzenia

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:12

Początek

09:06:10

Koniec

09:06:22

Wystąpienie : Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:08:56

Początek

09:06:46

Koniec

09:15:42

Wystąpienie : Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:28

Początek

09:15:18

Koniec

09:15:46

Wystąpienie : Harmonogram okresów sesyjnych

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:01:01

Początek

09:15:37

Koniec

09:16:38

Wystąpienie :

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:06:21

Początek

09:16:29

Koniec

09:22:50

Wystąpienie :

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:05:56

Początek

09:17:14

Koniec

09:23:10

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (debata)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:13

Początek

09:22:45

Koniec

09:22:58

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (debata)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:09

Początek

09:34:12

Koniec

09:34:21

Wystąpienie : Pierwsza część głosowania

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:17

Początek

09:34:15

Koniec

09:34:32

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:11

Początek

09:34:25

Koniec

09:34:36

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:52

Początek

09:52:35

Koniec

09:53:27

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:29

Początek

09:58:33

Koniec

09:59:02

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:29

Początek

10:06:09

Koniec

10:06:38

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:20

Początek

10:11:48

Koniec

10:12:08

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:21

Początek

10:16:47

Koniec

10:17:08

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:19

Początek

10:27:11

Koniec

10:27:30

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:10

Początek

10:32:00

Koniec

10:32:10

Wystąpienie :

Funkcja : przewodniczący

Data

17/04/2020

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:04:42

Koniec

09:04:58

Wystąpienie : Otwarcie posiedzenia

Funkcja : przewodniczący

Data

17/04/2020

Czas trwania

00:00:17

Początek

09:04:52

Koniec

09:05:09

Wystąpienie : Ogłoszenie wyników głosowania

Funkcja : przewodniczący

Data

17/04/2020

Czas trwania

00:03:12

Początek

09:05:02

Koniec

09:08:14

Wystąpienie : Pierwsza część głosowania

Funkcja : przewodniczący

Data

17/04/2020

Czas trwania

00:01:49

Początek

09:07:50

Koniec

09:09:39

Wystąpienie :

Funkcja : przewodniczący

Data

17/04/2020

Czas trwania

00:00:14

Początek

12:33:03

Koniec

12:33:17

Wystąpienie : Wznowienie posiedzenia

Funkcja : przewodniczący

Data

17/04/2020

Czas trwania

00:00:16

Początek

12:33:10

Koniec

12:33:26

Wystąpienie : Ogłoszenie wyników głosowania

Funkcja : przewodniczący

Data

17/04/2020

Czas trwania

00:02:31

Początek

12:33:19

Koniec

12:35:50

Wystąpienie : Druga część głosowania

Funkcja : przewodniczący

Data

17/04/2020

Czas trwania

00:01:49

Początek

12:35:25

Koniec

12:37:14

Wystąpienie :

Funkcja : przewodniczący

Data

17/04/2020

Czas trwania

00:00:26

Początek

16:01:18

Koniec

16:01:44

Wystąpienie : Wznowienie posiedzenia

Funkcja : przewodniczący

Data

17/04/2020

Czas trwania

00:00:23

Początek

16:01:35

Koniec

16:01:58

Wystąpienie : Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu: Patrz protokól

Funkcja : przewodniczący

Data

17/04/2020

Czas trwania

00:01:41

Początek

16:01:50

Koniec

16:03:31

Wystąpienie : Ogłoszenie wyników głosowania: Patrz protokól

Funkcja : przewodniczący

Data

17/04/2020

Czas trwania

00:04:22

Początek

16:03:06

Koniec

16:07:28

Wystąpienie : Podpisanie przyjętych aktów

Funkcja : przewodniczący

Data

17/04/2020

Czas trwania

00:00:27

Początek

16:07:03

Koniec

16:07:30

Wystąpienie : Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów: Patrz protokól

Funkcja : przewodniczący

Data

17/04/2020

Czas trwania

00:01:58

Początek

16:07:21

Koniec

16:09:19

Wystąpienie : Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól

Funkcja : przewodniczący

Data

17/04/2020

Czas trwania

00:00:08

Początek

16:08:55

Koniec

16:09:03

Wystąpienie : Zamknięcie posiedzenia

Funkcja : przewodniczący

Data

17/04/2020

Czas trwania

00:00:09

Początek

16:08:58

Koniec

16:09:07

Wystąpienie : Przerwa w obradach

Funkcja : przewodniczący

Data

17/04/2020

Czas trwania

00:00:09

Początek

16:09:01

Koniec

16:09:10

Andreas SCHWAB

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : PPE

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:08

Początek

11:59:41

Koniec

12:01:49

Maroš ŠEFČOVIČ

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : Wiceprzewodniczący Komisji

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:10:12

Początek

12:14:18

Koniec

12:24:30

Stéphane SÉJOURNÉ

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : Renew

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:03:24

Początek

10:44:31

Koniec

10:47:55

Pedro SILVA PEREIRA

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : S&D

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:10

Początek

11:34:43

Koniec

11:36:53

Wystąpienie : Wznowienie posiedzenia

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:11

Początek

17:06:03

Koniec

17:06:14

Wystąpienie : Ogłoszenie wyników głosowania: Patrz protokól

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:05:01

Początek

17:06:14

Koniec

17:11:15

Wystąpienie : Trzecia część głosowania

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:01:41

Początek

17:11:10

Koniec

17:12:51

Sylwia SPUREK

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : S&D

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:07

Początek

11:41:59

Koniec

11:44:06

Maria SPYRAKI

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : PPE

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:17

Początek

12:03:14

Koniec

12:05:31

U-X

Johan VAN OVERTVELDT

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : ECR

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:06

Początek

11:08:02

Koniec

11:10:08

Guy VERHOFSTADT

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : Renew

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:43

Początek

11:15:31

Koniec

11:18:14

Ursula VON DER LEYEN

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : PT de la Commission

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:18:04

Początek

09:34:35

Koniec

09:52:39

Mick WALLACE

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : GUE/NGL

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:01:19

Początek

11:23:12

Koniec

11:24:31

Pernille WEISS

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : PPE

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:12

Początek

11:55:32

Koniec

11:57:44

Rainer WIELAND

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:45

Początek

10:37:08

Koniec

10:37:53

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:20

Początek

10:39:40

Koniec

10:40:00

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:16

Początek

10:42:15

Koniec

10:42:31

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:20

Początek

10:44:21

Koniec

10:44:41

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:26

Początek

10:47:29

Koniec

10:47:55

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:20

Początek

10:51:22

Koniec

10:51:42

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:30

Początek

10:53:19

Koniec

10:53:49

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:26

Początek

10:55:35

Koniec

10:56:01

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:20

Początek

10:57:37

Koniec

10:57:57

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:24

Początek

11:00:03

Koniec

11:00:27

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:01:27

Początek

11:02:03

Koniec

11:03:30

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:19

Początek

11:05:27

Koniec

11:05:46

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:36

Początek

11:07:54

Koniec

11:08:30

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:15

Początek

11:09:40

Koniec

11:09:55

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:28

Początek

11:11:04

Koniec

11:11:32

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:20

Początek

11:13:23

Koniec

11:13:43

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:21

Początek

11:15:22

Koniec

11:15:43

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:17

Początek

11:17:45

Koniec

11:18:02

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:14

Początek

11:21:20

Koniec

11:21:34

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:15

Początek

11:23:03

Koniec

11:23:18

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:20

Początek

11:24:19

Koniec

11:24:39

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:20

Początek

11:26:25

Koniec

11:26:45

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:18

Początek

11:28:16

Koniec

11:28:34

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:30

Początek

11:30:37

Koniec

11:31:07

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:23

Początek

11:32:05

Koniec

11:32:28

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:24

Początek

11:34:28

Koniec

11:34:52

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:16

Początek

11:36:27

Koniec

11:36:43

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:14

Początek

11:38:43

Koniec

11:38:57

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:17

Początek

11:39:55

Koniec

11:40:12

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:19

Początek

11:41:48

Koniec

11:42:07

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:17

Początek

11:43:40

Koniec

11:43:57

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:14

Początek

11:46:09

Koniec

11:46:23

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:16

Początek

11:47:32

Koniec

11:47:48

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:15

Początek

11:49:31

Koniec

11:49:46

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:16

Początek

11:51:24

Koniec

11:51:40

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:18

Początek

11:53:26

Koniec

11:53:44

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:18

Początek

11:55:19

Koniec

11:55:37

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:21

Początek

11:57:38

Koniec

11:57:59

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:25

Początek

11:59:34

Koniec

11:59:59

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:20

Początek

12:01:23

Koniec

12:01:43

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:15

Początek

12:03:06

Koniec

12:03:21

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:16

Początek

12:05:04

Koniec

12:05:20

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:17

Początek

12:06:56

Koniec

12:07:13

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:17

Początek

12:08:42

Koniec

12:08:59

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:20

Początek

12:10:38

Koniec

12:10:58

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:18

Początek

12:12:11

Koniec

12:12:29

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:21

Początek

12:14:02

Koniec

12:14:23

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:56

Początek

12:24:23

Koniec

12:25:19

Wystąpienie :

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:24

Początek

13:41:30

Koniec

13:41:54

Wystąpienie : Wznowienie posiedzenia

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:16

Początek

13:41:46

Koniec

13:42:02

Wystąpienie : Ogłoszenie wyników głosowania: Patrz protokól

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:07:59

Początek

13:41:55

Koniec

13:49:54

Wystąpienie : Druga część głosowania

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:07

Początek

13:49:29

Koniec

13:49:36

Wystąpienie :

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:17

Początek

20:34:59

Koniec

20:35:16

Wystąpienie : Wznowienie posiedzenia

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:36

Początek

20:35:09

Koniec

20:35:45

Wystąpienie : Ogłoszenie wyników głosowania: Patrz protokól

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:04:09

Początek

20:35:40

Koniec

20:39:49

Wystąpienie : Czwarta część głosowania

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:39

Początek

20:39:44

Koniec

20:40:23

Wystąpienie :

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:19

Początek

22:54:33

Koniec

22:54:52

Wystąpienie : Wznowienie posiedzenia

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:20

Początek

22:54:45

Koniec

22:55:05

Wystąpienie : Ogłoszenie wyników głosowania: Patrz protokól

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:03:07

Początek

22:55:03

Koniec

22:58:10

Wystąpienie : Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:13

Początek

22:58:05

Koniec

22:58:18

Wystąpienie : Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:12

Początek

22:58:11

Koniec

22:58:23

Wystąpienie : Zamknięcie posiedzenia

Funkcja : przewodniczący

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:00:11

Początek

22:58:17

Koniec

22:58:28

Isabel WISELER-LIMA

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : PPE

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:02:04

Początek

12:07:05

Koniec

12:09:09

Y-Z

Elena YONCHEVA

Wystąpienie : Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Funkcja : S&D

Data

16/04/2020

Czas trwania

00:01:59

Początek

12:01:32

Koniec

12:03:31

Informacja prawna

Poprzedzające debaty

Teksty wypowiedzi są publikowane dopiero po opracowaniu ich przez służby odpowiedzialne za protokołowanie obrad. Ze względów operacyjnych kolejność, w jakiej publikowane są teksty, niekoniecznie odpowiada kolejności, w której wypowiedzi zostały wygłoszone na posiedzeniu plenarnym.