Multimedia na debatę

Piątek, 17 kwietnia 2020 r.

07:39 - 07:44 Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:07

Początek

07:39:20

Koniec

07:39:27

Charles Michel

Funkcja : EurCouncil

Czas trwania

00:00:41

Początek

07:39:27

Koniec

07:40:08

Esteban González Pons

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:00:19

Początek

07:40:02

Koniec

07:40:21

Iratxe García Pérez

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:00:16

Początek

07:40:14

Koniec

07:40:30

Marco Campomenosi

Funkcja : ID

Czas trwania

00:00:13

Początek

07:40:26

Koniec

07:40:39

Raffaele Fitto

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:00:13

Początek

07:40:36

Koniec

07:40:49

Philippe Lamberts

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:00:19

Początek

07:40:45

Koniec

07:41:04

Márton Gyöngyösi

Funkcja : NI

Czas trwania

00:00:57

Początek

07:40:56

Koniec

07:41:53

Esther de Lange

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:33

Początek

07:41:47

Koniec

07:44:20

09:04 - 09:04

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:10

Początek

09:04:47

Koniec

09:04:57

09:04 - 09:05 Otwarcie posiedzenia

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:10

Początek

09:04:57

Koniec

09:05:07

09:05 - 09:07

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:02:47

Początek

09:05:07

Koniec

09:07:54

09:07 - 09:09

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:01:24

Początek

09:07:55

Koniec

09:09:19

12:33 - 12:33

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:07

Początek

12:33:08

Koniec

12:33:15

12:33 - 12:33 Wznowienie posiedzenia

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:09

Początek

12:33:15

Koniec

12:33:24

12:33 - 12:35

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:02:06

Początek

12:33:24

Koniec

12:35:30

12:35 - 12:36

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:01:24

Początek

12:35:30

Koniec

12:36:54

16:01 - 16:01

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:17

Początek

16:01:23

Koniec

16:01:40

16:01 - 16:01 Wznowienie posiedzenia

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:15

Początek

16:01:40

Koniec

16:01:55

16:01 - 16:03 Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:01:16

Początek

16:01:55

Koniec

16:03:11

16:03 - 16:07

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:03:57

Początek

16:03:11

Koniec

16:07:08

16:07 - 16:07 Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:18

Początek

16:07:08

Koniec

16:07:26

16:07 - 16:08

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:01:33

Początek

16:07:26

Koniec

16:08:59

16:09 - 16:09 Kalendarz następnych posiedzeń

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:03

Początek

16:09:00

Koniec

16:09:03

16:09 - 16:09 Zamknięcie posiedzenia

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:03

Początek

16:09:03

Koniec

16:09:06

16:09 - 16:09 Przerwa w obradach

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:03

Początek

16:09:06

Koniec

16:09:09

Informacja prawna

Poprzedzające debaty

Teksty wypowiedzi są publikowane dopiero po opracowaniu ich przez służby odpowiedzialne za protokołowanie obrad. Ze względów operacyjnych kolejność, w jakiej publikowane są teksty, niekoniecznie odpowiada kolejności, w której wypowiedzi zostały wygłoszone na posiedzeniu plenarnym.