Multimedia na debatę

Środa, 13 maja 2020 r.

13:14 - 13:18 Konkluzje z posiedzenia nadzwyczajnego Rady Europejskiej w dniu 23 kwietnia 2020 r. - Nowe WRF, środki własne i plan naprawczy

Charles Michel

Funkcja : EurCouncil

Czas trwania

00:00:22

Początek

13:14:53

Koniec

13:15:15

Manfred Weber

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:00:12

Początek

13:15:11

Koniec

13:15:23

Iratxe García Pérez

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:00:15

Początek

13:15:20

Koniec

13:15:35

Dacian Cioloş

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:00:16

Początek

13:15:29

Koniec

13:15:45

Ursula von der Leyen

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:00:40

Początek

13:15:43

Koniec

13:16:23

Tom Vandendriessche

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:47

Początek

13:16:16

Koniec

13:18:03

15:03 - 15:03

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:08

Początek

15:03:10

Koniec

15:03:18

15:03 - 15:03 Wznowienie sesji

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:06

Początek

15:03:12

Koniec

15:03:18

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:19

Początek

15:03:18

Koniec

15:03:37

15:03 - 15:03 Otwarcie posiedzenia

15:03 - 15:07 Oświadczenia Przewodniczącego

15:03 - 15:07

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:03:22

Początek

15:03:38

Koniec

15:07:00

15:07 - 15:07 Komunikat Przewodniczącego

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:27

Początek

15:07:01

Koniec

15:07:28

15:07 - 15:09 Komunikat

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:01:48

Początek

15:07:29

Koniec

15:09:17

15:07 - 15:12

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:04:45

Początek

15:07:29

Koniec

15:12:14

15:07 - 15:15 Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń

Thomas Waitz

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:00:32

Początek

15:09:50

Koniec

15:10:22

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

15:10:22

Koniec

15:10:23

Thomas Waitz

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:00:37

Początek

15:10:23

Koniec

15:11:00

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:01:14

Początek

15:11:00

Koniec

15:12:14

Jörg Meuthen

Funkcja : ID

Czas trwania

00:02:08

Początek

15:12:15

Koniec

15:14:23

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:01:00

Początek

15:14:23

Koniec

15:15:23

15:15 - 15:15

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:22

Początek

15:15:01

Koniec

15:15:23

15:15 - 15:15 Harmonogram okresów sesyjnych

15:15 - 15:15 Sprostowanie (art. 241 Regulaminu)

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:28

Początek

15:15:23

Koniec

15:15:51

15:15 - 15:16

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:52

Początek

15:15:51

Koniec

15:16:43

15:16 - 15:17 Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:29

Początek

15:16:43

Koniec

15:17:12

15:17 - 15:24 Porządek obrad

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:07:27

Początek

15:17:12

Koniec

15:24:39

15:24 - 15:31

Clare Daly

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:09

Początek

15:24:40

Koniec

15:25:49

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:02:14

Początek

15:24:40

Koniec

15:26:54

Adrián Vázquez Lázara

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:02:01

Początek

15:26:54

Koniec

15:28:55

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:02:11

Początek

15:28:54

Koniec

15:31:05

16:02 - 16:02

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:02

Początek

16:02:40

Koniec

16:02:42

16:02 - 16:02 Wznowienie posiedzenia

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:02

Początek

16:02:40

Koniec

16:02:42

16:02 - 18:57 Konkluzje z posiedzenia nadzwyczajnego Rady Europejskiej w dniu 23 kwietnia 2020 r. - Nowe WRF, środki własne i plan naprawczy

Charles Michel

Funkcja : EurCouncil

Czas trwania

00:12:51

Początek

16:02:47

Koniec

16:15:38

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:02

Początek

16:15:38

Koniec

16:15:40

Ursula von der Leyen

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:12:47

Początek

16:15:40

Koniec

16:28:27

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:13

Początek

16:28:27

Koniec

16:28:40

Manfred Weber

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:05:30

Początek

16:28:40

Koniec

16:34:10

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:06

Początek

16:34:10

Koniec

16:34:16

Iratxe García Pérez

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:04:28

Początek

16:34:16

Koniec

16:38:44

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:05

Początek

16:38:44

Koniec

16:38:49

Dacian Cioloş

Funkcja : au nom du groupe Renew

Czas trwania

00:04:20

Początek

16:38:50

Koniec

16:43:10

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

16:43:10

Koniec

16:43:11

Tom Vandendriessche

Funkcja : au nom du groupe ID

Czas trwania

00:01:30

Początek

16:43:20

Koniec

16:44:50

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

16:44:50

Koniec

16:44:51

Philippe Lamberts

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:03:22

Początek

16:45:00

Koniec

16:48:22

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

16:48:22

Koniec

16:48:23

Johan Van Overtveldt

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:02:28

Początek

16:48:28

Koniec

16:50:56

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

16:50:56

Koniec

16:50:57

Martin Schirdewan

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:04:19

Początek

16:51:02

Koniec

16:55:21

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

16:55:21

Koniec

16:55:22

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:18

Początek

16:55:28

Koniec

16:56:46

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

16:56:46

Koniec

16:56:47

Charles Michel

Funkcja : Conseil européen

Czas trwania

00:02:40

Początek

16:56:47

Koniec

16:59:27

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

16:59:27

Koniec

16:59:28

Siegfried Mureşan

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:58

Początek

16:59:34

Koniec

17:01:32

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

17:01:32

Koniec

17:01:33

Ismail Ertug

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:34

Początek

17:01:41

Koniec

17:03:15

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

17:03:15

Koniec

17:03:16

Luis Garicano

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:02:15

Początek

17:03:25

Koniec

17:05:40

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

17:05:40

Koniec

17:05:41

Francesca Donato

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:50

Początek

17:05:47

Koniec

17:07:37

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

17:07:37

Koniec

17:07:38

Bas Eickhout

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:02:23

Początek

17:07:43

Koniec

17:10:06

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

17:10:06

Koniec

17:10:07

Carlo Fidanza

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:12

Początek

17:10:11

Koniec

17:11:23

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

17:11:23

Koniec

17:11:24

Younous Omarjee

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:51

Początek

17:11:29

Koniec

17:13:20

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

17:13:20

Koniec

17:13:21

Carles Puigdemont i Casamajó

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:20

Początek

17:13:21

Koniec

17:14:41

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

17:14:41

Koniec

17:14:42

Markus Ferber

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:46

Początek

17:14:47

Koniec

17:16:33

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

17:16:33

Koniec

17:16:34

Eider Gardiazabal Rubial

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:44

Początek

17:16:42

Koniec

17:18:26

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

17:18:26

Koniec

17:18:27

Stéphane Séjourné

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:02:20

Początek

17:18:36

Koniec

17:20:56

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

17:20:56

Koniec

17:20:57

Joachim Kuhs

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:18

Początek

17:21:06

Koniec

17:22:24

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

17:22:24

Koniec

17:22:25

Rasmus Andresen

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:07

Początek

17:22:28

Koniec

17:23:35

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

17:23:35

Koniec

17:23:36

Bogdan Rzońca

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:12

Początek

17:23:44

Koniec

17:24:56

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

17:24:56

Koniec

17:24:57

Elena Kountoura

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:19

Początek

17:25:03

Koniec

17:26:22

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

17:26:22

Koniec

17:26:23

Tiziana Beghin

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:36

Początek

17:26:31

Koniec

17:28:07

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

17:28:07

Koniec

17:28:08

Angelika Niebler

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:54

Początek

17:28:08

Koniec

17:30:02

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

17:30:02

Koniec

17:30:03

Jonás Fernández

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:34

Początek

17:30:07

Koniec

17:31:41

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

17:31:41

Koniec

17:31:42

Guy Verhofstadt

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:02:27

Początek

17:31:42

Koniec

17:34:09

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

17:34:09

Koniec

17:34:10

Antonio Maria Rinaldi

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:53

Początek

17:34:14

Koniec

17:36:07

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

17:36:07

Koniec

17:36:08

David Cormand

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:11

Początek

17:36:14

Koniec

17:37:25

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

17:37:25

Koniec

17:37:26

Angel Dzhambazki

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:18

Początek

17:37:30

Koniec

17:38:48

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

17:38:48

Koniec

17:38:49

Marc Botenga

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:03

Początek

17:38:57

Koniec

17:40:00

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

17:40:00

Koniec

17:40:01

Antoni Comín i Oliveres

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:57

Początek

17:40:01

Koniec

17:41:58

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

17:41:58

Koniec

17:41:59

Andor Deli

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:38

Początek

17:42:08

Koniec

17:43:46

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

17:43:46

Koniec

17:43:47

Paul Tang

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:01

Początek

17:43:53

Koniec

17:44:54

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

17:44:54

Koniec

17:44:55

Moritz Körner

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:18

Początek

17:45:00

Koniec

17:46:18

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:13

Początek

17:46:18

Koniec

17:46:31

Thierry Mariani

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:03

Początek

17:46:26

Koniec

17:47:29

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:16

Początek

17:47:26

Koniec

17:47:42

Henrike Hahn

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:06

Początek

17:47:35

Koniec

17:48:41

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

17:48:41

Koniec

17:48:42

Zbigniew Kuźmiuk

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:12

Początek

17:48:48

Koniec

17:50:00

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

17:50:00

Koniec

17:50:01

Dolors Montserrat

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:44

Początek

17:50:09

Koniec

17:51:53

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:10

Początek

17:51:53

Koniec

17:52:03

Brando Benifei

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:18

Początek

17:52:03

Koniec

17:53:21

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:09

Początek

17:53:21

Koniec

17:53:30

Olivier Chastel

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:20

Początek

17:53:30

Koniec

17:54:50

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:06

Początek

17:54:50

Koniec

17:54:56

Isabella Tovaglieri

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:24

Początek

17:54:56

Koniec

17:56:20

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:06

Początek

17:56:20

Koniec

17:56:26

Ernest Urtasun

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:21

Początek

17:56:26

Koniec

17:57:47

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:05

Początek

17:57:47

Koniec

17:57:52

Bert-Jan Ruissen

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:17

Początek

17:57:52

Koniec

17:59:09

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:04

Początek

17:59:09

Koniec

17:59:13

François-Xavier Bellamy

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:27

Początek

17:59:13

Koniec

18:00:40

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:07

Początek

18:00:40

Koniec

18:00:47

Kathleen Van Brempt

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:15

Początek

18:00:47

Koniec

18:02:02

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:04

Początek

18:02:02

Koniec

18:02:06

Nils Torvalds

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:24

Początek

18:02:06

Koniec

18:03:30

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:05

Początek

18:03:30

Koniec

18:03:35

Philippe Olivier

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:29

Początek

18:03:35

Koniec

18:05:04

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:04

Początek

18:05:04

Koniec

18:05:08

Alexandra Geese

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:00

Początek

18:05:08

Koniec

18:06:08

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:07

Początek

18:06:08

Koniec

18:06:15

Anna Zalewska

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:14

Początek

18:06:15

Koniec

18:07:29

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:07

Początek

18:07:29

Koniec

18:07:36

Maria Spyraki

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:56

Początek

18:07:36

Koniec

18:09:32

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:05

Początek

18:09:32

Koniec

18:09:37

Pierre Larrouturou

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:11

Początek

18:09:37

Koniec

18:10:48

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:08

Początek

18:10:48

Koniec

18:10:56

Ondřej Kovařík

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:18

Początek

18:10:56

Koniec

18:12:14

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:08

Początek

18:12:14

Koniec

18:12:22

Paolo Borchia

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:33

Początek

18:12:22

Koniec

18:13:55

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:05

Początek

18:13:55

Koniec

18:14:00

Thomas Waitz

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:03

Początek

18:14:00

Koniec

18:15:03

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:08

Początek

18:15:03

Koniec

18:15:11

Charlie Weimers

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:04

Początek

18:15:11

Koniec

18:16:15

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:08

Początek

18:16:15

Koniec

18:16:23

Andrey Kovatchev

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:27

Początek

18:16:23

Koniec

18:17:50

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:06

Początek

18:17:50

Koniec

18:17:56

Nils Ušakovs

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:23

Początek

18:17:56

Koniec

18:19:19

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:06

Początek

18:19:19

Koniec

18:19:25

Nicola Danti

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:09

Początek

18:19:25

Koniec

18:20:34

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:07

Początek

18:20:34

Koniec

18:20:41

Lars Patrick Berg

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:12

Początek

18:20:41

Koniec

18:21:53

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:05

Początek

18:21:53

Koniec

18:21:58

Andżelika Anna Możdżanowska

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:17

Początek

18:21:58

Koniec

18:23:15

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:05

Początek

18:23:15

Koniec

18:23:20

Herbert Dorfmann

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:23

Początek

18:23:20

Koniec

18:24:43

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:07

Początek

18:24:43

Koniec

18:24:50

Javier Moreno Sánchez

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:14

Początek

18:24:50

Koniec

18:26:04

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:08

Początek

18:26:04

Koniec

18:26:12

Lídia Pereira

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:07

Początek

18:26:12

Koniec

18:27:19

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

18:27:19

Koniec

18:27:20

Giuseppe Ferrandino

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:17

Początek

18:27:29

Koniec

18:28:46

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

18:28:46

Koniec

18:28:47

Tomas Tobé

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:05

Początek

18:28:49

Koniec

18:29:54

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

18:29:54

Koniec

18:29:55

Agnes Jongerius

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:17

Początek

18:29:58

Koniec

18:31:15

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

18:31:15

Koniec

18:31:16

Benoît Lutgen

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:14

Początek

18:31:24

Koniec

18:32:38

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

18:32:38

Koniec

18:32:39

Pedro Marques

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:09

Początek

18:32:41

Koniec

18:33:50

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:21

Początek

18:33:50

Koniec

18:34:11

Evelyn Regner

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:21

Początek

18:34:11

Koniec

18:35:32

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

18:35:32

Koniec

18:35:33

Riho Terras

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:26

Początek

18:35:36

Koniec

18:37:02

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

18:37:02

Koniec

18:37:03

Łukasz Kohut

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:12

Początek

18:37:10

Koniec

18:38:22

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

18:38:22

Koniec

18:38:23

David Casa

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:08

Początek

18:38:25

Koniec

18:39:33

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

18:39:33

Koniec

18:39:34

Elena Yoncheva

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:10

Początek

18:39:40

Koniec

18:40:50

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

18:40:50

Koniec

18:40:51

Pernille Weiss

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:20

Początek

18:40:53

Koniec

18:42:13

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

18:42:13

Koniec

18:42:14

Pedro Silva Pereira

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:15

Początek

18:42:20

Koniec

18:43:35

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:01

Początek

18:43:35

Koniec

18:43:36

David McAllister

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:25

Początek

18:43:42

Koniec

18:45:07

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:26

Początek

18:45:07

Koniec

18:45:33

Maroš Šefčovič

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:07:56

Początek

18:45:33

Koniec

18:53:29

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:09

Początek

18:53:29

Koniec

18:53:38

Nikolina Brnjac

Funkcja : CouncilMember

Czas trwania

00:03:04

Początek

18:53:38

Koniec

18:56:42

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:17

Początek

18:56:45

Koniec

18:57:02

19:44 - 19:44

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:07

Początek

19:44:32

Koniec

19:44:39

19:44 - 19:44 Wznowienie posiedzenia

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:10

Początek

19:44:39

Koniec

19:44:49

19:44 - 19:45 Skład grup politycznych

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:16

Początek

19:44:49

Koniec

19:45:05

19:45 - 19:49

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:04:34

Początek

19:45:05

Koniec

19:49:39

19:49 - 19:51

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:01:35

Początek

19:49:39

Koniec

19:51:14

19:51 - 19:51 Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:05

Początek

19:51:14

Koniec

19:51:19

19:51 - 19:51 Korekty do głosowania i zamiar głosowania

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:04

Początek

19:51:19

Koniec

19:51:23

19:51 - 19:51 Porządek obrad następnego posiedzenia

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:03

Początek

19:51:23

Koniec

19:51:26

Informacja prawna

Poprzedzające debaty

Teksty wypowiedzi są publikowane dopiero po opracowaniu ich przez służby odpowiedzialne za protokołowanie obrad. Ze względów operacyjnych kolejność, w jakiej publikowane są teksty, niekoniecznie odpowiada kolejności, w której wypowiedzi zostały wygłoszone na posiedzeniu plenarnym.