Multimedia na debatę

Czwartek, 14 maja 2020 r.

07:15 - 07:22 Konkluzje z posiedzenia nadzwyczajnego Rady Europejskiej w dniu 23 kwietnia 2020 r. - Nowe WRF, środki własne i plan naprawczy

Charles Michel

Funkcja : EurCouncil

Czas trwania

00:00:17

Początek

07:15:51

Koniec

07:16:08

Ursula von der Leyen

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:00:56

Początek

07:16:06

Koniec

07:17:02

Manfred Weber

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:00:08

Początek

07:17:01

Koniec

07:17:09

Iratxe García Pérez

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:00:10

Początek

07:17:07

Koniec

07:17:17

Tom Vandendriessche

Funkcja : ID

Czas trwania

00:00:12

Początek

07:17:13

Koniec

07:17:25

Philippe Lamberts

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:00:15

Początek

07:17:22

Koniec

07:17:37

Johan Van Overtveldt

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:00:18

Początek

07:17:28

Koniec

07:17:46

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : NI

Czas trwania

00:00:32

Początek

07:17:42

Koniec

07:18:14

Maria Arena

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:00:15

Początek

07:18:09

Koniec

07:18:24

Francesca Donato

Funkcja : ID

Czas trwania

00:00:19

Początek

07:18:20

Koniec

07:18:39

Michel Barnier

Funkcja : Head of the UK Task-Force

Czas trwania

00:00:09

Początek

07:18:38

Koniec

07:18:47

Bas Eickhout

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:02:52

Początek

07:18:46

Koniec

07:21:38

Carles Puigdemont i Casamajó

Funkcja : NI

Czas trwania

00:00:32

Początek

07:21:34

Koniec

07:22:06

09:01 - 09:01

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:10

Początek

09:01:21

Koniec

09:01:31

09:01 - 09:02 Wznowienie posiedzenia

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:49

Początek

09:01:31

Koniec

09:02:20

09:02 - 09:03 Zmiana porządku obrad

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:55

Początek

09:02:20

Koniec

09:03:15

09:03 - 09:09

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:06:24

Początek

09:03:15

Koniec

09:09:39

09:09 - 09:30 Przepisy dotyczące stanu wyjątkowego na Węgrzech i ich wpływ na praworządność i prawa podstawowe

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:09:39

Koniec

09:09:55

Nikolina Brnjac

Funkcja : CouncilMember

Czas trwania

00:03:58

Początek

09:09:55

Koniec

09:13:53

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:06

Początek

09:13:52

Koniec

09:13:58

Věra Jourová

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:07:37

Początek

09:13:56

Koniec

09:21:33

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:35

Początek

09:21:31

Koniec

09:22:06

Andor Deli

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:01:49

Początek

09:22:01

Koniec

09:23:50

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:15

Początek

09:23:44

Koniec

09:23:59

Iratxe García Pérez

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:02:13

Początek

09:23:57

Koniec

09:26:10

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:26:10

Koniec

09:26:26

Ramona Strugariu

Funkcja : au nom du groupe Renew

Czas trwania

00:01:58

Początek

09:26:23

Koniec

09:28:21

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:08

Początek

09:28:18

Koniec

09:28:26

Nicolas Bay

Funkcja : au nom du groupe ID

Czas trwania

00:01:53

Początek

09:28:25

Koniec

09:30:18

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:15

Początek

09:30:07

Koniec

09:30:22

09:30 - 09:30

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:34

Początek

09:30:22

Koniec

09:30:56

09:30 - 10:15 Przepisy dotyczące stanu wyjątkowego na Węgrzech i ich wpływ na praworządność i prawa podstawowe

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:14

Początek

09:30:56

Koniec

09:31:10

Gwendoline Delbos-Corfield

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:03:03

Początek

09:30:57

Koniec

09:34:00

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:33:58

Koniec

09:34:14

Nicola Procaccini

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:01:22

Początek

09:34:09

Koniec

09:35:31

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:13

Początek

09:35:28

Koniec

09:35:41

Malin Björk

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:02:20

Początek

09:35:39

Koniec

09:37:59

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:37:58

Koniec

09:38:14

Márton Gyöngyösi

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:46

Początek

09:38:10

Koniec

09:39:56

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:09

Początek

09:39:55

Koniec

09:40:04

Christophe Hansen

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:03

Początek

09:40:03

Koniec

09:41:06

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:12

Początek

09:41:04

Koniec

09:41:16

Birgit Sippel

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:40

Początek

09:41:13

Koniec

09:42:53

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:16

Początek

09:42:50

Koniec

09:43:06

Maite Pagazaurtundúa

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:17

Początek

09:43:04

Koniec

09:44:21

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:14

Początek

09:44:20

Koniec

09:44:34

Annalisa Tardino

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:16

Początek

09:44:30

Koniec

09:45:46

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:12

Początek

09:45:45

Koniec

09:45:57

Terry Reintke

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:10

Początek

09:45:56

Koniec

09:47:06

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:12

Początek

09:47:05

Koniec

09:47:17

Elżbieta Rafalska

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:15

Początek

09:47:16

Koniec

09:48:31

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:09

Początek

09:48:30

Koniec

09:48:39

Clare Daly

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:10

Początek

09:48:38

Koniec

09:49:48

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:17

Początek

09:49:47

Koniec

09:50:04

Clara Ponsatí Obiols

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:16

Początek

09:49:57

Koniec

09:51:13

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:09

Początek

09:51:11

Koniec

09:51:20

Loránt Vincze

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:06

Początek

09:51:19

Koniec

09:52:25

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:11

Początek

09:52:24

Koniec

09:52:35

Sylwia Spurek

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:25

Początek

09:52:34

Koniec

09:53:59

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:09

Początek

09:53:57

Koniec

09:54:06

Sophia in 't Veld

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:24

Początek

09:54:04

Koniec

09:55:28

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:15

Początek

09:55:24

Koniec

09:55:39

Gunnar Beck

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:11

Początek

09:55:37

Koniec

09:56:48

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:14

Początek

09:56:43

Koniec

09:56:57

Beata Kempa

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:16

Początek

09:56:56

Koniec

09:58:12

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:09

Początek

09:58:12

Koniec

09:58:21

Maria Spyraki

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:18

Początek

09:58:19

Koniec

09:59:37

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:10

Początek

09:59:35

Koniec

09:59:45

Lena Düpont

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:04

Początek

09:59:43

Koniec

10:00:47

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:12

Początek

10:00:46

Koniec

10:00:58

Věra Jourová

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:09:47

Początek

10:00:57

Koniec

10:10:44

Rainer Wieland

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:01:10

Początek

10:10:42

Koniec

10:11:52

Nikolina Brnjac

Funkcja : CouncilMember

Czas trwania

00:03:24

Początek

10:11:48

Koniec

10:15:12

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:30

Początek

10:15:09

Koniec

10:15:39

10:15 - 11:16 70. rocznica deklaracji Schumana

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:41

Początek

10:15:40

Koniec

10:16:21

Nikolina Brnjac

Funkcja : CouncilMember

Czas trwania

00:05:25

Początek

10:16:20

Koniec

10:21:45

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:21

Początek

10:21:44

Koniec

10:22:05

Maroš Šefčovič

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:09:51

Początek

10:22:03

Koniec

10:31:54

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:22

Początek

10:31:53

Koniec

10:32:15

Esteban González Pons

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:02:10

Początek

10:32:14

Koniec

10:34:24

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:10

Początek

10:34:23

Koniec

10:34:33

Iratxe García Pérez

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:03:17

Początek

10:34:32

Koniec

10:37:49

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:11

Początek

10:37:48

Koniec

10:37:59

Pascal Durand

Funkcja : au nom du groupe Renew

Czas trwania

00:02:35

Początek

10:37:58

Koniec

10:40:33

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:14

Początek

10:40:32

Koniec

10:40:46

Jörg Meuthen

Funkcja : au nom du groupe ID

Czas trwania

00:01:29

Początek

10:40:45

Koniec

10:42:14

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:17

Początek

10:42:13

Koniec

10:42:30

Ska Keller

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:02:45

Początek

10:42:29

Koniec

10:45:14

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:13

Początek

10:45:12

Koniec

10:45:25

Derk Jan Eppink

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:01:49

Początek

10:45:24

Koniec

10:47:13

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:13

Początek

10:47:12

Koniec

10:47:25

Manon Aubry

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:01:51

Początek

10:47:24

Koniec

10:49:15

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:19

Początek

10:49:14

Koniec

10:49:33

Jeroen Lenaers

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:50

Początek

10:49:32

Koniec

10:51:22

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:11

Początek

10:51:22

Koniec

10:51:33

Domènec Ruiz Devesa

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:18

Początek

10:51:32

Koniec

10:52:50

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:18

Początek

10:52:48

Koniec

10:53:06

Gerolf Annemans

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:05

Początek

10:53:05

Koniec

10:54:10

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:14

Początek

10:54:09

Koniec

10:54:23

Peter Lundgren

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:06

Początek

10:54:22

Koniec

10:55:28

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:15

Początek

10:55:27

Koniec

10:55:42

Leila Chaibi

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:15

Początek

10:55:41

Koniec

10:56:56

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:09

Początek

10:56:55

Koniec

10:57:04

Herbert Dorfmann

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:53

Początek

10:57:03

Koniec

10:58:56

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:16

Początek

10:58:55

Koniec

10:59:11

Gabriele Bischoff

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:18

Początek

10:59:10

Koniec

11:00:28

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:18

Początek

11:00:26

Koniec

11:00:44

Mara Bizzotto

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:04

Początek

11:00:43

Koniec

11:01:47

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:18

Początek

11:01:43

Koniec

11:02:01

Ryszard Czarnecki

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:07

Początek

11:02:00

Koniec

11:03:07

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:11

Początek

11:03:02

Koniec

11:03:13

Brando Benifei

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:11

Początek

11:03:12

Koniec

11:04:23

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:13

Początek

11:04:19

Koniec

11:04:32

Jordan Bardella

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:11

Początek

11:04:31

Koniec

11:05:42

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:06

Początek

11:05:41

Koniec

11:05:47

Nicola Beer

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:13

Początek

11:05:46

Koniec

11:06:59

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:24

Początek

11:06:58

Koniec

11:07:22

Maroš Šefčovič

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:06:02

Początek

11:07:21

Koniec

11:13:23

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:20

Początek

11:13:22

Koniec

11:13:42

Nikolina Brnjac

Funkcja : CouncilMember

Czas trwania

00:02:07

Początek

11:13:41

Koniec

11:15:48

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:14

Początek

11:15:46

Koniec

11:16:00

11:16 - 12:02 Wykorzystywanie aplikacji do śledzenia kontaktów w walce z koronawirusem

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:46

Początek

11:16:01

Koniec

11:16:47

Nikolina Brnjac

Funkcja : CouncilMember

Czas trwania

00:04:14

Początek

11:16:47

Koniec

11:21:01

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:16

Początek

11:21:00

Koniec

11:21:16

Didier Reynders

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:06:41

Początek

11:21:14

Koniec

11:27:55

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:27

Początek

11:27:53

Koniec

11:28:20

Andreas Schwab

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:01:48

Początek

11:28:18

Koniec

11:30:06

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:16

Początek

11:30:05

Koniec

11:30:21

Birgit Sippel

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:02:06

Początek

11:30:20

Koniec

11:32:26

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:13

Początek

11:32:25

Koniec

11:32:38

Karen Melchior

Funkcja : au nom du groupe Renew

Czas trwania

00:02:22

Początek

11:32:37

Koniec

11:34:59

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:15

Początek

11:34:58

Koniec

11:35:13

Jean-Lin Lacapelle

Funkcja : au nom du groupe ID

Czas trwania

00:01:11

Początek

11:35:12

Koniec

11:36:23

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:14

Początek

11:36:21

Koniec

11:36:35

Alexandra Geese

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:01:09

Początek

11:36:33

Koniec

11:37:42

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:17

Początek

11:37:40

Koniec

11:37:57

Beata Mazurek

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:01:16

Początek

11:37:56

Koniec

11:39:12

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:12

Początek

11:39:11

Koniec

11:39:23

Anne-Sophie Pelletier

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:01:20

Początek

11:39:22

Koniec

11:40:42

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:13

Początek

11:40:42

Koniec

11:40:55

Laura Ferrara

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:24

Początek

11:40:54

Koniec

11:42:18

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:08

Początek

11:42:16

Koniec

11:42:24

Axel Voss

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:21

Początek

11:42:23

Koniec

11:43:44

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:14

Początek

11:43:43

Koniec

11:43:57

Paul Tang

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:12

Początek

11:43:56

Koniec

11:45:08

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:14

Początek

11:45:07

Koniec

11:45:21

Sophia in 't Veld

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:34

Początek

11:45:20

Koniec

11:46:54

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:11

Początek

11:46:53

Koniec

11:47:04

David Cormand

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:11

Początek

11:47:03

Koniec

11:48:14

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:12

Początek

11:48:12

Koniec

11:48:24

Dino Giarrusso

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:09

Początek

11:48:22

Koniec

11:49:31

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:10

Początek

11:49:30

Koniec

11:49:40

Isabel Wiseler-Lima

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:26

Początek

11:49:39

Koniec

11:51:05

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:10

Początek

11:51:04

Koniec

11:51:14

Patrick Breyer

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:11

Początek

11:51:13

Koniec

11:52:24

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:12

Początek

11:52:23

Koniec

11:52:35

Clara Ponsatí Obiols

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:13

Początek

11:52:34

Koniec

11:53:47

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:15

Początek

11:53:48

Koniec

11:54:03

Massimiliano Salini

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:05

Początek

11:54:02

Koniec

11:55:07

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:14

Początek

11:55:06

Koniec

11:55:20

Didier Reynders

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:05:33

Początek

11:55:19

Koniec

12:00:52

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:23

Początek

12:00:50

Koniec

12:01:13

Nikolina Brnjac

Funkcja : CouncilMember

Czas trwania

00:01:26

Początek

12:01:12

Koniec

12:02:38

Pedro Silva Pereira

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:19

Początek

12:02:37

Koniec

12:02:56

13:17 - 13:17

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:10

Początek

13:17:09

Koniec

13:17:19

13:17 - 13:17 Wznowienie posiedzenia

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:09

Początek

13:17:19

Koniec

13:17:28

13:17 - 13:22

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:04:46

Początek

13:17:28

Koniec

13:22:14

13:22 - 13:23

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:01:37

Początek

13:22:14

Koniec

13:23:51

14:31 - 14:31

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:06

Początek

14:31:18

Koniec

14:31:24

14:31 - 14:31 Wznowienie posiedzenia

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:07

Początek

14:31:24

Koniec

14:31:31

14:31 - 15:37 Szczepionki i terapie w kontekście pandemii COVID-19

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:52

Początek

14:31:31

Koniec

14:32:23

Nikolina Brnjac

Funkcja : CouncilMember

Czas trwania

00:07:07

Początek

14:32:22

Koniec

14:39:29

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:12

Początek

14:39:27

Koniec

14:39:39

Margaritis Schinas

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:11:26

Początek

14:39:35

Koniec

14:51:01

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:21

Początek

14:50:58

Koniec

14:51:19

Peter Liese

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:02:19

Początek

14:51:18

Koniec

14:53:37

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:09

Początek

14:53:36

Koniec

14:53:45

Tiemo Wölken

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:01:54

Początek

14:53:44

Koniec

14:55:38

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:09

Początek

14:55:33

Koniec

14:55:42

Véronique Trillet-Lenoir

Funkcja : au nom du groupe Renew

Czas trwania

00:02:10

Początek

14:55:41

Koniec

14:57:51

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:21

Początek

14:57:50

Koniec

14:58:11

Silvia Sardone

Funkcja : au nom du groupe ID

Czas trwania

00:01:52

Początek

14:58:10

Koniec

15:00:02

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:13

Początek

14:59:57

Koniec

15:00:10

Petra De Sutter

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:01:45

Początek

15:00:09

Koniec

15:01:54

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:11

Początek

15:01:53

Koniec

15:02:04

Joanna Kopcińska

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:01:42

Początek

15:02:03

Koniec

15:03:45

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:13

Początek

15:03:40

Koniec

15:03:53

Marc Botenga

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:01:47

Początek

15:03:51

Koniec

15:05:38

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:09

Początek

15:05:37

Koniec

15:05:46

Piernicola Pedicini

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:39

Początek

15:05:45

Koniec

15:07:24

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:08

Początek

15:07:23

Koniec

15:07:31

Dolors Montserrat

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:38

Początek

15:07:30

Koniec

15:09:08

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:11

Początek

15:09:07

Koniec

15:09:18

Javi López

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:43

Początek

15:09:17

Koniec

15:11:00

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:08

Początek

15:10:58

Koniec

15:11:06

Frédérique Ries

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:26

Początek

15:11:05

Koniec

15:12:31

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:13

Początek

15:12:28

Koniec

15:12:41

Herve Juvin

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:27

Początek

15:12:35

Koniec

15:14:02

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:07

Początek

15:14:01

Koniec

15:14:08

Anna Cavazzini

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:16

Początek

15:14:06

Koniec

15:15:22

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:07

Początek

15:15:21

Koniec

15:15:28

Helmut Geuking

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:56

Początek

15:15:27

Koniec

15:17:23

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:10

Początek

15:17:18

Koniec

15:17:28

Mick Wallace

Funkcja : GUE/NGL

Czas trwania

00:01:37

Początek

15:17:27

Koniec

15:19:04

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:09

Początek

15:19:03

Koniec

15:19:12

Antoni Comín i Oliveres

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:15

Początek

15:19:11

Koniec

15:20:26

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:09

Początek

15:20:23

Koniec

15:20:32

Roberta Metsola

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:25

Początek

15:20:31

Koniec

15:21:56

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:06

Początek

15:21:55

Koniec

15:22:01

Ismail Ertug

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:03

Początek

15:22:00

Koniec

15:23:03

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:09

Początek

15:23:02

Koniec

15:23:11

Andreas Glück

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:30

Początek

15:23:10

Koniec

15:24:40

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:07

Początek

15:24:39

Koniec

15:24:46

Nicolaus Fest

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:04

Początek

15:24:45

Koniec

15:25:49

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:06

Początek

15:25:48

Koniec

15:25:54

Pär Holmgren

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:25

Początek

15:25:52

Koniec

15:27:17

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:06

Początek

15:27:16

Koniec

15:27:22

Fulvio Martusciello

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:01:22

Początek

15:27:21

Koniec

15:28:43

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:07

Początek

15:28:41

Koniec

15:28:48

Christel Schaldemose

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:07

Początek

15:28:47

Koniec

15:29:54

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:12

Początek

15:29:53

Koniec

15:30:05

Margaritis Schinas

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:05:23

Początek

15:30:01

Koniec

15:35:24

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:12

Początek

15:35:22

Koniec

15:35:34

Nikolina Brnjac

Funkcja : CouncilMember

Czas trwania

00:01:22

Początek

15:35:30

Koniec

15:36:52

Nicola Beer

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:15

Początek

15:36:51

Koniec

15:37:06

17:18 - 17:18

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:14

Początek

17:18:00

Koniec

17:18:14

17:18 - 17:18 Wznowienie posiedzenia

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:08

Początek

17:18:14

Koniec

17:18:22

17:18 - 17:18 Sprostowanie (art. 241 Regulaminu)

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:22

Początek

17:18:22

Koniec

17:18:44

17:18 - 17:19 Skład komisji i delegacji

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:19

Początek

17:18:44

Koniec

17:19:03

17:19 - 17:23

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:04:48

Początek

17:19:03

Koniec

17:23:51

17:23 - 17:24

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:52

Początek

17:23:51

Koniec

17:24:43

21:00 - 21:00

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:09

Początek

21:00:09

Koniec

21:00:18

21:00 - 21:00 Wznowienie posiedzenia

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:17

Początek

21:00:18

Koniec

21:00:35

21:00 - 21:01

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:01:03

Początek

21:00:36

Koniec

21:01:39

21:01 - 21:01 Porządek obrad następnego posiedzenia

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:10

Początek

21:01:39

Koniec

21:01:49

21:01 - 21:02 Zamknięcie posiedzenia

Fabio Massimo Castaldo

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:10

Początek

21:01:49

Koniec

21:01:59

Informacja prawna

Poprzedzające debaty

Teksty wypowiedzi są publikowane dopiero po opracowaniu ich przez służby odpowiedzialne za protokołowanie obrad. Ze względów operacyjnych kolejność, w jakiej publikowane są teksty, niekoniecznie odpowiada kolejności, w której wypowiedzi zostały wygłoszone na posiedzeniu plenarnym.