Multimedia na debatę

Środa, 27 maja 2020 r.

13:35 - 13:35

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:23

Początek

13:35:26

Koniec

13:35:49

13:35 - 13:36 Wznowienie posiedzenia

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:24

Początek

13:35:49

Koniec

13:36:13

13:36 - 13:36 Otwarcie posiedzenia

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:17

Początek

13:36:13

Koniec

13:36:30

13:36 - 13:37 Komunikat Przewodniczącego

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:01:05

Początek

13:36:30

Koniec

13:37:35

13:37 - 13:37 Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:16

Początek

13:37:35

Koniec

13:37:51

13:38 - 13:39 Porządek obrad

13:39 - 15:10 Pakiet naprawczy dla UE

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:22

Początek

13:39:10

Koniec

13:39:32

Nikolina Brnjac

Funkcja : CouncilMember

Czas trwania

00:04:19

Początek

13:39:32

Koniec

13:43:51

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:11

Początek

13:43:50

Koniec

13:44:01

Ursula von der Leyen

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:15:32

Początek

13:43:57

Koniec

13:59:29

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:51

Początek

13:59:26

Koniec

14:00:17

Manfred Weber

Funkcja : w imieniu grupy EPL

Czas trwania

00:05:14

Początek

14:00:15

Koniec

14:05:29

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:06

Początek

14:05:26

Koniec

14:05:32

Iratxe García Pérez

Funkcja : w imieniu grupy S&D

Czas trwania

00:05:04

Początek

14:05:32

Koniec

14:10:36

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:12

Początek

14:15:56

Koniec

14:16:08

Ska Keller

Funkcja : w imieniu grupy Zieloni/WSE

Czas trwania

00:03:04

Początek

14:16:05

Koniec

14:19:09

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:11

Początek

14:19:02

Koniec

14:19:13

Johan Van Overtveldt

Funkcja : w imieniu grupy EKR

Czas trwania

00:02:14

Początek

14:19:08

Koniec

14:21:22

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:06

Początek

14:21:21

Koniec

14:21:27

Manon Aubry

Funkcja : w imieniu grupy GUE/NGL

Czas trwania

00:04:28

Początek

14:21:26

Koniec

14:25:54

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:10

Początek

14:25:53

Koniec

14:26:03

Isabella Adinolfi

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:21

Początek

14:26:00

Koniec

14:27:21

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:42

Początek

14:27:20

Koniec

14:28:02

Siegfried Mureşan

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:11

Początek

14:28:01

Koniec

14:30:12

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:11

Początek

14:30:06

Koniec

14:30:17

Brando Benifei

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:10

Początek

14:30:15

Koniec

14:31:25

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:04

Początek

14:31:24

Koniec

14:31:28

Valerie Hayer

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:11

Początek

14:31:27

Koniec

14:32:38

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:08

Początek

14:32:37

Koniec

14:32:45

Alessandro Panza

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:18

Początek

14:32:44

Koniec

14:34:02

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:10

Początek

14:34:01

Koniec

14:34:11

Bas Eickhout

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:25

Początek

14:34:05

Koniec

14:35:30

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:09

Początek

14:35:30

Koniec

14:35:39

Beata Szydło

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:06

Początek

14:35:36

Koniec

14:36:42

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:08

Początek

14:36:41

Koniec

14:36:49

Márton Gyöngyösi

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:34

Początek

14:36:47

Koniec

14:38:21

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:09

Początek

14:38:17

Koniec

14:38:26

Esther de Lange

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:09

Początek

14:38:24

Koniec

14:40:33

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:06

Początek

14:40:32

Koniec

14:40:38

Jens Geier

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:31

Początek

14:40:35

Koniec

14:42:06

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:06

Początek

14:42:06

Koniec

14:42:12

Luis Garicano

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:18

Początek

14:42:10

Koniec

14:43:28

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:08

Początek

14:43:27

Koniec

14:43:35

Herve Juvin

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:20

Początek

14:43:31

Koniec

14:44:51

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:06

Początek

14:44:49

Koniec

14:44:55

Damien Carême

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:23

Początek

14:44:54

Koniec

14:46:17

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:07

Początek

14:46:15

Koniec

14:46:22

Derk Jan Eppink

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:11

Początek

14:46:20

Koniec

14:47:31

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:08

Początek

14:47:30

Koniec

14:47:38

Carles Puigdemont i Casamajó

Funkcja : NI

Czas trwania

00:01:19

Początek

14:47:35

Koniec

14:48:54

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:06

Początek

14:48:52

Koniec

14:48:58

Esteban González Pons

Funkcja : PPE

Czas trwania

00:02:16

Początek

14:48:57

Koniec

14:51:13

David Maria Sassoli

Funkcja : przewodniczący

Czas trwania

00:00:07

Początek

14:51:12

Koniec

14:51:19

Jonás Fernández

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:15

Początek

14:51:17

Koniec

14:52:32

Katarina Barley

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:07

Początek

14:52:29

Koniec

14:52:36

Malik Azmani

Funkcja : Renew

Czas trwania

00:01:18

Początek

14:52:35

Koniec

14:53:53

Katarina Barley

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:06

Początek

14:53:52

Koniec

14:53:58

Roman Haider

Funkcja : ID

Czas trwania

00:01:11

Początek

14:53:57

Koniec

14:55:08

Katarina Barley

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:07

Początek

14:55:07

Koniec

14:55:14

Ernest Urtasun

Funkcja : Verts/ALE

Czas trwania

00:01:11

Początek

14:55:13

Koniec

14:56:24

Katarina Barley

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:07

Początek

14:56:23

Koniec

14:56:30

Carlo Fidanza

Funkcja : ECR

Czas trwania

00:01:05

Początek

14:56:29

Koniec

14:57:34

Katarina Barley

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:12

Początek

14:57:33

Koniec

14:57:45

Evelyn Regner

Funkcja : S&D

Czas trwania

00:01:17

Początek

14:57:39

Koniec

14:58:56

Katarina Barley

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:12

Początek

15:00:07

Koniec

15:00:19

Maroš Šefčovič

Funkcja : komisarz

Czas trwania

00:08:07

Początek

15:00:14

Koniec

15:08:21

Katarina Barley

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:11

Początek

15:08:19

Koniec

15:08:30

Nikolina Brnjac

Funkcja : CouncilMember

Czas trwania

00:02:08

Początek

15:08:26

Koniec

15:10:34

Katarina Barley

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:06

Początek

15:10:28

Koniec

15:10:34

15:10 - 15:10

Katarina Barley

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:07

Początek

15:10:36

Koniec

15:10:43

15:10 - 15:10 Kalendarz następnych posiedzeń

Katarina Barley

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:02

Początek

15:10:43

Koniec

15:10:45

15:10 - 15:10 Zamknięcie posiedzenia

Katarina Barley

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:03

Początek

15:10:45

Koniec

15:10:48

15:10 - 15:10 Przerwa w obradach

Katarina Barley

Funkcja : przewodnicząca

Czas trwania

00:00:01

Początek

15:10:48

Koniec

15:10:49

Informacja prawna

Poprzedzające debaty

Teksty wypowiedzi są publikowane dopiero po opracowaniu ich przez służby odpowiedzialne za protokołowanie obrad. Ze względów operacyjnych kolejność, w jakiej publikowane są teksty, niekoniecznie odpowiada kolejności, w której wypowiedzi zostały wygłoszone na posiedzeniu plenarnym.