Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Free access to European standards

Priority question for written answer P-001934/2020
to the Commission
Rule 138
Marc Angel

30-03-2020 P-001934/2020

  Repatriation of EU nationals due to COVID-19

Priority question for written answer P-001924/2020
to the Commission
Rule 138
Costas Mavrides

28-03-2020 P-001924/2020

  Health and environmental impacts of the Turów opencast lignite mine

Priority question for written answer P-001910/2020
to the Commission
Rule 138
Anna Cavazzini

27-03-2020 P-001910/2020

  Protecting the homeless during the Covid-19 crisis

Priority question for written answer P-001890/2020
to the Commission
Rule 138
Stelios Kympouropoulos

26-03-2020 P-001890/2020

  Stability and Growth Pact and EU Member State responses to COVID-19

Priority question for written answer P-001869/2020
to the Commission
Rule 138
Mick Wallace

25-03-2020 P-001869/2020

  Consequences of the Covid-19 health crisis for the agricultural and agri-food sectors

Priority question for written answer P-001850/2020
to the Commission
Rule 138
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

25-03-2020 P-001850/2020

  Parliament’s right of initiative

Priority question for written answer P-001839/2020
to the Commission
Rule 138
Gabriele Bischoff

25-03-2020 P-001839/2020

  Coronavirus pandemic and the US Defence Production Act

Priority question for written answer P-001831/2020
to the Commission
Rule 138
Liesje Schreinemacher

24-03-2020 P-001831/2020

  Delivery of 27 million masks to Europe blocked by Turkey

Priority question for written answer P-001830/2020
to the Commission
Rule 138
Virginie Joron

24-03-2020 P-001830/2020

  Preserving the internal market and free trade during the Covid-19 crisis

Priority question for written answer P-001829/2020
to the Commission
Rule 138
Geert Bourgeois

24-03-2020 P-001829/2020

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 136)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 137)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 138)