Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Relocation of migrants in 2020

Priority question for written answer P-003815/2020
to the Commission
Rule 138
Silvia Sardone (ID)

29-06-2020 P-003815/2020

  Almaraz nuclear power plant

Priority question for written answer P-003807/2020
to the Commission
Rule 138
Carlos Zorrinho (S&D)

29-06-2020 P-003807/2020

  SDF-based assessment of Natura 2000 sites

Priority question for written answer P-003774/2020
to the Commission
Rule 138
Rob Rooken (ECR)

25-06-2020 P-003774/2020

  Commission plans to prevent carbon leakage from the EU economy during the green transition

Priority question for written answer P-003768/2020
to the Commission
Rule 138
Andrey Slabakov (ECR), Angel Dzhambazki (ECR)

25-06-2020 P-003768/2020

  Potential conflict of interests for Commissioner Hogan

Priority question for written answer P-003755/2020
to the Commission
Rule 138
Tiziana Beghin (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Mario Furore (NI), Chiara Gemma (NI), Daniela Rondinelli (NI), Dino Giarrusso (NI)

24-06-2020 P-003755/2020

  EU paralysed and absent in escalating conflict in Libya

Priority question for written answer P-003746/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Malik Azmani (Renew)

24-06-2020 P-003746/2020

  EU-wide ban on the sale of child sex dolls

Priority question for written answer P-003718/2020
to the Commission
Rule 138
Andreas Schieder (S&D), Christel Schaldemose (S&D)

23-06-2020 P-003718/2020

  New COVID-19 outbreak in China

Priority question for written answer P-003714/2020
to the Commission
Rule 138
Isabella Tovaglieri (ID)

22-06-2020 P-003714/2020

  Role of management consultant McKinsey in EU-Turkey Agreement

Priority question for written answer P-003702/2020
to the Commission
Rule 138
Özlem Demirel (GUE/NGL)

22-06-2020 P-003702/2020

  Collapse of the Morandi Bridge in Genoa and termination of concession agreement with the Benetton family

Priority question for written answer P-003693/2020
to the Commission
Rule 138
Ignazio Corrao (NI), Piernicola Pedicini (NI), Rosa D'Amato (NI)

21-06-2020 P-003693/2020

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 136)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 137)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 138)