Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

Sytuacja osob niepełnosprawnych na rynku pracy

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej P-003592/2019
do Komisji
art. 138 Regulaminu
Bogdan Rzońca (ECR)

04-11-2019 P-003592/2019

  Reducing environmental pollution in highly industrialised regions

Question for written answer P-003590/2019
to the Commission
Rule 138
Antonio Tajani (PPE)

04-11-2019 P-003590/2019

  Standstill air-conditioning in European trucks

Question for written answer P-003571/2019
to the Commission
Rule 138
Caroline Nagtegaal (Renew)

31-10-2019 P-003571/2019

  Transparency regarding free trade negotiations with the US

Question for written answer P-003561/2019
to the Commission
Rule 138
Pascal Arimont (PPE)

31-10-2019 P-003561/2019

  Proposal to unfreeze the proceeds of economic crime after 18 months

Question for written answer P-003560/2019
to the Commission
Rule 138
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

31-10-2019 P-003560/2019

  Use of the EU's Solidarity Fund for the floods in Murcia

Question for written answer P-003559/2019
to the Commission
Rule 138
Isabel Benjumea Benjumea (PPE)

30-10-2019 P-003559/2019

  Recognition of multiple chemical sensitivity

Question for written answer P-003556/2019
to the Commission
Rule 138
Mounir Satouri (Verts/ALE)

30-10-2019 P-003556/2019

  Commission authorisation to install backup generators on the island of Menorca

Question for written answer P-003546/2019
to the Commission
Rule 138
Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

30-10-2019 P-003546/2019

  Regulation of online gambling and betting shops

Question for written answer P-003545/2019
to the Commission
Rule 138
Adriana Maldonado López (S&D)

30-10-2019 P-003545/2019

  New European Data Protection Supervisor

Question for written answer P-003528/2019
to the Commission
Rule 138
Nils Torvalds (Renew)

29-10-2019 P-003528/2019

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 136)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 137)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 138)