Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  ‘Zero-emission’ mobility as political propaganda

Priority question for written answer P-005222/2020
to the Commission
Rule 138
Sylvia Limmer (ID)

24-09-2020 P-005222/2020

  Concerns regarding Zhenhua Data’s data collection

Priority question for written answer P-005189/2020
to the Commission
Rule 138
Bart Groothuis (Renew)

23-09-2020 P-005189/2020

  New illegal migration entry route on the Algarve coast

Priority question for written answer P-005153/2020
to the Commission
Rule 138
Nuno Melo (PPE)

22-09-2020 P-005153/2020

  Compensation for people affected by Cyclone Ianos

Priority question for written answer P-005120/2020
to the Commission
Rule 138
Manolis Kefalogiannis (PPE)

21-09-2020 P-005120/2020

  Distribution of so-called refugees from the Moria camp in the EU

Priority question for written answer P-005091/2020
to the Council
Rule 138
Christine Anderson (ID), Bernhard Zimniok (ID)

17-09-2020 P-005091/2020

  COVID-19, quarantine and containment procedures in Europe and between Member States

Priority question for written answer P-005070/2020
to the Commission
Rule 138
Lucia Vuolo (ID)

16-09-2020 P-005070/2020

  Veolia / Suez merger

Priority question for written answer P-005052/2020
to the Commission
Rule 138
Nora Mebarek (S&D)

16-09-2020 P-005052/2020

  Burden-sharing or common European solutions concerning an increased greenhouse-gas emissions-reduction target for 2023

Priority question for written answer P-005047/2020
to the Commission
Rule 138
Margrete Auken (Verts/ALE)

15-09-2020 P-005047/2020

Wybory 2020 w Zjednoczonej Republice Tanzanii i na Zanzibarze

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-005043/2020
do wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
Art. 138 Regulaminu
Elżbieta Kruk (ECR)

15-09-2020 P-005043/2020

  Fédération Internationale de Ski (FIS) ban on fluorinated ski wax endangering the EU ski wax industry

Priority question for written answer P-005035/2020
to the Commission
Rule 138
Michael Gahler (PPE)

15-09-2020 P-005035/2020

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 136)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 137)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 138)