Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Deforestation in Colombia

Priority question for written answer P-000343/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling

22-01-2020 P-000343/2020

  Overflights of conflict zones

Priority question for written answer P-000336/2020
to the Commission
Rule 138
Tom Berendsen

22-01-2020 P-000336/2020

Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000006/2020
do Rady
Art. 136 Regulaminu
Evelyn Regner
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

22-01-2020 O-000006/2020

  Statistics on CO2 emissions and sustainable investment

Priority question for written answer P-000320/2020
to the Commission
Rule 138
Margarida Marques

21-01-2020 P-000320/2020

  Central database on animal testing

Priority question for written answer P-000318/2020
to the Commission
Rule 138
Gerolf Annemans

21-01-2020 P-000318/2020

  Removal of the third natural gas interconnector from the fourth list of projects of common interest

Priority question for written answer P-000308/2020
to the Commission
Rule 138
Maria da Graça Carvalho, Paulo Rangel, José Manuel Fernandes, Lídia Pereira, Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

21-01-2020 P-000308/2020

  Epidemic in China

Priority question for written answer P-000307/2020
to the Commission
Rule 138
Alessandro Panza

21-01-2020 P-000307/2020

  Commission position on new coronavirus

Priority question for written answer P-000306/2020
to the Commission
Rule 138
Sara Cerdas

21-01-2020 P-000306/2020

  EU data centres and cloud solutions in the context of the so-called energy transition and the Green Deal

Priority question for written answer P-000288/2020
to the Commission
Rule 138
Christine Anderson

21-01-2020 P-000288/2020

  Review of public procurement directive

Priority question for written answer P-000287/2020
to the Commission
Rule 138
Liesje Schreinemacher

21-01-2020 P-000287/2020

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 136)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 137)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 138)