Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

Łamanie praw człowieka aktywistów i aktywistek LGBTI w Polsce

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-004522/2020
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Sylwia Spurek (S&D)

09-08-2020 P-004522/2020

  Construction of Tesla gigafactory in Grünheide, Brandenburg

Priority question for written answer P-004519/2020
to the Commission
Rule 138
Manuela Ripa (Verts/ALE)

07-08-2020 P-004519/2020

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych środków (COM(2012)0614)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000050/2020
do Rady
Art. 136 Regulaminu
Adrián Vázquez Lázara
w imieniu Komisji Prawnej
Evelyn Regner
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

05-08-2020 O-000050/2020

  Lead poisoning in children in the EU and worldwide

Priority question for written answer P-004500/2020
to the Commission
Rule 138
Marlene Mortler (PPE)

04-08-2020 P-004500/2020

  EU position on the Intergovernmental Conference on marine biodiversity of areas beyond national jurisdiction (BBNJ)

Priority question for written answer P-004499/2020
to the Commission
Rule 138
Grace O'Sullivan (Verts/ALE)

04-08-2020 P-004499/2020

  Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council

Priority question for written answer P-004497/2020
to the Commission
Rule 138
Michal Wiezik (PPE)

04-08-2020 P-004497/2020

  European Public Prosecutor’s Office budget allocations

Priority question for written answer P-004494/2020
to the Commission
Rule 138
Nicolae Ştefănuță (Renew)

04-08-2020 P-004494/2020

  COVID-19 crisis and uniform criteria for travel advice and quarantine rules

Priority question for written answer P-004493/2020
to the Council
Rule 138
Pascal Arimont (PPE)

04-08-2020 P-004493/2020

  Newborn screening

Priority question for written answer P-004487/2020
to the Commission
Rule 138
Stelios Kympouropoulos (PPE), Tomislav Sokol (PPE), Peter Liese (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Sara Cerdas (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Tomáš Zdechovský (PPE), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Petra De Sutter (Verts/ALE), Eva Kaili (S&D), Frédérique Ries (Renew), Andrey Kovatchev (PPE), Lefteris Christoforou (PPE), Costas Mavrides (S&D)

03-08-2020 P-004487/2020

  EU funding for the German Workers’ Welfare Association

Priority question for written answer P-004483/2020
to the Commission
Rule 138
Christine Anderson (ID)

03-08-2020 P-004483/2020

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 136)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 137)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 138)