Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Deforestation in Colombia

Priority question for written answer P-000343/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling

22-01-2020 P-000343/2020

  Overflights of conflict zones

Priority question for written answer P-000336/2020
to the Commission
Rule 138
Tom Berendsen

22-01-2020 P-000336/2020

  Statistics on CO2 emissions and sustainable investment

Priority question for written answer P-000320/2020
to the Commission
Rule 138
Margarida Marques

21-01-2020 P-000320/2020

  Central database on animal testing

Priority question for written answer P-000318/2020
to the Commission
Rule 138
Gerolf Annemans

21-01-2020 P-000318/2020

  Fraud concerning private climate-offsetting

Priority question for written answer P-000315/2020
to the Commission
Rule 138
Christel Schaldemose, Pernille Weiss

21-01-2020 P-000315/2020

  Removal of the third natural gas interconnector from the fourth list of projects of common interest

Priority question for written answer P-000308/2020
to the Commission
Rule 138
Maria da Graça Carvalho, Paulo Rangel, José Manuel Fernandes, Lídia Pereira, Álvaro Amaro, Cláudia Monteiro de Aguiar

21-01-2020 P-000308/2020

  Epidemic in China

Priority question for written answer P-000307/2020
to the Commission
Rule 138
Alessandro Panza

21-01-2020 P-000307/2020

  Commission position on new coronavirus

Priority question for written answer P-000306/2020
to the Commission
Rule 138
Sara Cerdas

21-01-2020 P-000306/2020

  EU data centres and cloud solutions in the context of the so-called energy transition and the Green Deal

Priority question for written answer P-000288/2020
to the Commission
Rule 138
Christine Anderson

21-01-2020 P-000288/2020

  Review of public procurement directive

Priority question for written answer P-000287/2020
to the Commission
Rule 138
Liesje Schreinemacher

21-01-2020 P-000287/2020

Kontakt

Pytania pisemne

  • Każdy poseł, każda grupa polityczna lub komisja parlamentarna może kierować pytania wymagające odpowiedzi na piśmie do Przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.
  • Odpowiedzi na pytania niepriorytetowe muszą być udzielane w terminie sześciu tygodni od momentu przekazania pytań zainteresowanej instytucji.
  • Termin udzielenia odpowiedzi na pytania priorytetowe wynosi trzy tygodnie od momentu przekazania pytań zainteresowanej instytucji. Każdy poseł, każda grupa polityczna lub komisja może złożyć jedno pytanie priorytetowe w miesiącu.