Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Regulation (EEC) No 2080/92 instituting a Community aid scheme for forestry measures in agriculture. Conservation and maintenance of lowland forests

Priority question for written answer P-004471/2020
to the Commission
Rule 138
Gianantonio Da Re (ID)

31-07-2020 P-004471/2020

  Implementation of common fisheries policy and blue growth strategy

Priority question for written answer P-004465/2020
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos (ECR)

30-07-2020 P-004465/2020

  Spread of ‘alien’ parasites in Puglia

Priority question for written answer P-004441/2020
to the Commission
Rule 138
Raffaele Fitto (ECR)

30-07-2020 P-004441/2020

  Recovery plan for Europe: a boost for federalism

Priority question for written answer P-004429/2020
to the Commission
Rule 138
Jérôme Rivière (ID)

28-07-2020 P-004429/2020

Wypowiedzenie przez Polskę konwencji stambulskiej a prawo UE

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-004426/2020
do Rady
Art. 138 Regulaminu
Łukasz Kohut (S&D)

28-07-2020 P-004426/2020

  Ban on incurring debt

Priority question for written answer P-004406/2020
to the Council
Rule 138
Engin Eroglu (Renew)

27-07-2020 P-004406/2020

  Member States’ capitalisation processes in the aviation industry

Question for written answer E-004401/2020
to the Commission
Rule 138
João Ferreira (GUE/NGL)

26-07-2020 E-004401/2020

  Support for volunteer firefighters

Question for written answer E-004399/2020
to the Commission
Rule 138
João Ferreira (GUE/NGL)

26-07-2020 E-004399/2020

  Crisis facing travel agencies: emergency support measures

Priority question for written answer P-004393/2020
to the Commission
Rule 138
Brice Hortefeux (PPE)

24-07-2020 P-004393/2020

  The French Parliament and Council Directive (EU) 2020/262

Priority question for written answer P-004390/2020
to the Commission
Rule 138
Derk Jan Eppink (ECR)

24-07-2020 P-004390/2020

Kontakt

Pytania pisemne

  • Każdy poseł, każda grupa polityczna lub komisja parlamentarna może kierować pytania wymagające odpowiedzi na piśmie do Przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.
  • Odpowiedzi na pytania niepriorytetowe muszą być udzielane w terminie sześciu tygodni od momentu przekazania pytań zainteresowanej instytucji.
  • Termin udzielenia odpowiedzi na pytania priorytetowe wynosi trzy tygodnie od momentu przekazania pytań zainteresowanej instytucji. Każdy poseł, każda grupa polityczna lub komisja może złożyć jedno pytanie priorytetowe w miesiącu.