Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Human rights in Cuba

Priority question for written answer P-004375/2019
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Guido Reil

12-12-2019 P-004375/2019

  Political bias displayed by Commission Vice-President Margaritis Schinas

Priority question for written answer P-004141/2019/rev.1
to the Commission
Rule 138
Dimitrios Papadimoulis

02-12-2019 P-004141/2019

  Presentation of the von der Leyen Commission

Priority question for written answer P-004117/2019
to the Commission
Rule 138
Martin Schirdewan

29-11-2019 P-004117/2019

  Funding of the European Islamophobia report

Priority question for written answer P-004112/2019
to the Commission
Rule 138
Lukas Mandl

28-11-2019 P-004112/2019

  Monitoring the proper use of IPA II funds for Turkey

Priority question for written answer P-004054/2019
to the Commission
Rule 138
Martina Michels

27-11-2019 P-004054/2019

  Violence against women

Question for written answer E-004046/2019
to the Commission
Rule 138
Maria Spyraki

27-11-2019 E-004046/2019

  Turkish military offensive in northern Syria and its consequences for Europe

Priority question for written answer P-004028/2019
to the Commission
Rule 138
Harald Vilimsky

26-11-2019 P-004028/2019

Reforma systemu transferowego FIFA

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-004025/2019
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Tomasz Frankowski, Marc Tarabella

26-11-2019 P-004025/2019

  Capture, sterilisation and release of species included on the list of invasive alien species of Union concern

Question for written answer E-004026/2019
to the Commission
Rule 138
Eleonora Evi, Dino Giarrusso, Fabio Massimo Castaldo

26-11-2019 E-004026/2019

  Damage to the Italian fishing industry due to severe weather

Priority question for written answer P-003976/2019
to the Commission
Rule 138
Rosanna Conte

21-11-2019 P-003976/2019

Kontakt

Pytania pisemne

  • Każdy poseł, każda grupa polityczna lub komisja parlamentarna może kierować pytania wymagające odpowiedzi na piśmie do Przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.
  • Odpowiedzi na pytania niepriorytetowe muszą być udzielane w terminie sześciu tygodni od momentu przekazania pytań zainteresowanej instytucji.
  • Termin udzielenia odpowiedzi na pytania priorytetowe wynosi trzy tygodnie od momentu przekazania pytań zainteresowanej instytucji. Każdy poseł, każda grupa polityczna lub komisja może złożyć jedno pytanie priorytetowe w miesiącu.