Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  CHAFEA subsidies for sales advertising

Priority question for written answer P-003853/2020
to the Commission
Rule 138
Alexander Bernhuber (PPE)

30-06-2020 P-003853/2020

  Almaraz nuclear power plant

Priority question for written answer P-003807/2020
to the Commission
Rule 138
Carlos Zorrinho (S&D)

29-06-2020 P-003807/2020

  SDF-based assessment of Natura 2000 sites

Priority question for written answer P-003774/2020
to the Commission
Rule 138
Rob Rooken (ECR)

25-06-2020 P-003774/2020

  Turkish Government moves to turn Hagia Sophia into a mosque

Priority question for written answer P-003705/2020
to the Commission
Rule 138
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

22-06-2020 P-003705/2020

  Protecting Macedonian wines as Greek Protected Geographical Indication (PGI) wines

Priority question for written answer P-003679/2020
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos (ECR)

19-06-2020 P-003679/2020

  Consolidation following the COVID-19 crisis

Question for written answer E-003687/2020
to the Commission
Rule 138
Eugen Jurzyca (ECR)

19-06-2020 E-003687/2020

  Improving mobile phone coverage in border areas in order to achieve a better single market

Question for written answer E-003681/2020
to the Commission
Rule 138
Antonius Manders (PPE), Andreas Schwab (PPE), Pascal Arimont (PPE)

19-06-2020 E-003681/2020

  Request for PAEF-RAM principal and interest repayment moratorium

Priority question for written answer P-003676/2020
to the Commission
Rule 138
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Paulo Rangel (PPE), Álvaro Amaro (PPE)

18-06-2020 P-003676/2020

  Infringement of Birds Directive by Italian regions

Priority question for written answer P-003656/2020
to the Commission
Rule 138
Eleonora Evi (NI)

17-06-2020 P-003656/2020

  Implementation of EESSI in Romania

Priority question for written answer P-003624/2020
to the Commission
Rule 138
Dragoș Pîslaru (Renew)

17-06-2020 P-003624/2020

Kontakt

Pytania pisemne

  • Każdy poseł, każda grupa polityczna lub komisja parlamentarna może kierować pytania wymagające odpowiedzi na piśmie do Przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.
  • Odpowiedzi na pytania niepriorytetowe muszą być udzielane w terminie sześciu tygodni od momentu przekazania pytań zainteresowanej instytucji.
  • Termin udzielenia odpowiedzi na pytania priorytetowe wynosi trzy tygodnie od momentu przekazania pytań zainteresowanej instytucji. Każdy poseł, każda grupa polityczna lub komisja może złożyć jedno pytanie priorytetowe w miesiącu.