Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  REPORT on the shortage of medicines – how to address an emerging problem

22-07-2020 A9-0142/2020 2020/2071(INI)
ENVI

Nathalie COLIN-OESTERLÉ

SPRAWOZDANIE w sprawie kompleksowego europejskiego podejścia do magazynowania energii

02-07-2020 A9-0130/2020 2019/2189(INI)
ITRE

Claudia GAMON

SPRAWOZDANIE w sprawie nominacji Helgi Berger na członka Trybunału Obrachunkowego

29-06-2020 A9-0126/2020 2020/0802(NLE)
CONT

Mikuláš PEKSA

Kontakt

Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym

Lista poprawek do sprawozdań

Sprawozdania

Sprawozdania przyjmowane są przez komisje parlamentarne na wniosek sprawozdawcy mianowanego przez właściwą komisję.
Zawarte w nich projekty rezolucji rozpatrywane są przez zgromadzenie plenarne i, jeżeli zostaną przyjęte, zamieszcza się je wśród przyjętych tekstów.