PROJEKT REZOLUCJI w sprawie europejskiej pomocy humanitarnej dla Frontu Polisario

09-07-2020 B9-0225/2020

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego

06-07-2020 B9-0223/2020

Kontakt

Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym

Lista projektów rezolucji i poprawek

Projekty rezolucji poddawane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym

W porządku obrad sesji miesięcznej podaje się informację, czy po oświadczeniach Rady, Komisji lub Rady Europejskiej (art. 132 Regulaminu oraz pytaniach ustnych do Rady i Komisji (art. 136 Regulaminu nastąpi głosowanie nad projektem rezolucji. Rezolucja może również stanowić podsumowanie debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu. Teksty takie składają przeważnie komisje, grupy polityczne lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg.