Środa, 8 lipca 2020 r. - Piątek, 10 lipca 2020 r.

Bruksela

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

SPRAWOZDANIE w sprawie sprawozdania rocznego z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2019

10-03-2020 A9-0081/2020 2019/2126(INI)
BUDG

David CORMAND

Lista głosowań :  FINAL VERSION [init.]

SPRAWOZDANIE w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej i zwalczania nadużyć w 2018 r.

19-05-2020 A9-0103/2020 2019/2128(INI)
CONT

Joachim KUHS

Lista głosowań :  FINAL VERSION/3 [init.]

SPRAWOZDANIE w sprawie sprawozdania rocznego z kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2018 r.

16-06-2020 A9-0118/2020 2019/2127(INI)
CONT

Bas EICKHOUT

Lista głosowań :  FINAL VERSION [init.]

Wyszukiwanie

Kontakt

Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym

Lista poprawek do sprawozdań

Sprawozdania

Sprawozdania przyjmowane są przez komisje parlamentarne na wniosek sprawozdawcy mianowanego przez właściwą komisję.
Zawarte w nich projekty rezolucji rozpatrywane są przez zgromadzenie plenarne i, jeżeli zostaną przyjęte, zamieszcza się je wśród przyjętych tekstów.