Căutare

Text comun aprobat de Comisia de mediere - ACORDAREA UNEI ASISTENȚE MACROFINANCIARE SUPLIMENTARE GEORGIEI

  C7-0168/2013 2010/0390(COD)

Text comun aprobat de Comisia de mediere - INSTRUMENTUL DE FINANŢARE A COOPERĂRII PENTRU DEZVOLTARE Banana Accompanying Measures

  C7-0379/2011 2010/0059(COD)

Text comun aprobat de Comisia de mediere - INSTRUMENTUL DE FINANȚARE PENTRU PROMOVAREA DEMOCRAȚIEI ȘI DREPTURILOR OMULUI LA SCARĂ MONDIALĂ

  C7-0378/2011 2009/0060B(COD)

Text comun aprobat de Comisia de mediere - INSTRUMENTUL DE FINANŢARE A COOPERĂRII PENTRU DEZVOLTARE

  C7-0377/2011 2009/0060A(COD)

Text comun aprobat de Comisia de mediere - INSTRUMENTUL FINANCIAR PENTRU COOPERAREA CU ȚĂRILE INDUSTRIALIZATE

  C7-0376/2011 2009/0059(COD)

Text comun aprobat de Comisia de mediere - DREPTURILE CĂLĂTORILOR DIN TRANSPORTUL CU AUTOBUZUL ŞI CU AUTOCARUL

  C7-0015/2011 2008/0237(COD)

Text comun aprobat de Comisia de mediere - REŢELE ŞI SERVICII DE COMUNICAŢII ELECTRONICE

  C7-0273/2009 2007/0247(COD)

Text comun aprobat de Comisia de mediere - STATISTICI PRIVIND PRODUSELE FITOSANITARE

  C7-0258/2009 2006/0258(COD)

Text comun aprobat de Comisia de mediere - RĂSPUNDEREA ÎN CAZ DE ACCIDENT A OPERATORILOR DE TRANSPORT DE PERSOANE PE MARE

  C6-0047/2009 2005/0241(COD)

Text comun aprobat de Comisia de mediere - INVESTIGAREA ACCIDENTELOR DIN SECTORUL DE TRANSPORT MARITIM

  C6-0046/2009 2005/0240(COD)

Contact

Proiecte comune

În cazul în care Parlamentul şi Consiliul nu ajung la un acord în prima sau a doua lectură, dosarul respectiv intră în procedura de conciliere. ( articolul 76). În cazul în care Comitetul de conciliere, compus din membri ai Consiliului şi reprezentanţi ai Parlamentului ( articolul 77), ajunge la un acord, acesta adoptă un proiect comun ( articolul 78). Proiectul este apoi supus aprobării Parlamentului şi Consiliului (a treia lectură).