Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă și sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Commissioner Breton’s comments at the SEDE Subcommittee

Priority question for written answer P-004070/2020
to the Commission
Rule 138
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL)

08-07-2020 P-004070/2020

  Supplementary question: Admissibility of excluding border workers from the TOZO bridging scheme for the self-employed

Priority question for written answer P-004040/2020
to the Commission
Rule 138
Jeroen Lenaers (PPE)

08-07-2020 P-004040/2020

Răspândirea temerilor privind folosirea numerarului este o știre falsă

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000047/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Christine Anderson, Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Peter Kofod, Roman Haider, Bernhard Zimniok, Nicolaus Fest, Lars Patrick Berg, Gianantonio Da Re, Gilles Lebreton, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandra Basso, Marco Zanni, Annalisa Tardino
în numele Grupului ID

08-07-2020 O-000047/2020

Situația cetățenilor români care călătoresc în Grecia

Întrebarea prioritară cu solicitare de răspuns scris P-004023/2020
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Ioan-Rareş Bogdan (PPE)

07-07-2020 P-004023/2020

Integrarea proiectului Infrastructura Luminii Extreme - Fizica Nucleară în cadrul Consorțiului pentru o infrastructură europeană de cercetare - Infrastructura Luminii Extreme

Întrebarea prioritară cu solicitare de răspuns scris P-004017/2020
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Dragoș Pîslaru (Renew)

07-07-2020 P-004017/2020

Situația negocierilor Consiliului în privința Regulamentului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000046/2020
adresată Consiliului
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Daniel Freund (Verts/ALE), Petri Sarvamaa (PPE), Katalin Cseh (Renew), Eider Gardiazabal Rubial (S&D), Alexandra Geese (Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), Younous Omarjee (GUE/NGL), Radan Kanev (PPE), Petar Vitanov (S&D), Moritz Körner (Renew), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE), Abir Al-Sahlani (Renew), Lara Wolters (S&D), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Sven Giegold (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Ramona Strugariu (Renew), Monika Vana (Verts/ALE), Sándor Rónai (S&D), Viola Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Anna Júlia Donáth (Renew), Sirpa Pietikäinen (PPE), Pascal Durand (Renew), Heidi Hautala (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Henrike Hahn (Verts/ALE), Sophia in 't Veld (Renew), Siegfried Mureşan (PPE), José Manuel Fernandes (PPE), Tomáš Zdechovský (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Monika Hohlmeier (PPE), Henna Virkkunen (PPE), Maria Spyraki (PPE)

07-07-2020 O-000046/2020

Explorarea si exploatarea materiilor prime critice în Uniunea Europeană

Întrebarea prioritară cu solicitare de răspuns scris P-004001/2020
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Dan-Ștefan Motreanu (PPE)

06-07-2020 P-004001/2020

  Indictment of Polish LGBTI activist Elżbieta Podleśna

Priority question for written answer P-003961/2020
to the Commission
Rule 138
Sophia in 't Veld (Renew)

03-07-2020 P-003961/2020

  Shameless provocation by Turkey: manipulation in order to convert Hagia Sophia into a mosque

Priority question for written answer P-003959/2020
to the Commission
Rule 138
Ioannis Lagos (NI)

03-07-2020 P-003959/2020

  Cross-border access to bank accounts

Priority question for written answer P-003945/2020
to the Commission
Rule 138
Liesje Schreinemacher (Renew), Caroline Nagtegaal (Renew)

02-07-2020 P-003945/2020

Contact

Întrebări parlamentare

Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție ( articolul 136)
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare ( articolul 137)
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris ( articolul 138)