Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Chinese threats of trade restrictions towards Sweden

Priority question for written answer P-004325/2019
to the Commission
Rule 138
Karin Karlsbro

10-12-2019 P-004325/2019

  Infringement by Turkey of the rights of the Greek islands

Priority question for written answer P-004324/2019
to the Commission
Rule 138
Stelios Kympouropoulos

10-12-2019 P-004324/2019

  Humanitarian aid for earthquake in Albania

Priority question for written answer P-004310/2019
to the Commission
Rule 138
Aldo Patriciello

10-12-2019 P-004310/2019

Strategia UE pentru persoanele cu dizabilități după 2020

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000046/2019
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
în numele Grupului PPE

10-12-2019 O-000046/2019

  Increasing cost of agricultural production

Priority question for written answer P-004288/2019
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos

09-12-2019 P-004288/2019

  Memorandum of Understanding between Turkey and Libya on Maritime Borders

Priority question for written answer P-004285/2019
to the Commission
Rule 138
Loucas Fourlas

09-12-2019 P-004285/2019

Inițiativa UE privind polenizatorii

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000045/2019
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

09-12-2019 O-000045/2019

  Impact of increased production costs in the cured meat sector

Priority question for written answer P-004271/2019
to the Commission
Rule 138
Paolo Borchia

06-12-2019 P-004271/2019

  Shipping pollutants and remedies: Commission response to Parliament’s demands

Priority question for written answer P-004270/2019
to the Commission
Rule 138
Tiemo Wölken, Jytte Guteland, Ismail Ertug, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Karima Delli, Bas Eickhout, Jutta Paulus, Ciarán Cuffe, Grace O'Sullivan, Chris Davies, Catherine Chabaud, Peter Liese

06-12-2019 P-004270/2019

  Detention of Iranian activist and Sakharov Prize winner Nasrin Sotoudeh

Priority question for written answer P-004269/2019
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Giuliano Pisapia, Marco Dreosto, Pina Picierno, Elena Lizzi

06-12-2019 P-004269/2019

Contact

Întrebări parlamentare

Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție ( articolul 136)
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare ( articolul 137)
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris ( articolul 138)