Strategia UE pentru mobilitate și transporturi: măsuri necesare până în 2030 și ulterior

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000004/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Esther de Lange
în numele Grupului PPE

09-01-2020 O-000004/2020

Întreprinderile mici și mijlocii și o mai bună reglementare

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000003/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Henna Virkkunen, Jens Gieseke
în numele Grupului PPE

09-01-2020 O-000003/2020

Obiecte ilegale imprimate în 3D

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000002/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Lucy Nethsingha
în numele Comisiei pentru afaceri juridice

06-01-2020 O-000002/2020

Criza apei în Bulgaria

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000001/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Tanja Fajon, Ádám Kósa, Janusz Lewandowski, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Romana Tomc, Ernest Urtasun, Martina Michels, Annie Schreijer-Pierik, Kateřina Konečná, Milan Zver, Monika Beňová, Viktor Uspaskich, Clare Daly, Loucas Fourlas, Ljudmila Novak, Miroslav Číž, Marie Toussaint, Jackie Jones, Peter Pollák, Robert Hajšel, Tudor Ciuhodaru, Radan Kanev, Mircea-Gheorghe Hava, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Vladimír Bilčík, Dolors Montserrat, José Ramón Bauzá Díaz, Dennis Radtke, Róża Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Traian Băsescu, Maria Walsh, Luke Ming Flanagan, Mick Wallace, Martina Anderson, Marc Botenga, Seán Kelly

06-01-2020 O-000001/2020

Instituțiile și organismele uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor de interese după ocuparea unor funcții publice

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000048/2019
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Irene Tinagli
în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare

12-12-2019 O-000048/2019

Un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000047/2019
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Andreas Schwab, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho
în numele Grupului PPE

10-12-2019 O-000047/2019

Strategia UE pentru persoanele cu dizabilități după 2020

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000046/2019
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
în numele Grupului PPE

10-12-2019 O-000046/2019

Inițiativa UE privind polenizatorii

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000045/2019
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

09-12-2019 O-000045/2019

COP15 la Convenția privind diversitatea biologică - care va avea loc la Kunming (China), în anul 2020

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000044/2019/rev.5
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

06-12-2019 O-000044/2019

COP15 la Convenția privind diversitatea biologică - care va avea loc în Kunming (China), în anul 2020

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000043/2019/rev.6
adresată Consiliului
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

06-12-2019 O-000043/2019

Contact

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri

Întrebările pot fi adresate de către o comisie, un grup politic sau cel puțin 5% dintre deputații care compun Parlamentul (38) Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe.

Articolul 132 alineatele (2)-(5) privind depunerea și votarea propunerilor de rezoluție se aplică mutatis mutandis.