Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă și sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Regulation (EEC) No 2080/92 instituting a Community aid scheme for forestry measures in agriculture. Conservation and maintenance of lowland forests

Priority question for written answer P-004471/2020
to the Commission
Rule 138
Gianantonio Da Re (ID)

31-07-2020 P-004471/2020

  Implementation of common fisheries policy and blue growth strategy

Priority question for written answer P-004465/2020
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos (ECR)

30-07-2020 P-004465/2020

  Spread of ‘alien’ parasites in Puglia

Priority question for written answer P-004441/2020
to the Commission
Rule 138
Raffaele Fitto (ECR)

30-07-2020 P-004441/2020

  Recovery plan for Europe: a boost for federalism

Priority question for written answer P-004429/2020
to the Commission
Rule 138
Jérôme Rivière (ID)

28-07-2020 P-004429/2020

  Ban on incurring debt

Priority question for written answer P-004406/2020
to the Council
Rule 138
Engin Eroglu (Renew)

27-07-2020 P-004406/2020

  Crisis facing travel agencies: emergency support measures

Priority question for written answer P-004393/2020
to the Commission
Rule 138
Brice Hortefeux (PPE)

24-07-2020 P-004393/2020

  The French Parliament and Council Directive (EU) 2020/262

Priority question for written answer P-004390/2020
to the Commission
Rule 138
Derk Jan Eppink (ECR)

24-07-2020 P-004390/2020

  European response to deindustrialisation

Question for written answer E-004395/2020
to the Commission
Rule 138
Emmanuel Maurel (GUE/NGL)

24-07-2020 E-004395/2020

  Assessment of the impact of plant protection products on pollinators/honeybees

Priority question for written answer P-004368/2020
to the Commission
Rule 138
Martin Hojsík (Renew), Ivo Hristov (S&D)

23-07-2020 P-004368/2020

  Noise reduction, interoperability and traffic safety on European railways

Question for written answer E-004367/2020
to the Commission
Rule 138
Jakop G. Dalunde (Verts/ALE)

23-07-2020 E-004367/2020

Contact

Întrebări cu solicitare de răspuns scris

  • Întrebările cu solicitare de răspuns scris pot fi adresate de orice deputat, grup politic sau comisie parlamentară Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.
  • La întrebările fără caracter prioritar trebuie să se răspundă în termen de șase săptămâni de la notificarea instituției în cauză.
  • Termenul pentru a răspunde la întrebările prioritare este de trei săptămâni de la notificarea instituției în cauză. Orice deputat, grup politic sau comisie poate desemna în fiecare lună una dintre întrebările sale ca „întrebare prioritară”.