Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă și sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Reasons for complexity in current EU law on driving licences where trailers are involved

Priority question for written answer P-005311/2020
to the Commission
Rule 138
Sven Schulze (PPE)

29-09-2020 P-005311/2020

  ‘Zero-emission’ mobility as political propaganda

Priority question for written answer P-005222/2020
to the Commission
Rule 138
Sylvia Limmer (ID)

24-09-2020 P-005222/2020

  Construction of the Warsaw eastern bypass in connection with the environmental impact assessment

Priority question for written answer P-005186/2020
to the Commission
Rule 138
Andrzej Halicki (PPE)

23-09-2020 P-005186/2020

  Request for information on non-agricultural geographical indications

Priority question for written answer P-005133/2020
to the Commission
Rule 138
Aurelia Beigneux (ID)

21-09-2020 P-005133/2020

Grant direct către cetățenii din Republica Moldova

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-005055/2020
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Gheorghe Falcă (PPE)

16-09-2020 E-005055/2020

  Burden-sharing or common European solutions concerning an increased greenhouse-gas emissions-reduction target for 2023

Priority question for written answer P-005047/2020
to the Commission
Rule 138
Margrete Auken (Verts/ALE)

15-09-2020 P-005047/2020

  2020 elections in the United Republic of Tanzania

Priority question for written answer P-005043/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Elżbieta Kruk (ECR)

15-09-2020 P-005043/2020

  Granting of a licence by the German Government for electric pulse fishing

Priority question for written answer P-005013/2020
to the Commission
Rule 138
Caroline Roose (Verts/ALE)

14-09-2020 P-005013/2020

  Operation of Market Observatory for Citrus Fruit

Priority question for written answer P-005001/2020
to the Commission
Rule 138
Inma Rodríguez-Piñero (S&D)

14-09-2020 P-005001/2020

  Capsules / foil and sparkling-wine bottles

Question for written answer E-004993/2020
to the Commission
Rule 138
Christine Schneider (PPE)

12-09-2020 E-004993/2020

Contact

Întrebări cu solicitare de răspuns scris

  • Întrebările cu solicitare de răspuns scris pot fi adresate de orice deputat, grup politic sau comisie parlamentară Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.
  • La întrebările fără caracter prioritar trebuie să se răspundă în termen de șase săptămâni de la notificarea instituției în cauză.
  • Termenul pentru a răspunde la întrebările prioritare este de trei săptămâni de la notificarea instituției în cauză. Orice deputat, grup politic sau comisie poate desemna în fiecare lună una dintre întrebările sale ca „întrebare prioritară”.