PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la protejarea patrimoniului cultural european

06-07-2020 B9-0223/2020

Contact

Informații și documente prioritare

Lista propunerilor de rezoluții și a amendamentelor

Propuneri de rezoluție supuse la vot în plen

Ordinea de zi a perioadei de sesiune indică dacă declarațiile Comisiei, ale Consiliului sau ale Consiliului European (articolul 132 din Regulamentul de procedură și întrebările cu solicitare de răspuns oral adresate Consiliului și Comisiei (articolul 136 din Regulamentul de procedură vor fi urmate de un vot asupra unei propuneri de rezoluție. Dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură pot fi urmate, printre altele, de o rezoluție. În general, aceste texte sunt depuse de o comisie, un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus.