Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  Free access to European standards

Priority question for written answer P-001934/2020
to the Commission
Rule 138
Marc Angel

30-03-2020 P-001934/2020

  Repatriation of EU nationals due to COVID-19

Priority question for written answer P-001924/2020
to the Commission
Rule 138
Costas Mavrides

28-03-2020 P-001924/2020

  Health and environmental impacts of the Turów opencast lignite mine

Priority question for written answer P-001910/2020
to the Commission
Rule 138
Anna Cavazzini

27-03-2020 P-001910/2020

  Protecting the homeless during the Covid-19 crisis

Priority question for written answer P-001890/2020
to the Commission
Rule 138
Stelios Kympouropoulos

26-03-2020 P-001890/2020

  Stability and Growth Pact and EU Member State responses to COVID-19

Priority question for written answer P-001869/2020
to the Commission
Rule 138
Mick Wallace

25-03-2020 P-001869/2020

  Consequences of the Covid-19 health crisis for the agricultural and agri-food sectors

Priority question for written answer P-001850/2020
to the Commission
Rule 138
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

25-03-2020 P-001850/2020

  Parliament’s right of initiative

Priority question for written answer P-001839/2020
to the Commission
Rule 138
Gabriele Bischoff

25-03-2020 P-001839/2020

  Coronavirus pandemic and the US Defence Production Act

Priority question for written answer P-001831/2020
to the Commission
Rule 138
Liesje Schreinemacher

24-03-2020 P-001831/2020

  Delivery of 27 million masks to Europe blocked by Turkey

Priority question for written answer P-001830/2020
to the Commission
Rule 138
Virginie Joron

24-03-2020 P-001830/2020

  Preserving the internal market and free trade during the Covid-19 crisis

Priority question for written answer P-001829/2020
to the Commission
Rule 138
Geert Bourgeois

24-03-2020 P-001829/2020

Kontakt

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 136 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 137 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 138 rokovacieho poriadku)