Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

Konferencia o Dohovore o biologickej diverzite COP15 (DBD) – Kunming, Čína, 2020

Otázka na ústne zodpovedanie O-000044/2019/rev.5
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

06-12-2019 O-000044/2019

Konferencia o Dohovore o biologickej diverzite COP15 (DBD) – Kunming, Čína, 2020

Otázka na ústne zodpovedanie O-000043/2019/rev.6
Rade
článok 136 rokovacieho poriadku
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

06-12-2019 O-000043/2019

  Organised property crime

Priority question for written answer P-004246/2019
to the Commission
Rule 138
Tomas Tobé

05-12-2019 P-004246/2019

Digitálna transformácia zdravotnej a inej starostlivosti

Otázka na ústne zodpovedanie O-000042/2019/rev.5
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Kateřina Konečná
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

05-12-2019 O-000042/2019

Konflikt záujmov a korupcia s dosahom na ochranu finančných záujmov EÚ v členských štátoch

Otázka na ústne zodpovedanie O-000041/2019
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Monika Hohlmeier
v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu

05-12-2019 O-000041/2019

  Directive on the promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles – trolleybuses

Priority question for written answer P-004221/2019
to the Commission
Rule 138
Kateřina Konečná

04-12-2019 P-004221/2019

Spravodlivé zdaňovanie v digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve – BEPS 2.0

Otázka na ústne zodpovedanie O-000040/2019
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Irene Tinagli
v mene Výboru pre hospodárske a menové veci

04-12-2019 O-000040/2019

  Review of the EU’s climate policy in the light of the Union’s principle of proportionality

Priority question for written answer P-004155/2019
to the Commission
Rule 138
Laura Huhtasaari

02-12-2019 P-004155/2019

  Political bias displayed by Commission Vice-President Margaritis Schinas

Priority question for written answer P-004141/2019/rev.1
to the Commission
Rule 138
Dimitrios Papadimoulis

02-12-2019 P-004141/2019

  Investigation into alleged cruelty and illegality at the Laboratory of Pharmacology and Toxicology (LBT) in Lower Saxony

Priority question for written answer P-004125/2019
to the Commission
Rule 138
Eleonora Evi

29-11-2019 P-004125/2019

Kontakt

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 136 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 137 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 138 rokovacieho poriadku)