Smerom k novému programu pre spotrebiteľov po roku 2020

Otázka na ústne zodpovedanie O-000066/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Anna Cavazzini
v mene skupiny Verts/ALE

13-10-2020 O-000066/2020

Vplyv opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 na demokraciu, právny štát a základné práva

Otázka na ústne zodpovedanie O-000065/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Juan Fernando López Aguilar
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

06-10-2020 O-000065/2020

Zasahovanie Maďarska do médií v Slovinsku a Severnom Macedónsku

Otázka na ústne zodpovedanie O-000064/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Kati Piri, Tanja Fajon, Tonino Picula, Andreas Schieder
v mene skupiny S&D

06-10-2020 O-000064/2020

Nedostatok transparentnosti zo strany vládnucich strán v čase krízy

Otázka na ústne zodpovedanie O-000063/2020
Rade
článok 136 rokovacieho poriadku
Christine Anderson, Jörg Meuthen
v mene skupiny ID

01-10-2020 O-000063/2020

Ochrana morskej biodiverzity v Antarktíde

Otázka na ústne zodpovedanie O-000062/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Catherine Chabaud
v mene skupiny Renew

30-09-2020 O-000062/2020

Humanitárna pomoc Európskej únie pre utečencov v táboroch v Tindúfe, ktoré spravuje Front Polisario

Otázka na ústne zodpovedanie O-000061/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Dominique Bilde
v mene skupiny ID

30-09-2020 O-000061/2020

Obchodné extrateritoriálne účinky sankcií uložených tretími krajinami

Otázka na ústne zodpovedanie O-000060/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Bernd Lange
v mene Výboru pre medzinárodný obchod

25-09-2020 O-000060/2020

Posilnenie záruky pre mladých ľudí

Otázka na ústne zodpovedanie O-000059/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

24-09-2020 O-000059/2020

Posilnenie záruky pre mladých ľudí

Otázka na ústne zodpovedanie O-000058/2020
Rade
článok 136 rokovacieho poriadku
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

24-09-2020 O-000058/2020

Holistické opatrenia EÚ v oblasti starostlivosti vrátane starostlivosti o deti, starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím – smerom k európskej stratégii pre opatrovateľov

Otázka na ústne zodpovedanie O-000057/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Frances Fitzgerald, Dennis Radtke
v mene skupiny PPE

15-09-2020 O-000057/2020

Kontakt

Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou

Otázku môže Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku položiť výbor, politická skupina alebo najmenej 5 % všetkých poslancov Parlamentu (36). Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu schôdze.

Primerane sa uplatní článok 132 ods. 2 až 5 o predkladaní návrhov uznesení a hlasovaní o nich.