Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  Follow-up questions regarding mass redundancies at the Vredestein tyre plant

Priority question for written answer P-003353/2020
to the Commission
Rule 138
Tom Berendsen (EPP), Annie Schreijer-Pierik (EPP), Agnes Jongerius (S&D)

03-06-2020 P-003353/2020

  Extreme weather in Cova da Beira

Priority question for written answer P-003338/2020
to the Commission
Rule 138
Sandra Pereira (GUE/NGL)

03-06-2020 P-003338/2020

  Strategic rescEU reserve of healthcare resources

Priority question for written answer P-003322/2020
to the Commission
Rule 138
Edina Tóth (PPE)

03-06-2020 P-003322/2020

  Directive (EU) 2018/957 concerning the posting of workers

Priority question for written answer P-003305/2020
to the Commission
Rule 138
Krzysztof Hetman (EPP), Jarosław Duda (EPP)

02-06-2020 P-003305/2020

  Legal effects of the new EU Financial Regulation and fulfilment of accreditation conditions by SAIF, which is the paying agency for EU agricultural subsidies in the Czech Republic

Priority question for written answer P-003297/2020
to the Commission
Rule 138
Luděk Niedermayer (PPE)

01-06-2020 P-003297/2020

Spoločná poľnohospodárska politika a potravinári

Prioritná otázka na písomné zodpovedanie P-003292/2020
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Eugen Jurzyca (ECR)

01-06-2020 P-003292/2020

  Need for action by the Commission to combat the spread of pests in pine forests along the Tuscan coast

Priority question for written answer P-003285/2020
to the Commission
Rule 138
Susanna Ceccardi (ID)

29-05-2020 P-003285/2020

  Nissan's closure of its factories in Catalonia

Priority question for written answer P-003271/2020
to the Commission
Rule 138
Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI)

29-05-2020 P-003271/2020

  Digital skills, e-health

Priority question for written answer P-003269/2020
to the Commission
Rule 138
Anna Zalewska (ECR)

29-05-2020 P-003269/2020

  Clarification to reply No P-004266/2019/rev.1

Priority question for written answer P-003267/2020
to the Commission
Rule 138
Kinga Gál (PPE)

29-05-2020 P-003267/2020

Kontakt

Otázky na písomné zodpovedanie

  • Otázky so žiadosťou o písomnú odpoveď môže predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku položiť ktorýkoľvek poslanec, politická skupina alebo parlamentný výbor.
  • Otázky, ktoré nie sú prioritné, sa musia zodpovedať do šiestich týždňov od ich oznámenia príslušnej inštitúcii.
  • Lehota na zodpovedanie prioritných otázok je tri týždne od ich oznámenia príslušnej inštitúcii. Každý poslanec, politická skupina alebo výbor môžu každý mesiac označiť jednu zo svojich otázok za prioritnú.