Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  CHAFEA subsidies for sales advertising

Priority question for written answer P-003853/2020
to the Commission
Rule 138
Alexander Bernhuber (PPE)

30-06-2020 P-003853/2020

  Almaraz nuclear power plant

Priority question for written answer P-003807/2020
to the Commission
Rule 138
Carlos Zorrinho (S&D)

29-06-2020 P-003807/2020

  SDF-based assessment of Natura 2000 sites

Priority question for written answer P-003774/2020
to the Commission
Rule 138
Rob Rooken (ECR)

25-06-2020 P-003774/2020

  Turkish Government moves to turn Hagia Sophia into a mosque

Priority question for written answer P-003705/2020
to the Commission
Rule 138
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

22-06-2020 P-003705/2020

  Protecting Macedonian wines as Greek Protected Geographical Indication (PGI) wines

Priority question for written answer P-003679/2020
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos (ECR)

19-06-2020 P-003679/2020

Konsolidácia po koronakríze

Otázka na písomné zodpovedanie E-003687/2020
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Eugen Jurzyca (ECR)

19-06-2020 E-003687/2020

  Improving mobile phone coverage in border areas in order to achieve a better single market

Question for written answer E-003681/2020
to the Commission
Rule 138
Antonius Manders (PPE), Andreas Schwab (PPE), Pascal Arimont (PPE)

19-06-2020 E-003681/2020

  Request for PAEF-RAM principal and interest repayment moratorium

Priority question for written answer P-003676/2020
to the Commission
Rule 138
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Paulo Rangel (PPE), Álvaro Amaro (PPE)

18-06-2020 P-003676/2020

  Infringement of Birds Directive by Italian regions

Priority question for written answer P-003656/2020
to the Commission
Rule 138
Eleonora Evi (NI)

17-06-2020 P-003656/2020

  Implementation of EESSI in Romania

Priority question for written answer P-003624/2020
to the Commission
Rule 138
Dragoș Pîslaru (Renew)

17-06-2020 P-003624/2020

Kontakt

Otázky na písomné zodpovedanie

  • Otázky so žiadosťou o písomnú odpoveď môže predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku položiť ktorýkoľvek poslanec, politická skupina alebo parlamentný výbor.
  • Otázky, ktoré nie sú prioritné, sa musia zodpovedať do šiestich týždňov od ich oznámenia príslušnej inštitúcii.
  • Lehota na zodpovedanie prioritných otázok je tri týždne od ich oznámenia príslušnej inštitúcii. Každý poslanec, politická skupina alebo výbor môžu každý mesiac označiť jednu zo svojich otázok za prioritnú.