Streda, 29. januára 2020 - Štvrtok, 30. januára 2020

Brusel

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  REPORT on the proposal for the appointment of a member of the Single Resolution Board

27-01-2020 A9-0009/2020 2020/0902(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

  REPORT on the proposal for the appointment of the Vice-Chair of the Single Resolution Board

27-01-2020 A9-0010/2020 2020/0904(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

  REPORT on the proposal for the appointment of a member of the Single Resolution Board

27-01-2020 A9-0011/2020 2020/0903(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

Vyhľadávanie

Kontakt

Prioritné informácie a dokumenty

Zoznam pozmeňujúcich návrhov k správam

Správy

Správy prijímajú parlamentné výbory na návrh spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko menovaného gestorským výborom.
Návrhy uznesení, ktoré správy obsahujú, sa prerokujú počas plenárnej schôdze a v prípade ich prijatia budú uvedené v prijatých textoch.