Priamy prenos

od 19. do 23. októbra 2020 / / Brusel

Pondelok, 19. októbra 2020 - Piatok, 23. októbra 2020

Brusel

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

SPRÁVA o rodovej rovnosti v zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ

03-08-2020 A9-0145/2020 2019/2167(INI)
FEMM

Ernest URTASUN

Zoznam hlasovaní :  FINAL VERSION [init.]

SPRÁVA o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou

28-09-2020 A9-0166/2020 2019/2201(INI)
AFET

Dragoş TUDORACHE

Zoznam hlasovaní :  FINAL VERSION [init.]

SPRÁVA o akte o digitálnych službách a otázkach týkajúcich sa základných práv

01-10-2020 A9-0172/2020 2020/2022(INI)
LIBE

Kris PEETERS

Zoznam hlasovaní :  FINAL VERSION [init.]

SPRÁVA k právam duševného vlastníctva v súvislosti s rozvojom technológií umelej inteligencie

02-10-2020 A9-0176/2020 2020/2015(INI)
JURI

Stéphane SÉJOURNÉ

Zoznam hlasovaní :  FINAL VERSION [init.]

Vyhľadávanie

Kontakt

Prioritné informácie a dokumenty

Zoznam pozmeňujúcich návrhov k správam

Správy

Správy prijímajú parlamentné výbory na návrh spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko menovaného gestorským výborom.
Návrhy uznesení, ktoré správy obsahujú, sa prerokujú počas plenárnej schôdze a v prípade ich prijatia budú uvedené v prijatých textoch.