NÁVRH UZNESENIA o európskej humanitárnej pomoci pre Front Polisario

09-07-2020 B9-0225/2020

NÁVRH UZNESENIA o ochrane európskeho kultúrneho dedičstva

06-07-2020 B9-0223/2020

Kontakt

Prioritné informácie a dokumenty

Zoznam uznesení a pozmeňujúcich návrhov

Návrhy uznesení predložené na hlasovanie v pléne

V programe schôdze sa uvádza, či bude po vyhláseniach Rady, Komisie alebo Európskej rady (článok 132 a po otázkach na ústne zodpovedanie pre Radu a Komisiu (článok 136 nasledovať hlasovanie o návrhu uznesenia. Prijatím uznesenia sa môžu ukončiť okrem iného aj rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144. Tieto texty vo všeobecnosti predkladajú výbory, politické skupiny alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu.