Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  REPORT on the shortage of medicines – how to address an emerging problem

22-07-2020 A9-0142/2020 2020/2071(INI)
ENVI

Nathalie COLIN-OESTERLÉ

SPRÁVA o návrhu na vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)

06-07-2020 A9-0132/2020 2020/0905(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

SPRÁVA o komplexnom európskom prístupe k uskladňovaniu energie

02-07-2020 A9-0130/2020 2019/2189(INI)
ITRE

Claudia GAMON

SPRÁVA o návrhu na vymenovanie Helgy Bergerovej za členku Dvora audítorov

29-06-2020 A9-0126/2020 2020/0802(NLE)
CONT

Mikuláš PEKSA

Kontakt

Prioritné informácie a dokumenty

Zoznam pozmeňujúcich návrhov k správam

Správy

Správy prijímajú parlamentné výbory na návrh spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko menovaného gestorským výborom.
Návrhy uznesení, ktoré správy obsahujú, sa prerokujú počas plenárnej schôdze a v prípade ich prijatia budú uvedené v prijatých textoch.