Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  REPORT on the Sustainable Europe Investment Plan - How to finance the Green Deal

26-10-2020 A9-0198/2020 2020/2058(INI)
ECON BUDG

Siegfried MUREŞAN , Paul TANG

SPRÁVA o hospodárskych politikách eurozóny v roku 2020

16-10-2020 A9-0193/2020 2020/2078(INI)
ECON

Joachim SCHUSTER

SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku železníc (2021)

14-10-2020 A9-0191/2020 2020/0035(COD)
TRAN

Anna DEPARNAY-GRUNENBERG

Kontakt

Prioritné informácie a dokumenty

Zoznam pozmeňujúcich návrhov k správam

Správy

Správy prijímajú parlamentné výbory na návrh spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko menovaného gestorským výborom.
Návrhy uznesení, ktoré správy obsahujú, sa prerokujú počas plenárnej schôdze a v prípade ich prijatia budú uvedené v prijatých textoch.