Priamy prenos

od 19. do 23. októbra 2020 / / Brusel

Pondelok, 19. októbra 2020 - Piatok, 23. októbra 2020

Brusel

Pondelok, 19. októbra 2020

Správy

Decisions on the discharge

CONT

Kontrola rozpočtu

Zoznam hlasovaní : 

  [discharge]

Single votes

Single votes

Zoznam hlasovaní : 

 

L-category vehicles

A9-0190/2020

GRAPINI

Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa

Zoznam hlasovaní : 

 FINAL VERSION [***I]

EGF/ES/Galicia

A9-0192/2020

HAYER

Rozpočet

Zoznam hlasovaní : 

 FINAL VERSION [budget]

Utorok, 20. októbra 2020

Správy

Final votes - Second voting session

Final votes - Second voting session

Zoznam hlasovaní : 

 

Final votes - Third voting session

Final votes - Third voting session

Zoznam hlasovaní : 

 

Common agricultural policy

A8-0199/2019

MÜLLER

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Zoznam hlasovaní : 

 FINAL VERSION/2 [***I]

CAP: Strategic Plans

A8-0200/2019

JAHR

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Zoznam hlasovaní : 

 FINAL VERSION [***I]

NPT review process

A9-0020/2020

MIKSER

Zahraničné veci

Zoznam hlasovaní : 

 FINAL VERSION [init.]

PESCO

A9-0165/2020

SIKORSKI

Zahraničné veci

Zoznam hlasovaní : 

 FINAL VERSION [init.]

Moldova

A9-0166/2020

TUDORACHE

Zahraničné veci

Zoznam hlasovaní : 

 FINAL VERSION [init.]

Belarus

A9-0167/2020

AUŠTREVIČIUS

Zahraničné veci

Zoznam hlasovaní : 

 FINAL VERSION [init.]

DSA: fundamental rights issues

A9-0172/2020

PEETERS

Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Zoznam hlasovaní : 

 FINAL VERSION [init.]

AI: Intellectual property rights

A9-0176/2020

SÉJOURNÉ

Právne veci

Zoznam hlasovaní : 

 FINAL VERSION [init.]

Digital Services Act

A9-0177/2020

WÖLKEN

Právne veci

Zoznam hlasovaní : 

 FINAL VERSION [init.]

AI: Civil liability

A9-0178/2020

VOSS

Právne veci

Zoznam hlasovaní : 

 FINAL VERSION [init.]

DSA: Single Market

A9-0181/2020

AGIUS SALIBA

Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa

Zoznam hlasovaní : 

 REVISED VERSION [init.]

AI: Ethical aspects

A9-0186/2020

GARCÍA DEL BLANCO

Právne veci

Zoznam hlasovaní : 

 FINAL VERSION/2 [init.]

Discharge: EESC

A9-0188/2020

ZDECHOVSKÝ

Kontrola rozpočtu

Zoznam hlasovaní : 

 FINAL VERSION [discharge]

Discharge: European Council and Council

A9-0189/2020

ZDECHOVSKÝ

Kontrola rozpočtu

Zoznam hlasovaní : 

 FINAL VERSION [discharge]

Streda, 21. októbra 2020

Správy

Agricultural products

A8-0198/2019

ANDRIEU

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Zoznam hlasovaní : 

 FINAL VERSION/2 [***I]

Deforestation

A9-0179/2020

BURKHARDT

Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Zoznam hlasovaní : 

 FINAL VERSION/3 [init.]

Euro area 2020

A9-0183/2020

DOBREV

Zamestnanosť a sociálne veci

Zoznam hlasovaní : 

 FINAL VERSION [init.]

Euro area 2020

A9-0193/2020

SCHUSTER

Hospodárske a menové veci

Zoznam hlasovaní : 

 FINAL VERSION [init.]

Návrhy uznesení

European education

B9-0338/2020

Zoznam hlasovaní : 

 FINAL VERSION

Visa reciprocity

B9-0339/2020

Zoznam hlasovaní : 

 FINAL VERSION

Štvrtok, 22. októbra 2020

Správy

Gender Equality

A9-0145/2020

URTASUN

Práva žien a rodová rovnosť

Zoznam hlasovaní : 

 FINAL VERSION [init.]

Piatok, 23. októbra 2020

Kontakt

Prioritné informácie a dokumenty