Stališča Sveta v prvi obravnavi

V rednem zakonodajnem postopku če ne odobri stališča Parlamenta v prvi obravnavi.

Svet svoje stališče v prvi obravnavi pošlje Parlamentu za drugo obravnavo.

Parlament lahko v treh mesecih (kar se lahko podaljša še za en mesec):

  • odobri stališče Sveta brez sprememb: akt se šteje za sprejetega v besedilu, ki ustreza stališču Sveta;
  • sklene, da ne bo ukrepal: akt se šteje za sprejetega v besedilu, ki ustreza stališču Sveta;
  • sprejme spremembe stališča Sveta: Parlament sprejme svoje stališče v drugi obravnavi z večino vseh poslancev ter ga pošlje Svetu za njegovo drugo obravnavo in Komisiji za pripravo mnenja;
  • zavrne stališče Sveta: akt ni sprejet in postopek je s tem zaključen.