Multimedija za posamezno razpravo

Četrtek, 14. maj 2020

07:15 - 07:22 Sklepi z izrednega zasedanja Evropskega sveta 23. aprila 2020 - Novi večletni finančni okvir, lastna sredstva in načrt za oživitev

Charles Michel

Vloga : EurCouncil

Trajanje

00:00:17

Začetek

07:15:51

Konec

07:16:08

Ursula von der Leyen

Vloga : komisarka

Trajanje

00:00:56

Začetek

07:16:06

Konec

07:17:02

Manfred Weber

Vloga : PPE

Trajanje

00:00:08

Začetek

07:17:01

Konec

07:17:09

Iratxe García Pérez

Vloga : S&D

Trajanje

00:00:10

Začetek

07:17:07

Konec

07:17:17

Tom Vandendriessche

Vloga : ID

Trajanje

00:00:12

Začetek

07:17:13

Konec

07:17:25

Philippe Lamberts

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:00:15

Začetek

07:17:22

Konec

07:17:37

Johan Van Overtveldt

Vloga : ECR

Trajanje

00:00:18

Začetek

07:17:28

Konec

07:17:46

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : NI

Trajanje

00:00:32

Začetek

07:17:42

Konec

07:18:14

Maria Arena

Vloga : S&D

Trajanje

00:00:15

Začetek

07:18:09

Konec

07:18:24

Francesca Donato

Vloga : ID

Trajanje

00:00:19

Začetek

07:18:20

Konec

07:18:39

Michel Barnier

Vloga : Head of the UK Task-Force

Trajanje

00:00:09

Začetek

07:18:38

Konec

07:18:47

Bas Eickhout

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:02:52

Začetek

07:18:46

Konec

07:21:38

Carles Puigdemont i Casamajó

Vloga : NI

Trajanje

00:00:32

Začetek

07:21:34

Konec

07:22:06

09:01 - 09:01

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:10

Začetek

09:01:21

Konec

09:01:31

09:01 - 09:02 Nadaljevanje seje

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:49

Začetek

09:01:31

Konec

09:02:20

09:02 - 09:03 Sprememba dnevnega reda

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:55

Začetek

09:02:20

Konec

09:03:15

09:03 - 09:09

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:06:24

Začetek

09:03:15

Konec

09:09:39

09:09 - 09:30 Izredna zakonodaja na Madžarskem ter njen učinek na pravno državo in temeljne pravice

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:16

Začetek

09:09:39

Konec

09:09:55

Nikolina Brnjac

Vloga : CouncilMember

Trajanje

00:03:58

Začetek

09:09:55

Konec

09:13:53

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:06

Začetek

09:13:52

Konec

09:13:58

Věra Jourová

Vloga : komisarka

Trajanje

00:07:37

Začetek

09:13:56

Konec

09:21:33

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:35

Začetek

09:21:31

Konec

09:22:06

Andor Deli

Vloga : v imenu skupine ELS

Trajanje

00:01:49

Začetek

09:22:01

Konec

09:23:50

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:15

Začetek

09:23:44

Konec

09:23:59

Iratxe García Pérez

Vloga : v imenu skupine S&D

Trajanje

00:02:13

Začetek

09:23:57

Konec

09:26:10

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:16

Začetek

09:26:10

Konec

09:26:26

Ramona Strugariu

Vloga : au nom du groupe Renew

Trajanje

00:01:58

Začetek

09:26:23

Konec

09:28:21

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:08

Začetek

09:28:18

Konec

09:28:26

Nicolas Bay

Vloga : au nom du groupe ID

Trajanje

00:01:53

Začetek

09:28:25

Konec

09:30:18

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:15

Začetek

09:30:07

Konec

09:30:22

09:30 - 09:30

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:34

Začetek

09:30:22

Konec

09:30:56

09:30 - 10:15 Izredna zakonodaja na Madžarskem ter njen učinek na pravno državo in temeljne pravice

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:14

Začetek

09:30:56

Konec

09:31:10

Gwendoline Delbos-Corfield

Vloga : v imenu skupine Zeleni/ESZ

Trajanje

00:03:03

Začetek

09:30:57

Konec

09:34:00

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:16

Začetek

09:33:58

Konec

09:34:14

Nicola Procaccini

Vloga : v imenu skupine ECR

Trajanje

00:01:22

Začetek

09:34:09

Konec

09:35:31

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:13

Začetek

09:35:28

Konec

09:35:41

Malin Björk

Vloga : v imenu skupine GUE/NGL

Trajanje

00:02:20

Začetek

09:35:39

Konec

09:37:59

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:16

Začetek

09:37:58

Konec

09:38:14

Márton Gyöngyösi

Vloga : NI

Trajanje

00:01:46

Začetek

09:38:10

Konec

09:39:56

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:09

Začetek

09:39:55

Konec

09:40:04

Christophe Hansen

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:03

Začetek

09:40:03

Konec

09:41:06

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:12

Začetek

09:41:04

Konec

09:41:16

Birgit Sippel

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:40

Začetek

09:41:13

Konec

09:42:53

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:16

Začetek

09:42:50

Konec

09:43:06

Maite Pagazaurtundúa

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:17

Začetek

09:43:04

Konec

09:44:21

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:14

Začetek

09:44:20

Konec

09:44:34

Annalisa Tardino

Vloga : ID

Trajanje

00:01:16

Začetek

09:44:30

Konec

09:45:46

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:12

Začetek

09:45:45

Konec

09:45:57

Terry Reintke

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:10

Začetek

09:45:56

Konec

09:47:06

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:12

Začetek

09:47:05

Konec

09:47:17

Elżbieta Rafalska

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:15

Začetek

09:47:16

Konec

09:48:31

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:09

Začetek

09:48:30

Konec

09:48:39

Clare Daly

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:10

Začetek

09:48:38

Konec

09:49:48

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:17

Začetek

09:49:47

Konec

09:50:04

Clara Ponsatí Obiols

Vloga : NI

Trajanje

00:01:16

Začetek

09:49:57

Konec

09:51:13

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:09

Začetek

09:51:11

Konec

09:51:20

Loránt Vincze

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:06

Začetek

09:51:19

Konec

09:52:25

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:11

Začetek

09:52:24

Konec

09:52:35

Sylwia Spurek

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:25

Začetek

09:52:34

Konec

09:53:59

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:09

Začetek

09:53:57

Konec

09:54:06

Sophia in 't Veld

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:24

Začetek

09:54:04

Konec

09:55:28

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:15

Začetek

09:55:24

Konec

09:55:39

Gunnar Beck

Vloga : ID

Trajanje

00:01:11

Začetek

09:55:37

Konec

09:56:48

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:14

Začetek

09:56:43

Konec

09:56:57

Beata Kempa

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:16

Začetek

09:56:56

Konec

09:58:12

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:09

Začetek

09:58:12

Konec

09:58:21

Maria Spyraki

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:18

Začetek

09:58:19

Konec

09:59:37

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:10

Začetek

09:59:35

Konec

09:59:45

Lena Düpont

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:04

Začetek

09:59:43

Konec

10:00:47

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:12

Začetek

10:00:46

Konec

10:00:58

Věra Jourová

Vloga : komisarka

Trajanje

00:09:47

Začetek

10:00:57

Konec

10:10:44

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:01:10

Začetek

10:10:42

Konec

10:11:52

Nikolina Brnjac

Vloga : CouncilMember

Trajanje

00:03:24

Začetek

10:11:48

Konec

10:15:12

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:30

Začetek

10:15:09

Konec

10:15:39

10:15 - 11:16 70. obletnica Schumanove deklaracije

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:41

Začetek

10:15:40

Konec

10:16:21

Nikolina Brnjac

Vloga : CouncilMember

Trajanje

00:05:25

Začetek

10:16:20

Konec

10:21:45

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:21

Začetek

10:21:44

Konec

10:22:05

Maroš Šefčovič

Vloga : komisar

Trajanje

00:09:51

Začetek

10:22:03

Konec

10:31:54

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:22

Začetek

10:31:53

Konec

10:32:15

Esteban González Pons

Vloga : v imenu skupine ELS

Trajanje

00:02:10

Začetek

10:32:14

Konec

10:34:24

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:10

Začetek

10:34:23

Konec

10:34:33

Iratxe García Pérez

Vloga : v imenu skupine S&D

Trajanje

00:03:17

Začetek

10:34:32

Konec

10:37:49

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:11

Začetek

10:37:48

Konec

10:37:59

Pascal Durand

Vloga : au nom du groupe Renew

Trajanje

00:02:35

Začetek

10:37:58

Konec

10:40:33

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:14

Začetek

10:40:32

Konec

10:40:46

Jörg Meuthen

Vloga : au nom du groupe ID

Trajanje

00:01:29

Začetek

10:40:45

Konec

10:42:14

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:17

Začetek

10:42:13

Konec

10:42:30

Ska Keller

Vloga : v imenu skupine Zeleni/ESZ

Trajanje

00:02:45

Začetek

10:42:29

Konec

10:45:14

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:13

Začetek

10:45:12

Konec

10:45:25

Derk Jan Eppink

Vloga : v imenu skupine ECR

Trajanje

00:01:49

Začetek

10:45:24

Konec

10:47:13

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:13

Začetek

10:47:12

Konec

10:47:25

Manon Aubry

Vloga : v imenu skupine GUE/NGL

Trajanje

00:01:51

Začetek

10:47:24

Konec

10:49:15

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:19

Začetek

10:49:14

Konec

10:49:33

Jeroen Lenaers

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:50

Začetek

10:49:32

Konec

10:51:22

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:11

Začetek

10:51:22

Konec

10:51:33

Domènec Ruiz Devesa

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:18

Začetek

10:51:32

Konec

10:52:50

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:18

Začetek

10:52:48

Konec

10:53:06

Gerolf Annemans

Vloga : ID

Trajanje

00:01:05

Začetek

10:53:05

Konec

10:54:10

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:14

Začetek

10:54:09

Konec

10:54:23

Peter Lundgren

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:06

Začetek

10:54:22

Konec

10:55:28

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:15

Začetek

10:55:27

Konec

10:55:42

Leila Chaibi

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:15

Začetek

10:55:41

Konec

10:56:56

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:09

Začetek

10:56:55

Konec

10:57:04

Herbert Dorfmann

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:53

Začetek

10:57:03

Konec

10:58:56

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:16

Začetek

10:58:55

Konec

10:59:11

Gabriele Bischoff

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:18

Začetek

10:59:10

Konec

11:00:28

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:18

Začetek

11:00:26

Konec

11:00:44

Mara Bizzotto

Vloga : ID

Trajanje

00:01:04

Začetek

11:00:43

Konec

11:01:47

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:18

Začetek

11:01:43

Konec

11:02:01

Ryszard Czarnecki

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:07

Začetek

11:02:00

Konec

11:03:07

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:11

Začetek

11:03:02

Konec

11:03:13

Brando Benifei

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:11

Začetek

11:03:12

Konec

11:04:23

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:13

Začetek

11:04:19

Konec

11:04:32

Jordan Bardella

Vloga : ID

Trajanje

00:01:11

Začetek

11:04:31

Konec

11:05:42

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:06

Začetek

11:05:41

Konec

11:05:47

Nicola Beer

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:13

Začetek

11:05:46

Konec

11:06:59

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:24

Začetek

11:06:58

Konec

11:07:22

Maroš Šefčovič

Vloga : komisar

Trajanje

00:06:02

Začetek

11:07:21

Konec

11:13:23

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:20

Začetek

11:13:22

Konec

11:13:42

Nikolina Brnjac

Vloga : CouncilMember

Trajanje

00:02:07

Začetek

11:13:41

Konec

11:15:48

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:14

Začetek

11:15:46

Konec

11:16:00

11:16 - 12:02 Uporaba aplikacij za sledenje stikov v boju proti koronavirusu

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:46

Začetek

11:16:01

Konec

11:16:47

Nikolina Brnjac

Vloga : CouncilMember

Trajanje

00:04:14

Začetek

11:16:47

Konec

11:21:01

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:16

Začetek

11:21:00

Konec

11:21:16

Didier Reynders

Vloga : komisar

Trajanje

00:06:41

Začetek

11:21:14

Konec

11:27:55

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:27

Začetek

11:27:53

Konec

11:28:20

Andreas Schwab

Vloga : v imenu skupine ELS

Trajanje

00:01:48

Začetek

11:28:18

Konec

11:30:06

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:16

Začetek

11:30:05

Konec

11:30:21

Birgit Sippel

Vloga : v imenu skupine S&D

Trajanje

00:02:06

Začetek

11:30:20

Konec

11:32:26

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:13

Začetek

11:32:25

Konec

11:32:38

Karen Melchior

Vloga : au nom du groupe Renew

Trajanje

00:02:22

Začetek

11:32:37

Konec

11:34:59

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:15

Začetek

11:34:58

Konec

11:35:13

Jean-Lin Lacapelle

Vloga : au nom du groupe ID

Trajanje

00:01:11

Začetek

11:35:12

Konec

11:36:23

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:14

Začetek

11:36:21

Konec

11:36:35

Alexandra Geese

Vloga : v imenu skupine Zeleni/ESZ

Trajanje

00:01:09

Začetek

11:36:33

Konec

11:37:42

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:17

Začetek

11:37:40

Konec

11:37:57

Beata Mazurek

Vloga : v imenu skupine ECR

Trajanje

00:01:16

Začetek

11:37:56

Konec

11:39:12

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:12

Začetek

11:39:11

Konec

11:39:23

Anne-Sophie Pelletier

Vloga : v imenu skupine GUE/NGL

Trajanje

00:01:20

Začetek

11:39:22

Konec

11:40:42

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:13

Začetek

11:40:42

Konec

11:40:55

Laura Ferrara

Vloga : NI

Trajanje

00:01:24

Začetek

11:40:54

Konec

11:42:18

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:08

Začetek

11:42:16

Konec

11:42:24

Axel Voss

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:21

Začetek

11:42:23

Konec

11:43:44

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:14

Začetek

11:43:43

Konec

11:43:57

Paul Tang

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:12

Začetek

11:43:56

Konec

11:45:08

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:14

Začetek

11:45:07

Konec

11:45:21

Sophia in 't Veld

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:34

Začetek

11:45:20

Konec

11:46:54

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:11

Začetek

11:46:53

Konec

11:47:04

David Cormand

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:11

Začetek

11:47:03

Konec

11:48:14

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:12

Začetek

11:48:12

Konec

11:48:24

Dino Giarrusso

Vloga : NI

Trajanje

00:01:09

Začetek

11:48:22

Konec

11:49:31

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:10

Začetek

11:49:30

Konec

11:49:40

Isabel Wiseler-Lima

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:26

Začetek

11:49:39

Konec

11:51:05

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:10

Začetek

11:51:04

Konec

11:51:14

Patrick Breyer

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:11

Začetek

11:51:13

Konec

11:52:24

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:12

Začetek

11:52:23

Konec

11:52:35

Clara Ponsatí Obiols

Vloga : NI

Trajanje

00:01:13

Začetek

11:52:34

Konec

11:53:47

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:15

Začetek

11:53:48

Konec

11:54:03

Massimiliano Salini

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:05

Začetek

11:54:02

Konec

11:55:07

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:14

Začetek

11:55:06

Konec

11:55:20

Didier Reynders

Vloga : komisar

Trajanje

00:05:33

Začetek

11:55:19

Konec

12:00:52

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:23

Začetek

12:00:50

Konec

12:01:13

Nikolina Brnjac

Vloga : CouncilMember

Trajanje

00:01:26

Začetek

12:01:12

Konec

12:02:38

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:19

Začetek

12:02:37

Konec

12:02:56

13:17 - 13:17

David Maria Sassoli

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:10

Začetek

13:17:09

Konec

13:17:19

13:17 - 13:17 Nadaljevanje seje

David Maria Sassoli

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:09

Začetek

13:17:19

Konec

13:17:28

13:17 - 13:22

David Maria Sassoli

Vloga : predsednik

Trajanje

00:04:46

Začetek

13:17:28

Konec

13:22:14

13:22 - 13:23

David Maria Sassoli

Vloga : predsednik

Trajanje

00:01:37

Začetek

13:22:14

Konec

13:23:51

14:31 - 14:31

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:06

Začetek

14:31:18

Konec

14:31:24

14:31 - 14:31 Nadaljevanje seje

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:07

Začetek

14:31:24

Konec

14:31:31

14:31 - 15:37 Cepiva proti covidu-19 in zdravila zanj

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:52

Začetek

14:31:31

Konec

14:32:23

Nikolina Brnjac

Vloga : CouncilMember

Trajanje

00:07:07

Začetek

14:32:22

Konec

14:39:29

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:12

Začetek

14:39:27

Konec

14:39:39

Margaritis Schinas

Vloga : komisar

Trajanje

00:11:26

Začetek

14:39:35

Konec

14:51:01

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:21

Začetek

14:50:58

Konec

14:51:19

Peter Liese

Vloga : v imenu skupine ELS

Trajanje

00:02:19

Začetek

14:51:18

Konec

14:53:37

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:09

Začetek

14:53:36

Konec

14:53:45

Tiemo Wölken

Vloga : v imenu skupine S&D

Trajanje

00:01:54

Začetek

14:53:44

Konec

14:55:38

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:09

Začetek

14:55:33

Konec

14:55:42

Véronique Trillet-Lenoir

Vloga : au nom du groupe Renew

Trajanje

00:02:10

Začetek

14:55:41

Konec

14:57:51

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:21

Začetek

14:57:50

Konec

14:58:11

Silvia Sardone

Vloga : au nom du groupe ID

Trajanje

00:01:52

Začetek

14:58:10

Konec

15:00:02

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:13

Začetek

14:59:57

Konec

15:00:10

Petra De Sutter

Vloga : v imenu skupine Zeleni/ESZ

Trajanje

00:01:45

Začetek

15:00:09

Konec

15:01:54

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:11

Začetek

15:01:53

Konec

15:02:04

Joanna Kopcińska

Vloga : v imenu skupine ECR

Trajanje

00:01:42

Začetek

15:02:03

Konec

15:03:45

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:13

Začetek

15:03:40

Konec

15:03:53

Marc Botenga

Vloga : v imenu skupine GUE/NGL

Trajanje

00:01:47

Začetek

15:03:51

Konec

15:05:38

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:09

Začetek

15:05:37

Konec

15:05:46

Piernicola Pedicini

Vloga : NI

Trajanje

00:01:39

Začetek

15:05:45

Konec

15:07:24

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:08

Začetek

15:07:23

Konec

15:07:31

Dolors Montserrat

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:38

Začetek

15:07:30

Konec

15:09:08

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:11

Začetek

15:09:07

Konec

15:09:18

Javi López

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:43

Začetek

15:09:17

Konec

15:11:00

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:08

Začetek

15:10:58

Konec

15:11:06

Frédérique Ries

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:26

Začetek

15:11:05

Konec

15:12:31

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:13

Začetek

15:12:28

Konec

15:12:41

Herve Juvin

Vloga : ID

Trajanje

00:01:27

Začetek

15:12:35

Konec

15:14:02

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:07

Začetek

15:14:01

Konec

15:14:08

Anna Cavazzini

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:16

Začetek

15:14:06

Konec

15:15:22

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:07

Začetek

15:15:21

Konec

15:15:28

Helmut Geuking

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:56

Začetek

15:15:27

Konec

15:17:23

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:10

Začetek

15:17:18

Konec

15:17:28

Mick Wallace

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:37

Začetek

15:17:27

Konec

15:19:04

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:09

Začetek

15:19:03

Konec

15:19:12

Antoni Comín i Oliveres

Vloga : NI

Trajanje

00:01:15

Začetek

15:19:11

Konec

15:20:26

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:09

Začetek

15:20:23

Konec

15:20:32

Roberta Metsola

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:25

Začetek

15:20:31

Konec

15:21:56

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:06

Začetek

15:21:55

Konec

15:22:01

Ismail Ertug

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:03

Začetek

15:22:00

Konec

15:23:03

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:09

Začetek

15:23:02

Konec

15:23:11

Andreas Glück

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:30

Začetek

15:23:10

Konec

15:24:40

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:07

Začetek

15:24:39

Konec

15:24:46

Nicolaus Fest

Vloga : ID

Trajanje

00:01:04

Začetek

15:24:45

Konec

15:25:49

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:06

Začetek

15:25:48

Konec

15:25:54

Pär Holmgren

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:25

Začetek

15:25:52

Konec

15:27:17

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:06

Začetek

15:27:16

Konec

15:27:22

Fulvio Martusciello

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:22

Začetek

15:27:21

Konec

15:28:43

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:07

Začetek

15:28:41

Konec

15:28:48

Christel Schaldemose

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:07

Začetek

15:28:47

Konec

15:29:54

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:12

Začetek

15:29:53

Konec

15:30:05

Margaritis Schinas

Vloga : komisar

Trajanje

00:05:23

Začetek

15:30:01

Konec

15:35:24

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:12

Začetek

15:35:22

Konec

15:35:34

Nikolina Brnjac

Vloga : CouncilMember

Trajanje

00:01:22

Začetek

15:35:30

Konec

15:36:52

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:15

Začetek

15:36:51

Konec

15:37:06

17:18 - 17:18

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:14

Začetek

17:18:00

Konec

17:18:14

17:18 - 17:18 Nadaljevanje seje

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:08

Začetek

17:18:14

Konec

17:18:22

17:18 - 17:18 Popravek (člen 241 Poslovnika)

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:22

Začetek

17:18:22

Konec

17:18:44

17:18 - 17:19 Sestava odborov in delegacij

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:19

Začetek

17:18:44

Konec

17:19:03

17:19 - 17:23

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : predsednik

Trajanje

00:04:48

Začetek

17:19:03

Konec

17:23:51

17:23 - 17:24

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:52

Začetek

17:23:51

Konec

17:24:43

21:00 - 21:00

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:09

Začetek

21:00:09

Konec

21:00:18

21:00 - 21:00 Nadaljevanje seje

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:17

Začetek

21:00:18

Konec

21:00:35

21:00 - 21:01

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : predsednik

Trajanje

00:01:03

Začetek

21:00:36

Konec

21:01:39

21:01 - 21:01 Dnevni red naslednje seje

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:10

Začetek

21:01:39

Konec

21:01:49

21:01 - 21:02 Zaključek seje

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:10

Začetek

21:01:49

Konec

21:01:59

Pravno obvestilo

Predhodne razprave

Besedila so objavljena šele, ko je obdelan dobesedni zapis. Iz operativnih razlogov se vrstni red besedil ne ujema nujno z vrstnim redom, po katerem so si sledili govori na plenarnem zasedanju.