Iskanje

Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor - ZAGOTAVLJANJE NADALJNJE MAKROFINANCNE POMOCI GRUZIJI

  C7-0168/2013 2010/0390(COD)

Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor - INSTRUMENT ZA FINANCIRANJE RAZVOJNEGA SODELOVANJA Banana Accompanying Measures

  C7-0379/2011 2010/0059(COD)

Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor - INSTRUMENT FINANCIRANJA ZA SPODBUJANJE DEMOKRACIJE IN ČLOVEKOVIH PRAVIC PO SVETU

  C7-0378/2011 2009/0060B(COD)

Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor - INSTRUMENT ZA FINANCIRANJE RAZVOJNEGA SODELOVANJA

  C7-0377/2011 2009/0060A(COD)

Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor - OBLIKOVANJE INSTRUMENTA ZA FINANCIRANJE SODELOVANJA Z INDUSTRIALIZIRANIMI DRZAVAMI

  C7-0376/2011 2009/0059(COD)

Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor - PRAVICE POTNIKOV V AVTOBUSNEM PROMETU

  C7-0015/2011 2008/0237(COD)

Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor - ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE

  C7-0273/2009 2007/0247(COD)

Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor - STATISTICNI PODATKI O FITOFARMACEVTSKIH SREDSTVIH

  C7-0258/2009 2006/0258(COD)

Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor - ODGOVORNOST PREVOZNIKOV POTNIKOV PO MORJU IN CELINSKIH PLOVNIH POTEH V PRIMERU NESREC

  C6-0047/2009 2005/0241(COD)

Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor - PREISKAVE NESREČ

  C6-0046/2009 2005/0240(COD)

Kontakt

Skupna besedila

Če Parlament in Svet ne ne dosežeta soglasja v prvi ali drugi obravnavi, se dosje prenese v Spravni odbor ( člen 76). Če spravni odbor, ki ga sestavljajo člani Sveta in enako število predstavnikov Parlamenta ( člen 77), doseže soglasje, sprejme skupno besedilo ( člen 78). To morata potem sprejeti tako Parlament kot Svet (tretja obravnava).