Za novo agendo za potrošnike po letu 2020

Vprašanje za ustni odgovor O-000066/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Anna Cavazzini
v imenu skupine Verts/ALE

13-10-2020 O-000066/2020

Vpliv ukrepov za zajezitev širjenja okužb s covidom-19 na demokracijo, pravno državo in temeljne pravice

Vprašanje za ustni odgovor O-000065/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Juan Fernando López Aguilar
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

06-10-2020 O-000065/2020

Madžarsko vmešavanje v medije v Sloveniji in Severni Makedoniji

Vprašanje za ustni odgovor O-000064/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Kati Piri, Tanja Fajon, Tonino Picula, Andreas Schieder
v imenu skupine S&D

06-10-2020 O-000064/2020

Pomanjkanje preglednosti vladajočih strank v času krize

Vprašanje za ustni odgovor O-000063/2020
za Svet
Člen 136 Poslovnika
Christine Anderson, Jörg Meuthen
v imenu skupine ID

01-10-2020 O-000063/2020

Zaščita morske biotske raznovrstnosti na Antarktiki

Vprašanje za ustni odgovor O-000062/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Catherine Chabaud
v imenu skupine Renew

30-09-2020 O-000062/2020

Humanitarna pomoč Evropske unije beguncem iz taborišč v Tindufu, ki jih upravlja organizacija Fronta Polisario

Vprašanje za ustni odgovor O-000061/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Dominique Bilde
v imenu skupine ID

30-09-2020 O-000061/2020

Ekstrateritorialni učinki sankcij tretjih držav na trgovino

Vprašanje za ustni odgovor O-000060/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Bernd Lange
v imenu Odbora za mednarodno trgovino

25-09-2020 O-000060/2020

Okrepitev jamstva za mlade

Vprašanje za ustni odgovor O-000059/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

24-09-2020 O-000059/2020

Okrepitev jamstva za mlade

Vprašanje za ustni odgovor O-000058/2020
za Svet
Člen 136 Poslovnika
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

24-09-2020 O-000058/2020

Celostni ukrepi EU na področju oskrbe, vključno z otroškim varstvom, oskrbo starejših in invalidov - za evropsko strategijo o oskrbovalcih

Vprašanje za ustni odgovor O-000057/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Frances Fitzgerald, Dennis Radtke
v imenu skupine PPE

15-09-2020 O-000057/2020

Kontakt

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo

Vprašanje lahko predloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev Parlamenta (36) Svetu, Komisiji ali podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda zasedanja.

Smiselno se uporablja člen 123(2) do (5) o vlaganju in glasovanju o predlogih resolucij.