Prednostne naloge EU za 64. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk

Vprašanje za ustni odgovor O-000006/2020
za Svet
Člen 136 Poslovnika
Evelyn Regner
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

22-01-2020 O-000006/2020

Posodobljena strategija o biogospodarstvu – trajnostno biogospodarstvo za Evropo

Vprašanje za ustni odgovor O-000005/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Norbert Lins
v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja

20-01-2020 O-000005/2020

Strategija EU za mobilnost in promet: ukrepi, potrebni do leta 2030 in pozneje

Vprašanje za ustni odgovor O-000004/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Esther de Lange
v imenu skupine PPE

09-01-2020 O-000004/2020

Mala in srednja podjetja ter boljše urejanje

Vprašanje za ustni odgovor O-000003/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Henna Virkkunen, Jens Gieseke
v imenu skupine PPE

09-01-2020 O-000003/2020

Protizakonito tridimenzionalno natisnjeni predmeti

Vprašanje za ustni odgovor O-000002/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Lucy Nethsingha
v imenu Odbora za pravne zadeve

06-01-2020 O-000002/2020

Vodna kriza v Bolgariji

Vprašanje za ustni odgovor O-000001/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Tanja Fajon, Ádám Kósa, Janusz Lewandowski, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Romana Tomc, Ernest Urtasun, Martina Michels, Annie Schreijer-Pierik, Kateřina Konečná, Milan Zver, Monika Beňová, Viktor Uspaskich, Clare Daly, Loucas Fourlas, Ljudmila Novak, Miroslav Číž, Marie Toussaint, Jackie Jones, Peter Pollák, Robert Hajšel, Tudor Ciuhodaru, Radan Kanev, Mircea-Gheorghe Hava, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Vladimír Bilčík, Dolors Montserrat, José Ramón Bauzá Díaz, Dennis Radtke, Róża Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Traian Băsescu, Maria Walsh, Luke Ming Flanagan, Mick Wallace, Martina Anderson, Marc Botenga, Seán Kelly

06-01-2020 O-000001/2020

Institucije in organi ekonomske in monetarne unije: preprečevanje nasprotij interesov po koncu zaposlitve na javnih funkcijah

Vprašanje za ustni odgovor O-000048/2019
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Irene Tinagli
v imenu Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

12-12-2019 O-000048/2019

Univerzalni polnilnik za mobilno radijsko opremo

Vprašanje za ustni odgovor O-000047/2019
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Andreas Schwab, Edina Tóth, Maria Da Graça Carvalho
v imenu skupine PPE

10-12-2019 O-000047/2019

Strategija EU o invalidnosti po letu 2020

Vprašanje za ustni odgovor O-000046/2019
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
v imenu skupine PPE

10-12-2019 O-000046/2019

Pobuda EU za opraševalce

Vprašanje za ustni odgovor O-000045/2019
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

09-12-2019 O-000045/2019

Kontakt

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo

Vprašanje lahko predloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev Parlamenta (38) Svetu, Komisiji ali podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda zasedanja.

Smiselno se uporablja člen 123(2) do (5) o vlaganju in glasovanju o predlogih resolucij.