Poštena obdavčitev v digitaliziranem in globaliziranem gospodarstvu – BEPS 2.0

Vprašanje za ustni odgovor O-000040/2019
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Irene Tinagli
v imenu Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

04-12-2019 O-000040/2019

Reforma glavnih načel komitologije

Vprašanje za ustni odgovor O-000039/2019
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Pascal Durand
v imenu skupine Renew
Marie Toussaint
v imenu skupine Verts/ALE

28-11-2019 O-000039/2019

telefonske številke za pomoč strankam, ki se začnejo z 0800

Vprašanje za ustni odgovor O-000037/2019/rev.1
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
v imenu skupine PPE

20-11-2019 O-000037/2019

Potekajoča pogajanja o novem partnerskem sporazumu med Evropsko unijo ter skupino afriških, karibskih in pacifiških držav

Vprašanje za ustni odgovor O-000036/2019
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Tomas Tobé
v imenu Odbora za razvoj

13-11-2019 O-000036/2019

Potekajoča pogajanja o novem partnerskem sporazumu med Evropsko unijo ter skupino afriških, karibskih in pacifiških držav

Vprašanje za ustni odgovor O-000035/2019
za Svet
Člen 136 Poslovnika
Tomas Tobé
v imenu Odbora za razvoj

13-11-2019 O-000035/2019

Razlika med plačami moških in žensk

Vprašanje za ustni odgovor O-000034/2019
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Evelyn Regner
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

06-11-2019 O-000034/2019

Posledice stečaja skupine Thomas Cook

Vprašanje za ustni odgovor O-000033/2019
za Komisijo
Člen 136 poslovnika
José Manuel García-Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Dennis Radtke, Cindy Franssen, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Pascal Arimont, Benoît Lutgen, Romana Tomc
v imenu skupine PPE

14-10-2019 O-000033/2019

Delovanje notranjega trga

Vprašanje za ustni odgovor O-000032/2019
za Komisijo
Člen 136 poslovnika
Petar Vitanov, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Bronis Ropė, Elena Yoncheva, Ivo Hristov, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Alexander Alexandrov Yordanov, Radan Kanev, Liudas Mažylis, Viktor Uspaskich, Tudor Ciuhodaru, Claudiu Manda, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Cristian Terheş, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Andor Deli, Loránt Vincze, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, András Gyürk, Andrea Bocskor, Kinga Gál, József Szájer, György Hölvényi, Enikő Győri, Tamás Deutsch, Ádám Kósa, Sergei Stanishev, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radosław Sikorski, Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Tomasz Frankowski, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, Adina-Ioana Vălean, Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Kosma Złotowski, Anna Fotyga, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Mazurek, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Karol Karski, Adam Bielan, Beata Szydło, Krzysztof Jurgiel, Izabela-Helena Kloc

11-10-2019 O-000032/2019

Imenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa Adama Farkasa za glavnega izvršnega direktorja Združenja za finančne trge v Evropi

Vprašanje za ustni odgovor O-000031/2019
za Komisijo
Člen 136 poslovnika
Paul Tang, Jonás Fernández
v imenu skupine S&D
Sven Giegold

02-10-2019 O-000031/2019

Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2019, Madrid, Španija (COP25)

Vprašanje za ustni odgovor O-000030/2019
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

26-09-2019 O-000030/2019

Kontakt

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo

Vprašanje lahko predloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev Parlamenta (38) Svetu, Komisiji ali podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda zasedanja.

Smiselno se uporablja člen 123(2) do (5) o vlaganju in glasovanju o predlogih resolucij.