Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  Clarification to reply No P-004266/2019/rev.1

Priority question for written answer P-003267/2020
to the Commission
Rule 138
Kinga Gál (PPE)

29-05-2020 P-003267/2020

  New forms of discrimination in connection with COVID-19

Priority question for written answer P-003266/2020
to the Commission
Rule 138
Elżbieta Rafalska (ECR), Beata Szydło (ECR)

29-05-2020 P-003266/2020

  Remarks on the law on the security of Hong Kong presented by the Chinese Communist Party

Priority question for written answer P-003242/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Anna Bonfrisco (ID)

28-05-2020 P-003242/2020

  COVID-19 and state aid

Priority question for written answer P-003239/2020
to the Commission
Rule 138
Traian Băsescu (PPE)

28-05-2020 P-003239/2020

  Maintaining diplomatic pressure on Russia through sanctions

Priority question for written answer P-003234/2020
to the Commission
Rule 138
Witold Jan Waszczykowski (ECR)

28-05-2020 P-003234/2020

  Weighting of the BlackRock sustainable finance tender bid

Priority question for written answer P-003215/2020
to the Commission
Rule 138
Martin Schirdewan (GUE/NGL)

27-05-2020 P-003215/2020

  Regulation on common rules for the allocation of slots at Community airports – the need for a new assessment

Priority question for written answer P-003212/2020
to the Commission
Rule 138
Tomasz Frankowski (PPE)

27-05-2020 P-003212/2020

  The need for coordinated EU action to implement the IMO framework of protocols for ensuring safe ship crew changes and travel during the COVID-19 pandemic

Priority question for written answer P-003202/2020
to the Commission
Rule 138
Caroline Nagtegaal (Renew), José Ramón Bauzá Díaz (Renew)

27-05-2020 P-003202/2020

  Danish entry restrictions in connection with Covid-19

Priority question for written answer P-003200/2020
to the Commission
Rule 138
Karen Melchior (Renew)

27-05-2020 P-003200/2020

  COVID-19 transmission from mink to humans

Priority question for written answer P-003199/2020
to the Commission
Rule 138
Bas Eickhout (Verts/ALE)

27-05-2020 P-003199/2020

Kontakt

Vprašanja za pisni odgovor

  • Vprašanja za pisni odgovor lahko predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji ali podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko predloži vsak poslanec, politična skupina ali parlamentarni odbor.
  • Na neprednostna vprašanja je treba odgovoriti v šestih tednih od dneva, ko so bila posredovana zadevni instituciji.
  • Rok za odgovor na prednostna vprašanja je tri tedne od dneva, ko so bila posredovana zadevni instituciji. Vsak poslanec, politična skupina ali odbor lahko vsak mesec določi eno od vprašanj kot „prednostno vprašanje“.