Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  OLAF investigation of the Slovak Agricultural Paying Agency (PPA)/Slovak Republic

Priority question for written answer P-002076/2020
to the Commission
Rule 138
Ivan Štefanec

03-04-2020 P-002076/2020

  Masks intended for Italy blocked by France

Priority question for written answer P-002075/2020
to the Commission
Rule 138
Marco Dreosto

03-04-2020 P-002075/2020

  French export restrictions on protective gear

Priority question for written answer P-002072/2020
to the Commission
Rule 138
Arba Kokalari

03-04-2020 P-002072/2020

  Extending the validity of professional road transport documentation during Covid-19

Priority question for written answer P-002067/2020
to the Commission
Rule 138
Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri

03-04-2020 P-002067/2020

  Legal basis for geo-tracking and the sharing of personal data during the coronavirus outbreak

Priority question for written answer P-002058/2020
to the Commission
Rule 138
Julie Lechanteux, Mathilde Androuët, Jordan Bardella, Aurelia Beigneux, Dominique Bilde, Annika Bruna, Gilbert Collard, Jean-Paul Garraud, Catherine Griset, Jean-François Jalkh, France Jamet, Virginie Joron, Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Thierry Mariani, André Rougé, Nicolas Bay, Maxette Pirbakas

03-04-2020 P-002058/2020

  Expenditure on EU education programmes against the backdrop of the coronavirus crisis

Priority question for written answer P-002049/2020
to the Commission
Rule 138
Christine Anderson

02-04-2020 P-002049/2020

  Coronavirus outbreak in Cyprus

Priority question for written answer P-002047/2020
to the Commission
Rule 138
Niyazi Kizilyürek

02-04-2020 P-002047/2020

  COVID-19: vaccination data and exchange of information in the EU

Priority question for written answer P-002044/2020
to the Commission
Rule 138
Giuliano Pisapia

02-04-2020 P-002044/2020

  The COVID-19 crisis in Ecuador

Priority question for written answer P-002040/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Dita Charanzová

02-04-2020 P-002040/2020

  Supporting the EU’s aluminium industry to get through the COVID-19 crisis

Priority question for written answer P-002023/2020
to the Commission
Rule 138
Anna-Michelle Asimakopoulou

02-04-2020 P-002023/2020

Kontakt

Vprašanja za pisni odgovor

  • Vprašanja za pisni odgovor lahko predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji ali podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko predloži vsak poslanec, politična skupina ali parlamentarni odbor.
  • Na neprednostna vprašanja je treba odgovoriti v šestih tednih od dneva, ko so bila posredovana zadevni instituciji.
  • Rok za odgovor na prednostna vprašanja je tri tedne od dneva, ko so bila posredovana zadevni instituciji. Vsak poslanec, politična skupina ali odbor lahko vsak mesec določi eno od vprašanj kot „prednostno vprašanje“.