Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  REPORT on protection of the European Union’s financial interests - combating fraud - annual report 2018

19-05-2020 A9-0103/2020 2019/2128(INI)
CONT

Joachim KUHS

POROČILO o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2021

11-05-2020 A9-0102/2020 2019/2214(BUD)
BUDG

Olivier CHASTEL

Kontakt

Prednostne informacije in dokumenti

Seznam sprememb poročil

Poročila

Parlamentarni odbori sprejmejo poročila na predlog poročevalca, ki ga imenuje pristojni odbor.
Predlogi resolucij, ki jih ta poročila vsebujejo so obravnavani na plenarnem zasedanju. Če so bili uspešno izglasovani, so objavljeni v sprejetih besedilih.