POROČILO o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2018

28-01-2020 A9-0016/2020 2019/2129(INI)
ECON

Costas MAVRIDES

POROČILO o preverjanju veljavnosti mandatov poslancev

28-01-2020 A9-0015/2020 2019/2180(REG)
JURI

Lucy NETHSINGHA

PRED. SPREM.

POROČILO o predlogu za imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje

27-01-2020 A9-0011/2020 2020/0903(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

POROČILO o predlogu za imenovanje podpredsednika Enotnega odbora za reševanje

27-01-2020 A9-0010/2020 2020/0904(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

POROČILO o predlogu za imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje

27-01-2020 A9-0009/2020 2020/0902(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

POROČILO o predlogu za imenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa

24-01-2020 A9-0008/2020 2020/0901(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

Kontakt

Prednostne informacije in dokumenti

Seznam sprememb poročil

Poročila

Parlamentarni odbori sprejmejo poročila na predlog poročevalca, ki ga imenuje pristojni odbor.
Predlogi resolucij, ki jih ta poročila vsebujejo so obravnavani na plenarnem zasedanju. Če so bili uspešno izglasovani, so objavljeni v sprejetih besedilih.